2012-09-29

Gilla demokratin

Snart en vecka har gått sedan folkomröstningen i Tyresö om äldreavgifterna. Vi som ville stoppa höjningen vann omröstningen med 83-14. Trots en förvirrande och partisk information från kommunen är det en jordskredsseger. Den förvirrande frågeställningen ledde nog mest till ett lägre valdeltagande.

Vi har nu fått reda på att moderaterna och deras stödpartier tänker strunta i omröstningen. De gör en mindre (och förvisso välkommen - men inte alls svarande mot kraven i folkomröstningen) justering av avgiften.

Till deras tidigare skrala demokrati-record lägga nu ytterligare en punkt. Låt oss lista dem i all korthet.

1. Inför valet lovade de vid flera tillfällen (pensionärsorganisationernas utfrågning november 2009- moderaternas svar på kommunens hemsida mm) att inte höja avgiften - fyra månader efter valet börjar de arbetet för att höja avgiften.

2. När frågan formulerades och informationsmaterialet till väljarna formulerades röstade majoriteten igenom förslagen med majoritetsbeslut trots stora substantiella invändningar från oppositionen. I normala fall brukar man försöka nå konsensus om spelreglerna i en demokrati. Det struntade majoriteten i.

3. När oppositionen påtalar direkta felaktigheter i det exempel som ska illustrera utfallet av den nya taxan - så rättar man inte det utan säger att det beror på att det är ett verkligt fall och att Nils i verkligheten har den avgiften. Att Nils har en förmögenhet och därmed lägre taxa uppger man inte vilket gör att väljarna missleds.

4. När nej-kampanjen vill debattera med ja-sidan för att visa på skillnaderna ställer Fredrik Saweståhl bara upp om han själv får välja vem som ska vara nej-sidans debattör.

5. För att förvirra väljarna producerar ja-sidan en kampanjsida med samma namn som nej-sidan har använt i sin kampanj under flera månaders tid.

Till detta ska nu alltså läggas att Moderaterna och stödpartier tänker strunta i utfallet.

För medborgarna i Tyresö finns nu bara en sak att göra.

Det är dags att inte bara gilla trygghet utan också gilla demokrati.

PS Jag har inte registrerat alla hemsidenamn med detta tema. Så det är fritt fram för alla moderater att plocka upp namnet. Men risken är att ni har ungefär lika stor trovärdighet där...

2012-09-22

Idag hoppas jag många röstar nej...

Jag hoppas att Tyresöborna tar chansen i morgon att rösta nej till de höjda avgifterna i äldreomsorgen. En chans de aldrig fick valåret 2010 eftersom de partierna som sedan ville höja avgifterna då inte vågade stå för det.

Det finns de som säger att den här typen av frågor ska man inte folkomrösta om. Jag tycker precis tvärtom.

Först det uppenbara - den styrande majoriteten har inte fått ett mandat för att höja avgifterna. För att få det krävs att man öppet redovisar sin politik. Om man i valet säger att man inte tänker höja avgifterna och sedan gör det har man per definition inte fått mandat för det. De som nu är surast är egentligen de som borde vara gladast. De får nu en chans att få legitimitet för sin politik. Blir det ja till höjda taxor har de fått sitt mandat.

För det andra - och det viktigaste. Detta är ingen liten budgetfråga som är perifer - detta är den svenska modellens kärna. Hur ska välfärd finansieras? Via skatt och fördelas efter behov? Eller via avgifter och fördelas efter betalningsförmåga?

För det tredje - när har du någonsin hört så mycket offentlig debatt (ja, jag vet att moderaterna inte har velat delta i den - men det finns ju andra...) om äldreomsorgen? Folkomröstningen har fått många att prata om, tycka om och engagera sig i en allt viktigare fråga.

Sedan är det naturligtvis så att det är tragikomiskt hur kommunen och den politiska majoriteten gjort allt för att undvika denna debatt. Men just nu hoppas jag att väljarna är beredda att förlåta det och trots allt ge alliansen besked om de har ett mandat i denna fråga eller ej.

Själv hoppas jag på ett Tyresö som gillar och har råd med trygghet. Och som röstar tydligt NEJ.

2012-09-17

Högt tonläge gör inte att Saweståhl har rätt - utebliven debatt bevis på det...

