2010-11-19

En miljon till folkbildning

Efter tre och ett halvt år i fullmäktige har jag och mitt parti vunnit en omröstning (vilket tyvärr säger något om den hårda blockpolitik som moderaterna i Tyresö drivit fram).
Beslutet handlade om att återinföra ett stöd till folkbildningen och studieförbunden.
Denna för många kanske diffusa verksamhet spelar en stor roll för att få de som tidigare varit skeptisk till utbildning att våga ta steg vidare. Det är så viktigt när vi ska bryta utanförskap och arbetslöshet.
Denna verksamhet är också ett viktigt smörjmedel för kultur- och föreningsliv. När Moderaterna i Tyresö förra året avskaffade stödet riskerade det drabba alltifrån föreningen Ung Musik (som skolat fler generationer Tyresömusiker - exempelvis Crucified Barbara) till pensionärsföreningar och religiösa organisationer (som exempelvis muslimska församlingen).
Slutligen spelar studieförbunden en stor roll i demokratiarbetet. Genom bildning i sig uppstår demokratiska motkrafter till okunskap och fördomar. Dessutom spelar studieförbunden ofta en stor roll genom kampanjer för demokratiska värden. Exempelvis bedriver nu ABF på Södertörn en aktiv kampanj mot främlingsfientlighet och rasism.
Man får alltså mycket verksamhet för lite pengar - till stor del därför att folkbildningen rymmer mycket ideellt arbete.

Förslaget röstades igenom därför att s, mp, v och fp som redan tidigare varit emot stod fast vid sin linje. Dessa partier har 25 av fullmäktiges 51 mandat. Alliansens övriga partier - m, c och kd röstade emot. Dessa partier har 24 mandat.

Förvånande nog röstade Sverigedemokraterna (2 mandat) med oss. Förvånande eftersom de röstade för ett stöd som till viss del används till muslimska församlingen och arbetet mot främlingsfientlighet.
Nåja, antingen innebär det att Sd i Tyresö präglas mindre av islamofobi eller så innebär det att de inte riktigt vet vad de röstade för. Svårt att säga vad som gäller. Vi vet inte vilket.

Nu finns det förstås en risk att Sverigedemokraterna ändrar sig när de ser innehållet i studieförbundens verksamhet.

Men inte kommer väl då Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern rösta med Sverigedemokraterna i att strypa bidragen till studieförbund som jobbar för alla människors lika värde och mot främlingsfientlighet? Det vore att sända väldigt fel budskap 2010...

2010-11-18

Varför är våra elever mindre värda?

Det är dags för årets budgetfullmäktige. Det är ungefär som vanligt. Moderaterna radar upp allt gott som kommunen gör. Det finns i princip ingen självkritik.

I år har vi väldigt konskvent försökt vara konstruktiva och framtidsinriktade. Men det är svårt att leda debatten framåt när majoriteten vägrar se det som ett problem att elever i Stockholm får kosta 67% mer och att majoriteten vägrar tidiga kunskapstester. Men vi kommer fortsätta vara envisa i insatser för kunskap.

Följ Martin direkt i din mobiltelefon

2010-11-15

Vad händer efter Sahlin?

Det är grått, regnigt och ganska trist i Tyresö idag. Känns på många sätt som en bra illustration. Igår och idag säger politiska motståndare vänliga saker om Mona Sahlin. Samma Sahlin som de tidigare gjort sitt bästa för att ifrågasätta och bedriva en historiskt negativ kampanj mot. Inte baserad på politik utan på person.

Jag tror på många sätt att 2010 blev året då politiken i Sverige blev amerikaniserad. Jag tror också att många i efterhand känner en bitter eftersmak över hur en av Sveriges mest erfarna och kunniga politiker offentligt och brett kunde dissas på det sätt som skett. Hur politiken helt sköts åt sidan och vi fick en presidentvalrörelse där kvinnan Sahlin dömdes ut utifrån något slags diffust ledarskapsideal som handlade om att vara en stark - snarare än en lyssnande - ledare. Mannen Reinfeldt blev definitivt inte bedömd enligt samma måttstock. Och ja - det är medvetet att skriva kvinnan och mannen eftersom det spelade stor roll i vår kollektiva bedömning av människor som de flesta av oss har en begränsad kännedom om.
Och den patriarkala kampanjen handlar inte bara om högerpolitiker utan också om högermedia som exempelvis Expressen.

