2007-01-31

Sexism


Och varför är det bara unga kvinnor som trånar efter Adaktusson? Vet inte om första programmet imponerade så mycket. Annonseringen gör det inte!

2007-01-30

Payback och plymouthbröderna - igen

Jag hade mer rätt än vad jag trodde när jag skrev gårdagens inlägg. Idag publicerar SR Jönköping nyheten att länets borgerliga riksdagsledamöter erbjudits pengar av denna sekt. Obegripligt nog följer radion (vad jag sett) inte upp detta med att ställa den relevanta frågan om hur övriga borgerliga riksdagsledamöter hanterat frågan.

Inne på Annie Johanssons sida ( http://anniejohansson.blogspot.com/) kan man se hur hon kommenterar allt som har med konflikten att göra utom just detta. Ska vi gissa att det är en lite känslig punkt. I en kommentar till ett försök till klargörande där skriver Annie att
"Detta handlar inte om vad Plymouthbröderna har för livsåskådning, kvinnosyn, för lobbyorganisation eller om de vill starta friskola.- Detta handlar om att de anställda på arbetsplatsen inte är anslutna till facket.- Att företagarna inte av religiös övertygelse varken kan underteckna kollektivavtal eller gå i konkurs."

I ett svar på detta skriver jag att;
Man kan ju undra hur centerpartiet ställer sig om någon vill diskriminera eller aga kvinnor av religiösa skäl. Och om man nu hävdar att det är skillnad mellan lag och rätten att skriva under/verka för avtal så blir ju den logiska följden att ställa sig frågan om det är ok att av religiösa skäl betala sämre lön?
Antog att mitt inlägg igår om paybacktime var relevant - idag blir det än mer uppenbart. Annie missar att länka till nyheten om att Plymouthbröderna erbjudit betalning till borgerliga riksdagskandidater i länet (
http://www.sr.se/jonkoping/nyheter/artikel.asp?artikel=1172730). Nu hävdar Annie att hon inte tagit emot det (vilket lär bli svårt att motbevisa eftersom kampanjfinansiering i Sverige inte är offentlig). Istället har hon bara kommit i åtnjutande av det generella stöd som plymouthbrödernas annonsering innebär. Nu återstår bara frågan hur andra borgerliga riksdagsledamöter från länet hanterat förfrågan. Eftersom Annie åkt bil med dem hela dagen idag så kanske hon passade på att fråga?

Visst vore det få kul att få svar. Men jag är inte optimistisk. Och är det inte dags att öppna upp den egna kampanjfinansieringen för granskning?

2007-01-29

Payback time

Moderata och centerpartistiska riksdagsledamöter från mitt gamla län, Jönköping, har sedan en tid vallfärdat till Smålandsstenar för att visa sitt stöd för ett företag, JIMA, som är satta i blockad av Skogs- och träfacken för att de vägrar sluta kollektivavtal. Redan under min tid som riksdagsledamot försökte de övertyga mig att de av religiösa skäl (ägarna tillhör en sekt sk Plymouthbröderna) inte kunde sluta kollektivavtal. Tankarna gick ungefär enligt temat att man inte kan sluta avtal med annan än GUD (vilket måste vara lite udda för ett varuproducerande företag som rimligtvis har avtal med de som de levererar till).

Efter att facket för att garantera likvärdiga villkor för anställda (varav majoriteten inte tillhör sekten) och för konkurrerande företag satt JIMA i blockad har nu alltså flera borgerliga riksdagsledamöter (åtminstone Annie Johansson och Bengt-Anders Johansson) vallfärdat dit.

Och de har inte nöjt sig med den vanliga linjen - dvs att det är viktigare att krossa fackets möjlighet till inflytande än att anställda får bra arbetsvillkor (nu när den officiella linjen från alliansen är att kolektivavtal och fackligt inflytande är bra tvingas ju de nyliberala ledamöterna göra sådana soloutflykter för att visa att de fortfarande är emot facket - fast de inte kan rösta så...). Nej nu handlar det om att prioritera en sekts möjlighet att stå utanför samhället.

