2008-11-25

Ny gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden

Eftersom jag numera har förmånen att jobba tillsammans med Marita Bertilsson, som sedan den 1/11 är politisk sekreterare (på 60%), hade Tyresö Arbetarekommun igår möte för att utse efterträdare.

Därför är jag idag glad att kunna säga att Lovisa Lagerström Lantz efter årsskiftet blir ny andre vice ordförande i Tyresös Barn- och utbildningsnämnd.Hon är just den person som jag är övertygad om kan lyfta Tyresös skolor och förskolor. Som vi socialdemokrater tidigare visat handlar problemen i Tyresös skolor och förskolor idag inte om personalen. Det handlar om de förutsättningar som personalen ges att jobba med.

Vi har visat hur usla resurser ger en dålig lärartäthet och dåligt stöd till alla de barn som utvecklas. Men vi har också visat hur den politiska ledningen totalt fallerat. Kraven och förväntningarna har varit otydliga. Moderaterna, och då speciellt nämndens ordförande Mats Fält, har inte vetat vad de velat och inte kunnat formulera det ut till verksamheterna.

Lovisa är i mina ögon rena motsatsen. Hon är van vid att leda organisationer mot tydliga mål. På hennes CV står att hon varit ordförande i UNF (Ungdomens nykterhetsförbund), pressekreterare åt Ulrica Messing och projektledare på Westanders. Just nu jobbar hon som presschef på NCC (och jo, just det du ser henne i tidningarna i den rollen).

Den som träffat Lovisa missar knappast hennes engagemang som tar sig uttryck på många sätt (i politiken - där hon fn är aktiv i Kultur- och fritidsnämnden - eller i vardagen där hon bla är god man). För mig var inslaget i Tyresöradion (som tyvärr nu är borttaget) en god illustration på det. Samtidigt kombinerat med att vara småbarnsförälder och som sådan med egna erfarenheter av nämndens verksamhetsområden.

Även om hon likt jag är inflyttad (vem är inte det i Tyresö?) så är hon definitivt mer Tyresöbo än jag i bemärkelsen att hon verkligen lever friluftslivet som Tyresö ger möjlighet till. Men jag var faktiskt ute och åkte pulka i Söndags...

Behöver jag säga att jag är glad att Lovisa hoppat på tåget mot en socialdemokratisk valseger 2010?

Och jag tror fler föräldrar, och personal i skolan och förskolan, än jag funderar på om Mats Fält är en bättre ordförande för Barn- och Utbildning än vad Lovisa är.

Det är det som valet står mellan i valet 2010.

Och låt mig säga att jag är övertygad om att alla våra gruppledare på samma sätt vid en granskning väl matchar och är mer kompetenta än de som borgerligheten nu har (men vad som händer där vet vi ju inte eftersom flertalet sannolikt likt KSO pensionerar sig vid valet).

Allt med en bra samordning av undertecknad och Marita Bertilsson.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , ,

2008-11-24

Oj, vad sällan jag skrivit...

... på sistone. Lovar nu bättring.
Det har varit aningen mycket på sistone. Men från och med denna vecka kommer det åter igen regelbundet med inlägg.

2008-11-14

Budgetfullmäktige igår
Efter en lång debatt tog igår Tyresö fullmäktige moderaternas budgetförslag. Vad nytt den innehåller är fortfarande oklart. Vi hade lagt ett budgetförslag med 14 konkreta rättigheter som främst fokuserar på kunskap och lärande. Genom att spara 12 miljoner kronor och höjt skatten med 6 miljoner kronor. Tre frågor besvarades aldrig av majoriteten under debatten; * Hur ska de 15 miljoner kr som kommunens skolor snart är skyldiga kommunen betalas tillbaka? *Är det ok att en sju-årig tjej ej vill gå till skolan pga stök och dåligt städade toaletter? *Hur ska kommunen klara den ekonomiska krisen klaras i kommunen när det inte finns några reserver i budgeten?

2008-11-10

Jag ska inte vara sur, jag ska inte vara sur, jag ska inte...

Har spenderat eftermiddagen på brottsförebyggande rådet i Tyresö. Tanken är att finna ett ställe där det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och föras framåt. Åtminstone trodde jag det. Börjar dock misströsta.

Dock låt mig först säga det som gör att det kunde vara ett bra ställe att mötas och tillsammans föra politiken framåt. Här diskuteras politiken i andra former än i andra kommunala organ. Här finns inga gruppmöten innan och politiker och tjänstemän deltar på lika, nåja någorlunda lika, villkor. Frågorna är av en sådan karaktär att de borde vara relativt lite partipolitiskt åtskiljande.

Trodde jag.