Saweståhl höjer tonläget på Tyresömoderaternas hemsida. Han hävdar att S försöker lura väljarna. Det är ju lite märkligt att han då inte vill möta oss i debatt - då han ju skulle få en chans att visa att han hade rätt och vi hade fel. Det är ju lite märkligt att han då inte vill svara på våra frågor om ett konkret fall i Tyresös fullmäktige i torsdags. Det hade ju varit ett utmärkt tillfälle och visa att vi hade fel. Men då hade han inte hunnit med och när jag erbjöd en möjlighet att ajounera mötet för att han skulle kunna ta fram fakta vägrade han.

Jag har idag erbjudit Fredrik en möjlighet att reda ut oklarheter genom att vid vilken tid han själv vill ha en gemensam och offentlig redovisning av uträkningar på de områden han ifrågasätter våra påståenden. Naturligtvis bör en sådan övning också inkludera de områden där vi hävdar att kommunen redovisat fel.

För att underlätta denna övning redovisar jag kort här vår faktagrund:

  1. Förbehållsbeloppet är inte jämförbart med försörjningsstödet, säger Saweståhl. Låt oss titta på fakta. Vid en ytlig betraktelse så skiljer de sig åt. Förbehållsbeloppet är 4967 kronor per månad (för ensamstående) medan försörjningsstödet är 3710 kronor per månad. Problemet är att de inte rymmer samma sak. Medan man som försörjningsstödstagare får extra pengar för exempelvis sjukvård, tandvård, hemförsäkring, resor och läkemedel så förväntas det ingå i förbehållsbeloppet. Om man enkelt räknar på vad det kostar så får du en annan bild. SL-kort för pensionärer = 490 kronor, högkostnadsskydd för sjukvård 91 kronor, högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel 167 kronor, högkostnaddskydd för läkemedel 183 kronor, högkostnadsskydd för sjukresor 117 kronor, hemförsäkring 40 kronor. Alla uppgifter per månad. Om vi räknar dessa, vanliga och rimliga, utgifter för äldre uppgår kostnaderna som förbehållsbeloppet ska räcka till - till 1088 kronor. Totalt är då det beloppet som ska jämföras med förbehållsbeloppet 4798. En jämförbar kostnad med försörjningsstödet. Lägger man därtill de kostnader som kan drabba äldre i form av tandvård ser det än mer dystert ut. Då får den enskilde betala alla kostnader upp till 3000 kronor per år. Mellan 3000 och 15000 betalar den enskilde 50% och därefter 15% av kostnaderna. Med andra ord är det väldigt lätt att se att man som pensionär även givet förbehållsbeloppet kan hamna under försörjningsstödsnivån. Den som vill läsa mer kan se socialstyrelsens hemsida för information.
  2. Tyresö har inte länets högsta avgifter, hävdar Saweståhl sedan. Som illustration hävdar han att fler kommuner använder sig av den av riksdagen beslutade maxtaxan (därav flera s-styrda). Problemet är att innan man slår i taket och får betala maxtaxan skiljer sig avgifterna åt. Saweståhl tycks förutsätta att alla betalar maxtaxa - och med de avgifter som han föreslagit är det väl i och för sig rimligt att tro. Men i flertalet andra kommuner har man lägre avgifter för trygghetslarm, städning, omsorg med mera. Tillsammans visar den kartläggning som vi gjort att Tyresö ligger i topp när det gäller avgifter. Det enklaste är att jämföra de kommuner som har enhetstaxa. I Haninge exempelvis kostar insatsen städning 400 kronor - i Tyresö är samma avgift nästan 700 kronor. I Stockholm kostar trygghetslarmet drygt 100-lappen - i Tyresö 250 kronor. Det är inte helt enkelt att jämföra olika kommuner eftersom man har olika taxesystem. Så tror man inte våran uträkning får man titta på Sverige Kommuners och Landstings sammanställning över avgifter i omsorgen. Den visar att Tyresö innan höjningen hade högre avgifter än genomsnittet i Stockholms län (för den som vill titta söker man statistiken på kolada.se). Nu är den i topp i länet - det ser den som undersöker frågan och inte bara enkelt avfärdar det med maxtaxan - det finns avgifter innan man slår i det taket.
  3. Höjningen av avgifterna drabbar först och främst de som har höga inkomster - inte de med låga pensioner, avslutar Saweståhl sedan. Det är detta vi ville fråga Saweståhl om i samband med fullmäktiges sammanträde - och som han inte ville svara på. Låt oss ta kommunens eget exempel - Nils - som har en pension på 10 086 kronor, hyra på 4884, maximalt bostadstillägg och ingen förmögenhet samt serviceinsatserna städning, tvätt och inköp. Han kommer få en avgift på drygt 1650 kronor i månaden. Höjningen för honom är minst 660 kronor i månaden jämfört med gamla systemet. (Att man kommer till andra siffror i kommunens uträkning beror på att Nils har en förmögenhet och därför får lägre bostadstillägg - vilket inte anges i exemplet - kanske vill inte Saweståhl visa att man får lägre avgift med en stor förmögenhet). Frågan kvarstår för Saweståhl att besvara - är en pensionär med 10000 kronor i pension (före skatt) en höginkomsttagare?
Därmed var Saweståhls samtliga påstående bemötta. Det finns inget som är felaktigt i det gilla trygghet hävdat. Däremot är kommunens (alliansens) information genom utelämnande av uppgifter djupt tendensiösa. Att detta sedan upprepas i kommunens, skattefinansierade, valsedelsutskick är direkt demokratiskt upprörande. 

Sedan är det väl att kasta inte bara en, utan flera, stenar i glashus när man säger att S ljuger när man själv försöker lura väljare med falska kampanjhemsidor...

Men som sagt jag är beredd att möta Saweståhl på öppen redovisning/diskussion av fakta - närsomhelst (men gärna före 23/9). Han väljer tid och plats...
  

2012-09-12

Om en debatt som inte blir av - Saweståhl vill/vågar inte

I förra veckan fick jag uppdraget av nätverket Gilla Trygghet att utmana de lokala moderaternas ledare, tillika kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl på debatt inför folkomröstningen.
Syftet var enkelt och det som brukar gälla när det gäller debatter - att tydliggöra alternativen och få fler att känna vilken sida de ska stödja i valet.

Det brukar vara en del av det demokratiska samtalet i en valrörelse. Att jag fick uppdraget är ganska begripligt. Jag var oppositionsråd i kommunen när alla avgörande beslut fattades om avgiftshöjningen. Jag tillhör en av de som fått flest medborgarreaktioner. Som hört hur den nya taxan slår - men framförallt också i detalj fått lära mig och förstå hur den nya taxan är konstruerad. Dessutom är jag i min nuvarande roll inte ledare för någon av de partier eller organisationer som ingår i nätverket.
Det var sannolikt skälet till att jag fick uppdraget.

Därför blev jag något förvånad när Fredrik Saweståhl vägrar att möta mig i debatt. Vi var överens om tid och plats. Vi hade fått tillstånd. Det var bara att göra annonsen - men då kräver Saweståhl att istället få debattera med Anita Mattsson. Annars ska han inte ställa upp. Han kan möjligtvis tänka sig att Andreas Jonsson ska få debattera mot Susann Ronström som ett alternativ.

Efter att ha röstat igenom hur nej-sidans svarsalternativ ska vara formulerat och efter att ha röstat igenom en vinklad, obegriplig och skattefinansierad kommunal information så ska han alltså nu också få bestämma vem som ska debattera för motståndarsidan. Det är naturligtvis ett stort skämt.

Sanningen att säga så tror jag inte längre att Fredrik vågar möta mig i debatter. Jag vet att jag är ganska duktig på att ställa de relevanta och obekväma frågorna i en debatt och det blir extra besvärande i en valrörelse där moderaterna lyckats klanta till så mycket. Jag har redan tidigare noterat hur han i kommunfullmäktige försöker undvika debatter med mig. Det är naturligtvis hans val att avgöra om han vågar stå upp för sin politik och i fullmäktige gör det inte så mycket - Anita Mattsson och flera andra oppositionspolitiker - är lysande debattörer som ställer de relevanta frågorna och han klarar sig inte undan alla dem.

Men i en avgörande debatt inför ett val har han faktiskt inte rätt att avgöra vem som ska företräda motståndarsidan.

Eftersom han inte vill möta oss i debatt i Tyresö centrum har jag och Anita Mattsson ställt fyra frågor om avgiftschocken till Fredrik Saweståhl vid morgondagens sammanträde med fullmäktige. Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson får två frågor. Följ dem på plats, på tyresöradion eller på www.tyreso.se.

Förresten de som hörde Radio Stockholm idag kunde höra att han helst inte debatterar med någon. När han skulle försvara sitt MUF-aktiga tilltag att göra en falsk hemsida för nej-sidan vägrade han att möta Marie Åkesdotter i debatt. Jag är tämligen övertygad om att han inte skulle vilja möta Anita Mattsson i en debatt heller. Antagligen förstår han väl att det är safe eftersom vi aldrig skulle låta honom avgöra vem som ska företräda oss i en sådan debatt.

Frågan är om Tyresö vill ha en sådan KSO som inte är beredd att försvara sin politik i en öppen och demokratisk debatt?

2012-09-04

Föraktet för föräldrar - Tyresö UPA

Jag har varit på träff med Lärarförbundet i Tyresö idag. Det var andra övningen då aktiva lärare, förskollärare och fritidspedagoger får en chans att berätta om sin vardag för oss politiker.

Det är ett viktigt arrangemang och jag hörde rätt många synpunkter på hur storleken på klasser ser ut, hur stödet till barn med rättigheter (eller särskilda behov som det ibland kallas) fungerar, hur löneläget i Tyresö är i förhållande till andra kommuner och vad som behövs för att yrket ska bli attraktivt samt hur kvaliteten ska upprätthållas vid frånvaro. För att bara nämna några exempel. Flera av de punkter som kom upp var sådana som jag tänker ta initiativ om senare (se nedan).

Mötet avslutades med att alla närvarande politiker fick berätta vad de tog med sig från mötet. Jag nämnde - behovet av mindre gruppstorlek, förbättrad kontinuitet när vikarier kallas in och att hyressättningssystemet inte ska göra att skolor ska säga upp lokaler som behövs för att ge barn med särskilda behov en bra undervisning.

Med detta sagt kan jag ändå inte låta bli att referera vad företrädarna för de borgerliga partierna pekade ut som det de tog med sig från dagens diskussion. Jag väljer att publicera delar av deras svar(inte alls subjektivt urvalt - detta var de bärande delarna i deras svar) eftersom de säger ganska mycket om hur de ser på skolan och förskolan i Tyresö och sin egen roll:

Fredrik Saweståhl (M) - kommunstyrelsens ordförande - "Dagens föräldrar verkar vara mer och mer besvärliga"

Leif Lanke (FP) - vice ordförande Barn och Utbildningsnämnden - "Om bara barnen kom någorlunda utvilade skulle fler uppnå sina mål"

Anki Svensson (M) - ordförande i Barn- och utbildningsnämnden - "problemen med barn som lämnas upp till 55 timmar i veckan - men det kanske vi kan göra något åt genom att ha tuffare riktlinjer"

Leif Kennerberg (kd) - "Varför skaffar man barn - varför är barn inte en gåva som man ska ta hand om?" "Föräldrarna måste sätta gränser så att barnen förstår att livet inte är så enkelt"

Andreas Jonsson (m) - socialnämndens ordförande - "aha var förskolan och frågan om varför föräldrarna lämnar barnen på förskolan och varför de lämnar dem när de lämnar dem och varför de hämtar dem när de hämtar dem".

Med andra ord. Problemet är föräldrarnas och elevernas. Det är de som missköter sig eller har fräckheten att efterfråga barnomsorg under tiden de jobbar. Jag kan inte låta bli att dels tycka att det är föraktfullt mot föräldrar som sliter för att få vardagen att gå ihop, som hjälper sina barn med läxor och som oftast mer än någonsin bryr sig om skolans kvalitet (förlåt då var de ju besvärliga...).

Men dels och nu blir det allvarligt på riktigt. Det intressanta är att alla förklaringsmodeller handlar om något annat än det som de borgerliga politikerna i Tyresö är satta att sköta. Det är aldrig en av landets sämsta lärartätheter och stora grupper som kan vara fel. Det är inte ett nytt hyressättningssystem som gör att skolorna säger upp grupplokaler som gör det svårare för barn med särskilda behov som är problematiskt och det kan aldrig vara Tyresös sjunkande löneläge (relativt andra kommuner) som leder till lägre andel behöriga lärare.

Det är i stället föräldrarnas fel!

Tyresö har blivit en kommun som drivs UPA (utan personligt ansvar). Mitt fel? Nej då. Vårt fel? Nej då. Det är deras fel.

På en punkt är jag dock efter denna dag beredd att delvis hålla med Fp.
När man ser hur skolan sköts i vissa kommuner är det nog på allvar dags att fundera på om skolan inte sköts bäst av någon som kan ta ansvar för att se brister och försöka korrigera dem. Staten kan i alla fall inte vara sämre på det än Tyresös styrande skolpolitiker...

Politik
eXTReMe Tracker