Med detta sagt - vad behöver då Socialdemokratin göra och vem ska ta över?
För att ha en cliffhanger - den andra frågan besvaras i slutet av detta inlägg...

Inledningsvis. Socialdemokratin har inget behov av att skämmas för sina värderingar. Det är först när Moderaterna (åtminstone i retoriken) anammat tanken på en omfattande skattefinansierad välfärdsstat med hög grad av skydd i arbetslivet som de blir valbara. Det är viktigt att säga - mitt i dessa "krisdagar" att det i grunden är en seger för socialdemokratiska värderingar som blivit närmast hegemoniska.
Däremot finns det förändringar att göra när det gäller hur dessa grundläggande värderingar uttrycks i praktisk politik.

Det första som många redan sagt - Socialdemokratin måste mer betona hur välstånd skapas. I praktiken har vi haft en sådan politik - men alltför mycket debatterat fördelningen av välståndet. Proportionerna mellan debatterandet av a-kassan och utbildningssatsningar har inte varit rätt. Vi har inte heller tillräckligt konsekvent stått upp för kunskapsspåret i praktisk politik. Att slopa kompetenssparandet för att det inte var tillräckligt rättvist och därigenom säga att det är bättre med inget alls var ett fundamentalt misstag.

Ändå är detta en av de stora skillnaderna mellan s och alliansen. Medan de vill sänka skatter, kostnader och långsiktigt konkurrera med låga kostnader vill vi skapa välstånd med högre kunskapsnivå. Välståndsskapande politik är inte höger även om de försöker göra anspråk på det...

På samma sätt behöver vi stimulera nya jobb och företag i den växande tjänstesektorn. Inte genom att säga nej till ett kanske inte helt ultimat utformat RUT-avdrag utan genom att föreslå ett bättre och mer långtgående, generellt, alternativ.

För det andra - under perioden 2002 till 2006 fördelades tillväxten ungefär lika mellan privat och offentlig konsumtion. Det var en bra balans mellan behov hos våra gemensamma åtaganden och var och ens privata ekonomi.
Under den borgerliga regeringen ändrades det till en närmast total prioritering av den privata ekonomin - all tillväxt användes till skattesänkningar. I en iver att visa skillnader valde vi i valet 2010 att helt prioritera offentliga satsningar. Det måste vara en del av den ekonomiska politiken att låta löntagare få del av tillväxtens frukter.

För det tredje - Det är klokt att opponera mot en alltmer marknadsstyrd välfärd och offentlighet. Men alternativet kan inte vara vad det alltid varit. Det är dags att i praktiken utforma en politik för en tredje väg mellan marknad och stat. Där människor blir viktigare än system och där människor i samverkan tillåts gå före och höja kvaliteten på de offentliga verksamheterna.

För det fjärde - När regeringen så småningom kommer närma sig de högerextrema krafterna i riksdagen är det läge att ha ett klart alternativ som bejakar öppenhet och internationalism. Det är också en viktig öppning mot de solidariska individualister som nu avstod från att rösta på oss.

För det femte - lär av (s) i kommunvärlden. Där har valet gått (relativt) bra. Det beror på att diskussionen om kvaliteten i välfärden står på den agendan. I takt med att regeringen fortsätter sin skattesänkarlinje kommer förutsättningarna för välfärden att försämras. Då syns också resultatet i sjunkande resultat och att förutsättningarna för individuell växt blir alltmer beroende av vårt sociala arv. Det gillar i grunden inte en majoritet av svenska folket.

För det sjätte - odla det gröna och frihetliga inom Socialdemokratin. Gärna i ett nära samarbete med det andra progressiva oppositionspartiet - Miljöpartiet (som Sahlin ville från början).