Nu är det tredje eller fjärde gången jag är på möten då de borgerliga politiker som är medlemmar av rådet ägnar kraft åt att stoppa diskussioner som de verkar tycka är jobbiga. Idag var det en diskussion om prioritering av arbetet inför 2009. Låter ju som en punkt där en relativt fri diskussion skulle kunna föras.
Jag framförde då i extremt milda ordalag att vi kanske skulle titta mer på vad vi kan göra ytterligare för att minska den brottslighet som inte syns på gator och torg. Och hur man kan förebygga och upptäcka den typen av brott.

Kanske inte en helt konstig fråga med tanke på att vi just fått en redovisning av att anmälningar om våld mot barn i nära relationer ökat dramatiskt (+56%) det senaste året. Eller att våld mot kvinnor är de största brotten i flera kommundelar.
Inte heller helt irrelevant eftersom så gott som allt arbete i rådet tidigare har handlat om alkohol, våld och ungdomar i offentlig miljö.

När jag säger detta går en av nämndens borgerliga medlemmar igång och tycker att det är att förminska värdet av det arbete som redan görs och att det finns inte så mycket mer anledning att diskutera frågan. Det sociala och skolan gör redan allt som behövs göras.

Till detta ska jag då säga att jag var hovsam. Jag sade inget om vad nedlagda fritidsgårdar innebär för risken att ungdomar i farozonen inte får chansen att bekräftas och synas. Hur för få vuxna i skolan gör att tysta elever och deras problem inte synliggörs. Eller om hur alternativ, som exempelvis Team Smart, alltid får kämpa för sin överlevnad på grund av en snålt tilltagen borgerlig bidragsnivå.

Ibland funderar jag på om det är viktigare att vara nöjd och säga att allt är bra eller om man självkritiskt vill granska sin egen verksamhet och fundera på hur man utvecklar verksamheten.

Ibland funderar jag också på om jag ska ödsla tid på informationsorgan som inte ens verkar försöka göra anspråk på att utveckla verksamheten.

Det är synd för Tyresö borde kunna vara tryggare.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , ,

2008-11-06

Grattis till Alliansen i Tyresö - Som lyckas få icke-satsningar att framstå som satsningar

Tidningen Mitt i Tyresö har i veckan en artikel om kommande års budget. Givet förutsättningarna lyckas majoriteten få referatet att hamna precis där de vill.

Först vill jag bara säga för de som läst artikeln - och speciellt rubriken - att det kan framstå som om vi är motståndare till satsningar på skolan. Det är naturligtvis så tokfel det kan bli. Vi har konsekvent under de senaste åren pekat på problemen i Tyresös skolor och att en del av problemen grundas i att det är för få lärare. Vi föreslår i vårt budgetförslag 10 miljoner kronor extra till Skola och förskola. Vi är extremt tydliga i hur pengarna ska användas. Vi visar att de ska användas till individuell undervisning till alla elever, garanterad hjälp med läxläsning på fritids samt minskade barngrupper i småbarnsgrupper i förskolan.

Problemet är att de, majoriteten, på ett antal punkter inte riktigt förmår förmedla vad som fanns i deras eget budgetförslag.
Därför vill jag här nu kommentera några av påståendena;

1. Majoriteten satsar 9 miljoner extra på skolorna. Ja, det stämmer om man bortser från att man först räknat bort 6,9 miljoner kronor i demografisk kompensation, att de går in i året med ett underskott på drygt 8 miljoner kronor (som de förväntas åtminstone börja betala tillbaka) samt att de fått en löne- och prisuppräkning på 2% i stället för de 3,5% som kostnaderna stiger med. I själva verket blir det färre lärare 2009 än 2008. Och 2008 blev det färre lärare än 2007. Och 2007 hade Tyresö landets näst lägsta lärartäthet.

2. Majoriteten satsar på äldreomsorg. Jaha? De bygger om Kastanjen och Syrenen (därtill tvingade av länsstyrelsen) och de använder sig av statliga stimulanser som förändrar i marginalen. I övrigt gör de inget förutom att inte fullt ut kompensera för löne- och prisökningar (se ovan)

3. Majoriteten satsar på detaljplanearbetet på Brevik. Nej. De har anställt en projekteringsingenjör för att stoppa den värsta flaskhalsen. I övrigt är det samma resurser som året innan.

4. Majoriteten ska rusta upp skollokaler. Pengar som lagts ned på periodiskt fastighetsunderhåll; 2007 - 30 miljoner kronor. 2008 - 25 miljoner kronor. 2009 (enligt budget) - 10 miljoner kronor. Årligt behov enligt kommunens fastighetskontor för att de kommunala fastigheterna inte ska börja förfalla - 30 miljoner kronor.

Det fanns fler fel - men jag stannar där. Det är naturligtvis tråkigt med felaktiga uppgifter. Men de brukar ha en rätt kortsiktig effekt. I slutändan brukar folk ändå se resultatet. Och då slår det tillbaka mot de som inte riktigt beskrivit verkligheten.

Politik
eXTReMe Tracker