2009-08-27

Seriöst nedan - men först något som ska vara allvar men som bara är ironi...

Anna Odell, tystnaden och vad det berör oss i Tyresö...

Låt mig säga det direkt. Jag tror att detta är ett av mina viktigare inlägg - så även om det verkar långt - läs det!

Anna Odell står inför rätta. För vad är knappast någon obekant idag. Många är de som varit upprörda över kostnaderna som uppstått i sjukvården. I rättegången har dock merkostnaderna visat sig handla om två doser lugnande medicin om totalt 35,2 kronor. Och även om man räknar in all personalkostnad som kan ha uppstått så landar beloppen på långt under vad byråkratin kring upphandlingen (alltså inte verksamheten i sig) av psykiatrin i vår del av länet kostade.

Som ni nu anar i mitt tonläge är jag inte vansinnigt upprörd (och jag är inte ensam om att inte vara det). Jag är nämligen helt säker på att kostnader (för individer och samhället) som uppstår till följd av missförhållanden är mångdubbelt större. Därför tror jag i grunden att det är bra att verksamheter kritiskt granskas - av medborgare, av personal (därför har jag slagits för meddelarfrihet i all kommunal finansierad verksamhet), av journalister (det är bra att DN kollade förskrivningen av antibiotika undercover även om det kostade mångdubbelt mot Odells aktivitet) och av konstnärer/författare.

Speciellt borde det kanske gälla psykiatrin. En verksamhet som de flesta av oss aldrig har någon kontakt med och som handlar om en i grunden väldigt utsatt grupp i samhället. Och av döma av hur djupt kränkt dåvarande chefsöverläkaren David Eberhard blev (jodå det är han som skrivit en bok om hur lättkränkta vi svenskar är - men genom sig själv känner man andra...) så tycker jag granskningen av den slutna världen känns än mer angelägen. Och ingen kan påstå att en debatt och granskning inte uppstått.

Vad har då allt detta med Tyresö att göra? Mer än vad man kan tro faktiskt. Jag vet inte hur många gånger som jag pratat med anställda inom den kommunala verksamheten som pekat på brister, och ibland riktiga missförhållanden. Samtalen har nästan alltid slutat med att jag gärna får föra frågan vidare - men absolut inte berätta varifrån jag fått informationen.

Jag har varit på överläggningar som avslutats med orden att det är viktigt att vi nu ska prata väl om verksamheten för att ge en bra bild utåt.

Jag har till och med varit på en skola där den dåvarande ledningen inte ville att fysiska övergrepp som skett skulle komma upp till ytan eftersom det skulle kunna ge skolan dålig publicitet och därigenom minska intresset bland kommande elever att välja skolan.

Och jag är helt övertygad om att jag bara sett toppen på ett isberg.

Detta inte sagt eftersom jag tror att Tyresö, och vår kommunala verksamhet, är värre än någon annanstans. Tvärtom tror jag att de många fantastiska medarbetarna bidrar till en i allt väsentligt mycket bra verksamhet.

Men ska den bli ännu bättre måste man våga se också sina tillkortakommande. Och de finns där. Ibland beror det på de förutsättningar som vi politiker givit, ibland på en orimlig arbetsbörda, ibland på bristande kompetens och i något enstaka fall på medarbetare som inte sköter sitt arbete.

Och här tror jag faktiskt att det finns en stor skillnad mellan socialdemokrater och moderater. Vi ser inte en kommun som ett bolag vars främsta syfte är att ge en bra bild av styrelsens ordförande eller aktieägarna. Vi finns tvärtom till för att ge en bra verksamhet för medborgarna. Och då måste vi också våga granska oss själva kritiskt.

Ett exempel; vi i den rödgröna oppositionen lade ett förslag om en barnombudsman som skulle kunna fungera som en second opinion exempelvis i mobbingfrågor. En instans dit förtvivlade föräldrar som upplevde att skolan inte gjort tillräckligt skulle kunna få stöd och en extern granskning av skolans insatser.

Vi fick då till svar "hur skulle det se ut om kommunala tjänstemän skulle ställas mot varandra"
Ja, tänk hur skulle det se ut....
Kanske skulle det se ut som om kommunen i alla lägen försökte se om man gjort det yttersta för att ge alla barn en trygg skolgång. Och inte bara se ut så...


Det är inget fel i att vara stolt. Men ska man bli stolt på riktigt måste man också tåla en granskning. Annars blir det bara en chimär. Då blir också den nödvändiga bekräftelsen devalverad när den kommer.

Vad ska då göras;
* Bryt nöjdhetskulturen. Den nuvarande majoriteten har gjort nöjdhet till övergripande ideologi. Tyresö mår bra av att vara stolta men inte nöjda.
* Uppmuntra öppenhet. Det första jag kan säga är att jag som KSO, om jag får förtroendet, kommer uppmuntra också invändningarna. Sedan behöver hela kulturen, också i politiken, bli mer öppen. Vi kommer lägga sådana förslag.
* Externgranska verksamheten. Det är inte bra om den egna förvaltningen sitter och granskar sin egen verksamhet. Vi vill, likt Sundbyberg, inrätta ett kvalitetskontor som granskar och följer upp verksamheten.

I grunden handlar det om verksamhet blir bättre av en kritisk granskning eller genom att man väljer att inte se det jobbiga. Vad tror du?

Tills jag är överbevisad om motsättningen tror jag att samhället behöver både medborgare och anställda som säger ifrån samt journalister och konstnärer som berättar också det obehagliga. Därför försvarar jag gärna Odell - så mycket konstanalfabet jag nu är....

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

2009-08-18

Berit Assarsson avgår

Berit Assarsson har meddelat sin avgång. Det är ännu oklart när - men kommer ske under hösten. Som vid alla avgångar finns det anledning att påminna om det mycket goda som Berit gjort för Tyresö. Hon har varit starkt engagerad i samhällsbyggnadsfrågor, brottsförebyggande arbete och hon har hållit tillbaka de mest extrema idéerna inom moderaterna. Hon har lyssnat på medborgare och varit villig att ta till sig av starka opinioner.

Finns det då inget negativt att säga? Jo, det gör det naturligtvis i alla ärliga avtackningsord. Engagemanget för skolan har väl varit sådär (den har hon lagt ut på entreprenad till Mats Fält), arbetslösheten kanske inte stått överst på dagordningen och i alla fall jämfört med mitt eget sätt att se på politiken så har hon varit lite väl nöjd över sitt eget verk och därmed inte så förändringsbenägen som jag tror att en politiker måste vara.

Trots detta har hon varit starkt profilerad. I en opinionsundersökning jag fick ta del av en gång kände 70% av Tyresö-borna till Assarsson. En siffra som många av hennes kollegor bara drömmer om och som kommer bli nästintill omöjlig för den okände efterträdaren att nå upp till.

Och det är nog bara en svårighet som efterträdaren kommer få. För inte så länge sedan fick Assarsson gå upp och avfärda när den moderata kommunföreningsordföranden ville sänka skatten till lägsta nivån i länet. Assarsson som insåg att det skulle innebära åtskilliga 100-tals färre tjänster i skolan, förskolan och äldreomsorgen fick gå upp och dementera att det var moderat politik.
Men vad händer när Assarsson inte är där och bromsar de mer extrema moderaterna i Tyresö vars agenda inskränker sig till skattesänkningar och ideologiskt betingade privatiseringar?

Och det är kanske det jag mest kommer sakna när Berit lämnar kommunalpolitiken - att hon försökte etablera moderaterna i den politiska mitten i Tyresö och att det som ett resultat av det blev ett ganska bra samtalsklimat i kommunen.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , ,

2009-08-11

Stort och litet

Tillbaka från semestern har jag nu snart gjort en vecka. Mycket har bestått i att ta sig an de där arbetsuppgifterna som man aldrig hann med innan sommaren stod och knackade på dörren.

Så då blir det stort och smått.

Den som har läst DN vet att jag deltog i en debattartikel som uppmanade den socialdemokratiska kongressen att också tydligt peka på möjligheterna med friskolor och samtidigt garantera kvalitetskrav i både kommunala och fristående skolor. Detta har upprört en del men jag tänker fortsätta utmana de till vänster som inte vill tillåta ett fritt val och de till höger som inte vill ställa krav på fristående skolor.

Igår berättade Radio Stockholm om hur vi socialdemokrater i Tyresö föreslagit (och fått gehör för) att vi borde lägga ner kommunstyrelseutskottet eftersom det ändå inte haft några avgörande beslut att fatta. En liten åtgärd kan det sägas - men med arbetstid och arvoden motsvarade utskottet ytterligare en tjänst i skolan eller förskolan (nu gäller det bara att få majoriteten att tycka att besparingen ska användas till det också - det brukar ju vara lite motvilligt på den fronten). I vilket fall ytterligare en illustration på hur man genom att gneta och leta kan hitta besparingar som kan användas till att förstärka skolan och omsorgen. Vi socialdemokrater kommer fortsätta detta arbete under hösten.

Ytterligare en sådan liten insats var igår när jag skrev brev till kommunstyrelsens ordförande och föreslog att vi skulle undersöka möjligheten att låna alternativt korttidshyra den tidigare föreningsgården för att på så sätt lösa lokalproblemen för Boule-spelarna i kommunen. Lokalen som ändå bara står tom, har tillåtits förfalla och förfula centrum, samtidigt som den inte ger någon intäkt för Rodamco. I väntan på att byggkonjunkturen vänder och byggplanerna där kan bli verklighet borde det gå att använda lokalerna vettigt. Fick ett mail av KSO där hon lät rätt positiv. Nu får vi se vad Rodamco säger.

Betydligt större och allvarligare är att arbetslösheten - och speciellt ungdomsarbetslösheten - tillåts växa alltmer. I Tyresö är det 50% fler ungdomar arbetslösa nu än för ett år sedan. I hela befolkningen är det 27% fler. Man kan ju inte låta bli att tänka på vad dessa 1350 personer hade kunnat göra om de fått chansen.
Och inte heller kan jag tänka på de förslag vi lagt för att försöka reducera arbetslösheten här i Tyresö. Ökade kommunala investeringar, dialog med byggherrar för att hålla igång bostadsbyggandet, snabbare betalning till småföretag för att hjälpa till att klara likviditetsproblem, ökad vuxenutbildningsvolym, uppsägningsstopp inom välfärdens kärna - för att bara nämna några exempel. Men vi har fått nej eller passivitet som svar på alla insatser.

Tvärtom har det ju sagts upp lärare och annan personal inom skolan. På just den fronten verkar det ju som om Tyresö räddas av regeringen. Den har kommit fram till att det nog är jobbigt att ett valår möta väljarna med sämre kvalitet i skolan och äldreomsorgen. Så någon miljard ska gå till kommunsektorn - men inget som möjliggör de kvalitetsförstärkningar som exempelvis skulle behövts i skolan för att garantera att alla får den bästa av utbildningar samt att Sverige hävdar sig i konkurrensen globalt.

För samtidigt som någon miljard i bästa fall går till skolan signalerar man fortsatta skattesänkningar. Och det är ju politiken i ett nötskal. Det går 20 sänkta skattemiljarder på varje satsad miljard på skolan. Men är det självklart att väljarna vill ha mer platt-tv-apparater eller trädgårdstomtar framför en bra utbildning till sina barn?

Sommaren då - Jo den har varit bra. Jag var en tur utomlands - och insåg hur fattiga Sverige blivit bara de senaste åren (sjunkande krona är bara en del av det), hur solen och värmen just den veckan var starkare i Sverige (men det var ok hos mig också) och hur maten var godare....

PS Dagens dystraste - Aung San Suu Kyi är en gång inlåst av en helt barock militärdiktatur. Vill du protestera och engagera dig - gå till Burmakommitténs hemsida!

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , ,, , ,

Politik
eXTReMe Tracker