2011-06-10

Elever som vill läsa upp betyg i sommarskola förvägras rätten - musikklasserna hotas - om barn och utbildningsnämnden i Tyresö

Ibland är livet skört. För inte så länge sedan fick jag höra om en person som från att ha varit helt frisk och mycket aktiv råkat ut för en till synes vardaglig och trivial olycka i hemmet men som fått förödande konsekvenser.

Det går inte att förutse - det går inte att planera för. Ibland bara ändras livet. Det är då det måste finnas någon där. Familj och vänner - men också sjukvård, samhälle och trygghetssystem.

Just nu kör studentekipagen förbi utanför jobbet. Det är härligt att se glädjen och lyckan - av att ta steget ut i vuxenlivet - men kanske framförallt av att ha lyckats. Det är en känsla som man skulle önska fler oftare - inte minst i Tyresös skolor.

Igår var jag på ett nämndsmöte med Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö. Under de senaste veckorna har lokaltidningarna kunnat berätta om riktigt oroande resultat vid Forellskolan. Förra året var det 53% av killarna vid skolan som inte fick godkänt i läsförståelse. I år lär resultaten i matte ha varit mycket dåliga.

Jag, och de socialdemokratiska ledamöterna, hade nog förväntat oss att ordföranden (Anki Svensson - M) skulle ta upp frågan och redovisa vad hon och förvaltningen skulle göra åt det (inte minst som hon i tidningen sagt att hon skulle följa upp det).

Det hade ordföranden inte alls tänkt göra. I själva verket var det enda som kom fram att skolan ställt in den planerade sommarskolan (men det visste inte majoriteten om). Först ger den borgerliga majoriteten för dåliga förutsättningar för skolan, sedan tar man inte tag i problemen trots att det finns tydliga indikationer på problem (Anki Svensson fick en interpellation i frågan i mars) och när problemen är så uppenbara att det behövs akutinsatser så drar man in utbildningsmöjligheter för de som vill försöka läsa upp sina betyg.

Och när man gjort allt detta är man inte påläst och vill inte diskutera frågan i nämnden. Det är så dåligt skött så att man inte vet om man ska skratta eller gråta. Eftersom det handlar om människor av kött och blod som inte får en (andra) chans att ta sig vidare så väljer jag att gråta. Nu blir det IV - det blir billigare för resultatenheten Forellskolan - dyrare för Tyresö kommun och inte minst de det berör. För dem är livet nu skört.

Och är det något politiken borde handla om så är det ju att samhället på riktigt ska finnas till hands när livet är skört.

Men när man ser studenterna så tänker man ju också på hur politiken kan ge bra möjligheter. En utbildning som gör att man växer som människa, att man kan konkurrera på en arbetsmarknad och att man känner stolthet i det man gör.

Något som länge varit en stolthet för Tyresö har varit våra musikklasser. Det har byggt på en tydlig profilering och att det fått ta tid i undervisningen. Under lång tid har klasserna varit hotade. Att klasserna "kostat" något mer per elev har setts som orättvist (tänk om man skulle ha samma perspektiv på gymnasie- eller högskoleutbildningar - alla måste kosta lika mycket oavsett om utbildningen kräver olika mycket) av den styrande majoriteten.

Igår tog de ytterligare ett steg mot att i praktiken avveckla profileringen. Genom att delegera beslutanderätten över timplanen till en rektor som (i mitt i Tyresö) sagt att hon inte vill att musikklasserna ska ha mer timmar än det man har lagstadgad rätt till tar man nu i praktiken bort profileringen. Jo, den kanske kommer finnas kvar till namn - men vad är en profil utan extra undervisningstid i profilämnet?

Så när politiken borde handla om att stötta när livet är skört och pusha när drömmarna växer så är Tyresös utbildningspolitik inriktad på att likrikta, budgetöverskott och att inte ta ansvar. Jag gråter idag - men håller hoppet uppe när jag ser vad alternativet skulle kunna vara.

Det räcker med att lyssna på de elever som inget annat vill än att gå sommarskola för att få godkänt i matte. Det räcker med att se glädjen i musikklassernas framträdande för att förstå vad en ny skolpolitik i Tyresö skulle kunna innebära.

Politik
eXTReMe Tracker