Det var något av det politiska. Lika viktigt är att ändra en del av vår kultur/organisation. Några delar där måste vara att;

- Inte reflexmässigt säga nej till allt som en borgerlig regering gör. Var det någon som hörde den socialdemokratiske näringspolitiske talesmannen under förra perioden säga något annat än nej till regeringsförslagen? Det är inte reflexmässighet som vinner förtroende. Vi måste visa att vi intellektuellt prövar förslag.

- Fortsätta Mona Sahlins arbete för ett mer öppet och lyssnande parti. Det innebär att vi måste tolerera mer debatterande röster. Alltför ofta har det inte varit så och det var en av de avgörande skälen till att jag tröttnade på riksdagsarbetet. Socialdemokratisk politik är - som alla ideologiskt grundad politik - med nödvändighet en föränderlig massa. Den påverkas av omvärlden och inte minst av politikens resultat. När vår politik har lett till fler kunniga och självständiga medborgare ändras också förutsättningarna för politiken framåt. Det innebär inte att de överger idealen - det innebär att nya förutsättningar kräver nya lösningar. Alltför ofta har systemen som historiskt visat sig vara framgångsrika blivit närmast heliga. Vi behöver ständigt ompröva och de som väcker de kritiska frågorna ska tas på större allvar.

- I att vara lyssnande finns också en stark kontrast mot det Reinfeldtska styret. Det är lyssnande i en närmast historisk lyhördhet inför opinionsundersökningar men det är också historiskt auktoritärt i att politiken drivs som ett företag där ledningen bestämmer allt. Tror inte att det håller i längden.

Plus en del annat som jag återkommer till...

Så vem eller vilka är personerna som kan bära detta? Medierna spekulerar ju flitigt. Jag tror att både Anders Lago, Mikael Damberg, Veronica Palm och Stefan Löfven som nu nämns kan vara intressanta.


Men tre personer som det pratas alldeles för lite om är Leif Pagrotsky (intellektuell, retoriskt skicklig, självständig mm), Ulrica Messing (politiskt klok, välförankrad och med helt andra erfarenheter i bagaget mm) samt Luciano Astudillo (prövande men ändå tydlig, aktiv i såväl tillväxt- som integrationsdebatten, för politiken inom partiet bortom förenklade höger/vänsterperspektiv mm).
Det skulle inte förvåna mig om debatten kommer handla mer om någon av dem snart...

Flera av de som jag tycker vore bra alternativ sitter inte i riksdagen (Lago, Löfven, Messing och Astudillo) - det får inte vara ett hinder för att välja en bra framtidsinriktad ledare. (Astudillo kan dessutom lätt få en plats i riksdagen om någon av Malmös nuvarande ledamöter stiger åt sidan då han är förste ersättare...)

2010-11-10

Frågepanelen - nytt återkommande inslag

Hej alla läsare

Som ni vet är jag lite oregelbunden i det jag skriver här. Men det betyder inte att jag inte jobbar på. Därför, och för att ge mer spridning åt saker jag gör på andra arenor så har jag bestämt mig för att publicera saker jag skriver på andra ställen även här på bloggen.

Först ut är kommunens frågepanel där medborgare i Tyresö kan ställa frågor om lokala frågor till alla partier. Du hittar hela frågepanelen på http://tyreso.yourvoice.se/fragepanelen.asp. Här publicerar jag frågan (ibland något förkortat - hela finns på panelen) och mitt svar. Vill du se de andra partiernas svar så finns de (om de svarat) på panelen.

Frågepanelen - Skolmål i åk 9

Fråga: Vad vill ditt parti göra för att alla elever i åk 9 uppnår målen?
Idag är det c 20 % av en åk som ej uppnår målen i ett eller flera ämnen.

Behörighet till gymnasiet uppnås endast av c 90 %, vad tycker du om det?

Svar:
Hej Gösta

Det är naturligtvis mycket illa att så många elever tillåts lämna Tyresös skolor utan tillräckliga resultat.

Vi har därför lämnat en mängd förslag under de senaste åren för att höja kvaliteten i Tyresös skolor. Jag bifogar en hel del av dem här i länklistan. I korthet kan man säga att det har handlat om att ge skolan tillräckliga förutsättningar/resurser, att visa tydliga förväntningar samt följa upp dessa och att vara beredd att ompröva verksamheter som uppenbarligen inte fungerat.

I normalfallet har dessa avslagits av kommunens borgerliga majoritet. Vissa förslag har senare i en urvattnad version dykt upp som borgerliga förslag.

Sammanfattningsvis är skolans alltför dåliga resultat mycket ett resultat av en nöjdhetskultur som odlats från högst politiska nivå i kommunen under lång tid.

Om du vill se de förslag på åtgärder (sammanfattat) som vi ville göra för att stärka skolan så bifogar jag först länken till vårt valprogram - där du kan se våra konkreta förslag.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

Frågepanelen - Skadad i arbete i Tyresö kommun

Fråga: Om man blir skadad i sitt arbete i Tyresö kommun, som man ej själv är ansvarig för, och kommer att i hela sitt liv få lida för skadorna, VARFÖR hjälper inte en så stor arbetsgivare som en kommun till att man kan få en omplacering? Det är helt skamligt! Man måste säga upp sig tjänst för att få hjälp hos AF och man vet inte hur man ska "överleva" i framtiden. Tack alliansen för allt!!

Svar:
Hej
Jag tycker vi borde ha ett väldigt stort ansvar när någon av våra anställda skadas på det sätt som du beskriver ditt fall. Tyvärr tror jag att kommunens politiska majoritet (de borgerliga partierna) alltför ofta löst sådana fall genom uppsägningar och utan att tillräckligt ställa krav på att man ska hitta omplaceringar.

Till det ska läggas de försämrade reglerna som regeringen infört i trygghetssystemen.

Det finns mycket som borde förändras när det gäller hur man hanterar människor som råkat ut för skador och sjukdomar idag. Vi kommer försöka väcka sådana frågor.
Sedan är det som flera andra sagt att vi som politiker bestämmer över reglerna - sedan är det tjänstemännen som tillämpar dem. Men hade de haft bättre regler/förutsättningar hade också deras beslut blivit bättre.

Hoppas att du ändå får hjälp tillbaka.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

PS detta inlägg berörde mig verkligen så i ett senare inlägg kompletterade jag med följande kommentar -
Tack själv Daniel - för att du berättar din verklighet. Jag tror att den kanske kan påverka en del av de politiker som alltför ofta tror att människor som är sjuka eller skadade är det av en "lathet" och att det finns något stort missbruk av trygghetssystem och anställningsskydd.
Verkligheten är naturligtvis som du skriver att de som drabbats av skador vill tillbaka till arbete så fort det är möjligt.
Det märkliga är att dessa politiker alltid säger att det man vill komma åt inte handlar om det nu beskrivna fallet. Det är alltid någon annans (oklart vems) missbruk man ska klämma åt.

Jag skäms när jag hör din berättelse. Och lovar att försöka förändra både regler i trygghetssystem som hur vi beter oss som arbetsgivare.

Även om det ser tungt ut nu hoppas jag att du hittar en väg tillbaka.

Frågepanelen - Kommunal barnombudsman

Hur ser ditt parti på behovet av en kommunal barnombudsman? (hela frågan här)

Svar:
Vi har tidigare motionerat om och budgeterat för en barnombudsman - delvis enligt den modell som man har i Botkyrka.

Vi ser det som en möjlighet att utveckla både elev-/ungdomsinflytandet och som ett sätt att få en second opinion när barn och ungdomar riskerar att råka illa ut. Det kan handla om att analysera förslag ur ett barnperspektiv. Det kan handla om en instans dit elever och föräldrar ska kunna vända sig när de upplever att skolor inte tillräckligt tar tag i frågor om mobbing. Det kan också handla om vissa tillsynsärenden kopplade till barns vardag.
Bara för att nämna några exempel.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

Frågepanelen Förskoleklass, fritids och personalen i skolan

Två (ganska långa) frågor om villkoren för förskoleklass, fritids samt styrningen av Barn- och utbildningsverksamheten och personalens möjlighet att göra sina röster hörda. Se hela frågorna här (rubriker Fabrik=... samt utbildade lärare?).

Svar
1. Hej Anna

Jag vet att en del mål har satts upp för förskoleklassen och att förvaltningen har en del ambitioner för fritidshemmen. Samtidigt är det min bestämda bedömning att det i den budget som fullmäktige ska fatta beslut om nästa vecka så finns det inga reella förutsättningar att stärka någon av dessa verksamheter.

Vi lägger därför in en satsning i vårt alternativ på att höja personaltätheten - den är säkert ändå för liten - men ett steg på väg åt rätt håll.

När det gäller redovisningen delar jag i allt väsentligt din beskrivning. Det borde bli tydligare särredovisning.

Samma sak när det gäller beredskapen att lyssna på personalen. Jag upplever det nog i stor grad som du att man skapat en centralstyrd organisation där de anställdas synpunkter sällan når upp till beslutsfattare. Det påstås vara ett decentraliserat system men är i praktiken ofta mer centralstyrt än den politiska majoriteten vill medge.

Vi kommer ta initiativ för att kommunen bättre ska samla in pedagogernas synpunkter - inte minst på förutsättningarna för sitt pedagogiska arbete.

2. Hej Anonym

När den förra medarbetarenkäten gjordes fick vi med näbbar och klor kämpa för att få upp den till redovisning i nämnder och kommunstyrelsen. Så känslig var resultatet. Inte minst på Barn- och Utbildningsnämndens område - där resultaten var direkt dåliga.
Nu har man initierat åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och vi får se om det ger märkbara effekter i årets undersökning. Om inte så finns det anledning att kräva ett annat arbetssätt efter denna.

När det gäller förutsättningarna för det pedagogiska arbetet så är det ju en fråga som bara marginellt berörs i medarbetarenkäten. Det är också därför jag i svaret till Anna alldeles nyss sa att jag tänker försöka ta initiativ till olika sätt att fånga upp personalens synpunkter.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

Frågepanelen - infartsparkeringar till Trollbäcken

Fråga (kort - se hela här) - skall skälsätraborna åka till Tyresö skola för att parkera?DET FINNS PARKERINGAR blir alltid svaret när jag ställer
frågan till er politiker,SKRUBBA . 2200krkostar det för oss i trollbäcken att infartsparkera/år

Svar
Hej Christer

Det kommer ta flera år att få till stånd bussar till Skälsätra så visst måste vi lösa problemen med infartsparkering.
Även om det tillkommit en del platser vid Alléplan är det ju uppenbart att det fortfarande är en brist på platser i Trollbäcken som bara löses med hjälp av Skrubba.

Jag är inte säker på att det bästa sättet att klara problemet är fler parkeringar "inne i Trollbäcken". Snarare skulle jag vilja se att vi tryckte på Stockholms stad (Skrubba ligger ju på deras mark - därav avgiften) för att i första hand bli av med avgiften (eller straffbeskattningen av Trollbäckenbor). Visar det sig vara utan framgång borde kommunen överlägga med Stockholm om möjligheten att överta driften av parkeringsplatsen för att själv styra över eventuella avgifter.

Som Trollbäckenbo själv kan jag hålla med dig om att förutsättningarna för skolor och barnomsorg är alltför dålig. Men jag tror tyvärr att det gäller hela kommunen och inte bara Trollbäcken.

Vet inte om det duger som förklaring och om du tycker "brallerna är nere och fingrarna i kakburken" men det är i alla fall så jag tycker...

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

Om att våga stå upp för sina beslut...

... i veckans Mitt i Tyresö (sidan 4) försöker byggnadsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson (M) undvika att ta sitt ansvar för ett kontroversiellt beslut. I stället för att stå upp för det beslutet hon inte bara varit med att fatta utan också föreslagit nämnden skyller hon på oss Socialdemokrater och Folkpartiet.

Den som vill kan enkelt läsa i protokollet (§76)hur det är just Ann-Christine som föreslår beslutet till nämnden i sitt ordförandeutlåtandet. Där går också se att det inte sker någon omröstning (tvärsemot vad som står i tidningen) eller någon reservation mot beslutet.

Även om jag inte själv sitter i byggnadsnämnden vet jag att många ärenden där är svåra och att det ibland kan vara svårt att väga vad man tycker är legitima skäl mot vad man tycker är en rimlig lagtolkning. Jag har själv pratat med familjen i reportaget och förstår deras synpunkter väl. Nu har länsstyrelsen tolkat lagstiftningen och gett Byggnadsnämnden i Tyresö bakläxa. Det är bra att beslut kan prövas av en högre instans och att medborgare kan få rätt om kommunen tolkar lagen fel.

Vi, Socialdemokrater, stod bakom lagtolkningen som innebar ett avslag. Det gjorde alla ledamöter - och alla partier - i byggnadsnämnden.
Det är politiskt ledarskap att våga stå upp för de beslut man fattat. När ska Moderaterna i Tyresö ta det ledarskapet?

2010-11-04

Nedröstade om skolan...

Mandatperiodens första fullmäktige är till ända. Det blev mycket debatt om skolan - eftersom fullmäktige behandlade 3 socialdemokratiska motioner om detta;
* Pröva möjligheten att införa en rätt till individuell undervisning för de elever som riskerar att inte klara kunskapsmålen.
* Utarbeta en strategi för att öka andelen behöriga lärare.
* Åtgärder för att dels säkra profilklassernas verksamhet dels klara ekonomin för enheter som hastigt tappar många elever.

Alla motionerna blev i varierande grad avslagna (ibland kallas det besvarade - men i praktiken är det ett avslag). Ibland är det på gränsen till komiskt. I svar på vår motion om en strategi för att öka andelen behöriga lärare så svarar förvaltningen (och därmed majoriteten) att man inte ska bifalla det eftersom förvaltningen ska utarbeta en strategi...

Det finns en dålig tradition i den nuvarande majoriteten att inte kunna ge cred till bra förslag från oppositionen. Jag vädjade idag till de nya borgerliga ledamöterna att försöka bryta den utvecklingen. Jag tror också att kommunstyrelsens nya ordförande Fredrik Saweståhl är ärlig när han säger att han vill bryta den politiska kultur som finns. Ikväll syntes det dock inte så tydligt - utan alliansen och Sverigedemokraterna avslog alla våra konstruktiva förslag på skolans område. Men jag är optimist och tror det blir bättre.

Sedan kommer och ska denna nya anda som både majoritet och opposition önskar inte dölja det faktum att det finns tydliga skillnader - inte minst i arbetet att höja ambitionerna på kunskapsområdet. Vi är inte nöjda med att 50 elever i Tyresö varje år lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Jag tror kanske inte heller att majoriteten är det - men de har ännu inte visat sig beredda att ompröva den politik som år efter år levererar samma (alltför dåliga) resultat.

Vi tänker fortsätta lansera initiativ inom skolområdet. Vi drivs av en genuin vilja att se varje barns behov och vi ger oss inte i detta. Om man inte levererar kommer vi vara jobbiga. Anstränger man sig och är beredd att pröva ökade ansträngningar så kommer vi vara konstruktiva och samarbetsvilliga. Vi har exempelvis enats i Barn- och utbildningsnämnden om mål för 2011 - även om vi inte är eniga om vägen dit.

I övrigt ville majoriteten besluta om att höja avgiften till fritidsklubbarna med 1000% från 50 kronor till 500 kronor. Många föräldrar kommer naturligtvis att klara denna höjning utan några stora problem. För andra som redan har knappa marginaler blir det tyngre. För dem kan det bli fråga om att avstå från jobb eller att söka socialbidrag för att kunna ha råd att jobba eller att låta barnen bli nyckelbarn.
Utöver att jag tror att fritidsklubbarna har ett stort värde för dessa barn så är jag kategorisk motståndare till att höja avgifter som gör det dyrare att arbeta. För mig är arbetslinjen att underlätta arbete.
Genom att alltid leda från passiv arbetslöshet till aktivitet och utbildning.
Genom att erbjuda barnomsorg när det behövs till de som vill kunna jobba (dvs även på obekväm arbetstid).
Genom att aldrig göra det dyrare genom att höja avgifter på barnomsorg och därmed öka marginaleffekterna...
Vi lyckades återremittera frågan för att få en barnkonsekvensanalys. Hoppas det kommer få majoriteten att tänka om...

Politik
eXTReMe Tracker