Varför gör de då så? Jag tror att vi ser en del av svaren i B-A Johanssons svar;
– Min utgångspunkt är att alla som vill ge pengar till moderaterna är bra. Alla gåvor är tacksamma att ta emot, säger riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson (m) från Smålandsstenar. Han säger att hans erfarenheter från Plymouthbröderna i Smålandsstenar är bara bra. – De är människor som är företagsamma och tar hand om varandra. De ligger inte samhället till last.Han menar att plymouthbröderna inte är konstigare än någon annan trosinriktning.– Jag tycker inte om ordet sekt. Det är en religiös inriktning. De har sin lokal precis som missionskyrkan och pingstkyrkan. (från Finnveden nu 060915)

I höstens val satsade nämligen Plymouthbröderna stora pengar i en alliansseger. Och nu är det dags att betala tillbaka. För en del rd-ledamöter (exempelvis Annie Johansson) handlar det nog bara om en nyliberal förhoppning att slå mot facket (och till viss del premiera de som givit stöd i valrörelsen). Men för andra handlar det om den kristna högerns inflytande. Ordfront har en stor artikel i senaste numret om det välkända faktumet att Livets Ord har tagit över kd-avdelningen i Uppsala. 130 Plymouthbröder bor det i Smålandsstenar. De bidrar ekonomiskt och röstmässigt med en stor bas till borgerligheten i det lilla samhället. Klart Bengt-Anders inte kan tycka något annat! Samma fenomen tror jag man kan se i Sävsjö där en församling helt dominerar Kd och därmed politiken i den kommunen.

Och som ett brev på posten kom idag Skolverket med besked om att Plymouthbröderna nog ändå kunde komma att få starta skola. Bara de garanterar mångfald (jovisst), tillgång till sexualundervisning (som de begärt att få slippa i den offentliga skolan) och en del andra villkor.
Tror att myndigheten känner att det är nya kvastar som sopar. Och tror att dessa kvastar känner att det är paybacktime.

Det lustiga i hela historien är väl att det är de borgerliga partierna som ibland brukar anklaga (s) för att facket köper inflytande. Sällan har det väl varit tydligare att det går att få stöd från en och annan borgerlig partiföreträdare - bara man har pengar och röster...

PS Sekt? Ja det kanske är ett hårt ord men plymouthbröderna förtjänar epitetet. Det kanske tydligaste exemplet är att de vägrar att beblanda sig med orena. Så isolerar man människor från omgivningen. Det finns också dokumenterat konsekvenserna av avhopp i att de stängs ute från hela sitt tidigare liv.

Tre i topp om barnböcker

Är man nu hemma så måste man ju ändå (medan Tobias sover) tipsa om barnböcker;

3. Fyra hönor och en tupp. Grundkurs i feminism för barn i två till fyraårsåldern. Dessutom kul!

2. Mamma Mu åker rutschkana. För Sven Nordqvists fantastiska illustrationer och för att kossor får åka rutschkanor - bara att alla inte insett det ännu

1. Gruffalon. Om den lilla musen som går i skogen och som klarar sig undan räven, ugglan och ormen genom att berätta om den förskräckliga Gruffalon som älskar helstekt räv och uggleglass. Allt verkar frid och fröjd tills musen träffar Gruffalon.

Utom tävlan Mathias och Amadou - Utvecklingssamarbete, Vad är det? Försök från EU att göra bistånd förståeligt för barn. Bra tänkt men faller platt, är fördomsfullt och bara såååå tråkigt.

Men de tre första måste man läsa...

Hemma med sjuk 2-åring...

... och är först lite stressad över att inte hinna läsa så mycket som jag ursprungligen tänkt. Inser dock efter att i 20 minuter försökt förklara för sonen det svåra i att kombinera önskan att leka kurragömma på två med att vi ska gömma oss tillsammans ("vem ska då leta upp oss?") att livet har sin charm. Tänker extra mycket på det när jag hör att en bekant inom rörelsen i alltför unga år gått bort. Sorg men också glädje över vad livet kan ge så länge man faktiskt lever det...

2007-01-28

Regionala media och valrörelsen

I början på veckan lämnade jag in min uppsats om hur regionala media bevakade valrörelsen. För läsare av bloggen tänkte jag ge en kort sammanfattning.
För den som inte orkar läsa mer kan jag sammanfatta resultaten så här;
1. Män dominerar helt den politiska scenen i alla undersökta tidningar (se nedan för mer info). Även om det finns lika många kandidater av de båda könen. Även om man tittar på olika partier. Även om man går på kommuner/landsting där de ledande råden är kvinnor så är bilden entydig. Det är män som får medial uppmärksamhet i valrörelsen!
2. Det finns en partipolitisk tendens i bevakningen. Arbetarbladet gynnade (s), DN, Smp och BT gynnade alliansen och GD gynnade Fp.
3. Socialdemokratin når mycket av sin uppmärksamhet lokalt tack vare sina uppdrag (som kommunalråd, nämndsordförande osv). Något som borde oroa (s) inför kommande val då dessa är betydligt mer jämnt fördelade mellan blocken än inför 2006 års val.
4. Borgerligheten är betydligt bättre på att få ut sin problemformulering i tidningarna än vänstersidan. Kanske beroende på en mer dold partipolitisering, kanske beroende på att de varit i opposition? Ändå oroande för vänstersidan!

Så något mer om undersökningen. Jag har undersökt 1065 artiklar i Arbetarbladet och Gefle Dagblad (båda mellan 21/8 och 17/9 2006) samt DN, Smålandsposten och Borås Tidning (mellan 21/8 och 26/8) med en så kallad kvantitativ innehållsanalys. Det innebär att artiklarna kodats enligt 36 olika variabler (ja, ni som kan räkna har räknat rätt - det blir 38340 variabelvärden som dessutom var tvunget att matas in två gånger i datorsystemen dvs 76 680 inmatningar - vill ni räkna ytterligare kan ni räkna tidsåtgången - räkna med ungefär två sekunder per variabelvärde i själva instansningen - första rundan där kodningen bestämdes tog naturligtvis mycket längre tid) exmepelvis kön, parti, typ av artikel, sakfråga som belysts, eventuell vinkling med´mera.

Resultaten mer med siffror;
Män är huvudaktörer i 72% av de artiklar där kön går att bestämma på huvudaktörer och kvinnor således i 28%. Bland de 10 sakfrågor som debatteras mest är det bara inom vård och omsorg (jämnt) och familjepolitik (kvinnlig dominans) som männen inte dominerar.

Socialdemokratins mediarepresentation i urvalet varierar mellan 21% (DN) till 50% (Arbetarbladet). Alliansen (dvs bara alliansen - inte partierna som ingår i densamma) varierar mellan 25% (DN) och 5% (Gefle Dagblad).
Allmänt sett missgynnas (m) - som dock utgör en stor del av alliansens genomslag och kompenseras därigenom - samt (v) och (mp). Gynnas av mediarapporteringen gör framförallt (c). Vilket delvis - men bara delvis kan förklaras av deras starkare roll lokalt och regionalt.

Föga förvånande så handlar 68% av artiklarna som berör borgerligt samarbete om enighet medan 69% av artiklarna om samarbetspartierna handlar om splittring och oenighet.

Medan 40 av de undersökta artiklarna (och då har jag tillämpat en mycket restriktiv tolkning) har en problemformulering som gynnar borgerligheten så är motsvarande siffra för vänstersidan 16. Det är framförallt inom sysselsättnings- och skolpolitiken borgerligheten lyckas placera sin dagordning på nyhetsplats medan vänstern har ett visst litet övertag i ekonomisk politik.

Sakfrågornas 5 i topp ser ut som följer Sysselsättning och Näringspolitik 9.2%, Vård och omsorg
7.3%, Skolpolitik 5.7%, Skattepolitik 4.6%, Kulturpolitik och Socialpolitik 4.5% vardera
Utifrån det kan man naturligtvis fundera över vem det är som lyckades föra in sina frågor. Ta ett exempel - den reform som många ville lyfta i valrörelsen - tandvården - är här inkluderad i socialpolitik - men sedd som enskild fråga når den nästan inget genomslag alls.

Min undersökning instämmer vidare med Lars Nords debattartikel på DN debatt nyligen om att den lokala granskningen är betydligt mer sakfrågeinriktad och mindre spelinriktad. Om det betyder snällare som Nord ville göra gällande kan man diskutera vidare.

För den som vill ta del av hela undersökningen (med massor av spännande tabeller utöver det jag här kunnat/velat redovisa) så är det bara att höra av sig med mailadressen (antingen via kommentarer eller till martinnilsson10@bredband.net)

Politiska adeln

I diskussionen om vad politiska tjänstemän gör efter att den socialdemokratiska regeringen avgått har Anders Isaksson åter fått komma till tals. Denna journalist som gjort som sitt signum att analysera den politiska adeln (också titeln på en bok som han skrivit) har jag stött på vid ett tillfälle. Han ringde mig en gång under första halvan av 90-talet. Jag var då ung riksdagsledamot och hade fått något bra mediagenomslag. Dessutom sällskapade jag vid den tidpunkten med dåvarande partiledarens dotter (vilket hade uppmärksammats i några media). I Isakssons ögon gjorde detta mig självklart till en het kandidat på tillhörighet till den politiska adeln. Till saken hör att jag nog själv upplevde det åt motsatt håll. Såväl Ingvar som jag själv hade så mycket integritet att vi pratade mindre politik de fåtal tillfällen vi träffades än vad vi annars skulle ha gjort.
Men tillbaka till nämnda Isaksson som hade fått upp ett hett spår för att kunna bekräfta sin tes om att etablissemanget var en liten grupp dit alla mer eller mindre föddes in.
Återstod således bara att kolla hur mycket jag hade fötts in i röran. Och där föll hela tesen.
Efter att ha kollat föräldrar (högst tveksamt om de överhuvudtaget var/är socialdemokrater), övrig släkt (jodå, det finns ju en bror som vid den tidpunkten på eget initiativ blivit ersättare i en s-föreningsstyrelse i Lund) och andra kopplingar (nej, inte vad jag kan komma på) så blev jag helt oanvändbar.

Behöver jag nämna att Isaksson aldrig nämnde mig. Jag passade inte in i hans världsbild och hans tes om socialdemokratin.

2007-01-27

Fugelsang och rymden

Återigen har vi fått en uppvisning i rymdeuforin. I detta fall är det jag som är teknikfientlig och bakåtsträvare - trodde aldrig att jag skulle associera mig själv med de orden. Har lite svårt att se vad som är så stort med att en person, som råkar vara svensk, är typ nummer xxx i rymden. Har också lite svårt att argumentera för gigantiska kostnader i rymdforskningen samtidigt som det känns som att det finns ett och annat att utveckla på jorden. Sjukdomar, fattigdom och energi känns faktiskt aningen viktigare.

Men mest obegripligt blir det när en 68-årig smålänning ska spendera 1,4 miljoner kronor på att få turista i rymden. Om man hade 1,4 miljoner kronor att spendera - skulle man då gå och lägga sig med gott samvete om man spenderat dem på en rymdfärd för egen njutnings skull?

Tröttsamt...

...börjar det bli med alla program i P1 som ska läggas ner och vill sörja sig själva en stund. Har under veckan (som allt annat än intensivlyssnare) lyckats fånga upp avslutningsprogram med Vår grundade mening, Pengar och P1 konsument.
Har inget emot dem men tror nog att man ibland behöver förnya sig en aning.
Tror att fler skulle må bra av att inte se sig som oersättliga.

Bara de inte rör "På minuten"....

2007-01-26

Jag hade älskat Jan Björklund...

...om jag gick i högstadiet idag, skrev en krönikör Marie Näslund i Expressen häromdagen. Kan inte mer än hålla med. Men inte ur den aspekt som Näslund menar dvs; "Och tänk om det som man trodde var viktigt - att respektera andra människor, uppföra sig, komma i tid, svara på tilltal, följa regler - skulle räknas och betyda något"
För mig kanske inte det viktigaste i livet är att komma i tid (viktigt - men viktigast?) eller att svara på tilltal och följa regler. Men naturligtvis tycker vi olika som individer och jag betvivlar inte att Näslund om hon tycker det är det viktigaste i livet skulle ha älskat Björklund.

Själv tycker jag nog fortfarande det är viktigast att människor växer som individer, lär sig tänka fritt och självständigt samt respekt för andra människor (se där samma sak - om det innebär något mer än att komma i tid..).
Och det är just därför jag "älskar" Björklund (och sådana som Näslund) som ideligen påminner mig om högerns ofrihet och bristande tilttro till människor. Hade jag gått på högstadiet såt tror jag att få saker skulle fått mig att engagera mig så mycket som Björklund.

Och det mest spännande är ju elitismen i alla förslag. För det är ju inte alla mobiltelefoner som ska kunna beslagtas. Nej det är ju bara de stökigas. Och det är inte alla kepsar som ska vara förbjudna. Hur ska man annars förklara att Björklunds egna son traskade omkring med keps inomhus på dagis där i den välmående Brommaförorten. Nej det är ju de stökiga det handlar om. Och hur många tror egentligen att Björklund själv skulle stänga av mobilen bara för att han går in på ett möte. