2010-11-10

Om att våga stå upp för sina beslut...

... i veckans Mitt i Tyresö (sidan 4) försöker byggnadsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson (M) undvika att ta sitt ansvar för ett kontroversiellt beslut. I stället för att stå upp för det beslutet hon inte bara varit med att fatta utan också föreslagit nämnden skyller hon på oss Socialdemokrater och Folkpartiet.

Den som vill kan enkelt läsa i protokollet (§76)hur det är just Ann-Christine som föreslår beslutet till nämnden i sitt ordförandeutlåtandet. Där går också se att det inte sker någon omröstning (tvärsemot vad som står i tidningen) eller någon reservation mot beslutet.

Även om jag inte själv sitter i byggnadsnämnden vet jag att många ärenden där är svåra och att det ibland kan vara svårt att väga vad man tycker är legitima skäl mot vad man tycker är en rimlig lagtolkning. Jag har själv pratat med familjen i reportaget och förstår deras synpunkter väl. Nu har länsstyrelsen tolkat lagstiftningen och gett Byggnadsnämnden i Tyresö bakläxa. Det är bra att beslut kan prövas av en högre instans och att medborgare kan få rätt om kommunen tolkar lagen fel.

Vi, Socialdemokrater, stod bakom lagtolkningen som innebar ett avslag. Det gjorde alla ledamöter - och alla partier - i byggnadsnämnden.
Det är politiskt ledarskap att våga stå upp för de beslut man fattat. När ska Moderaterna i Tyresö ta det ledarskapet?

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker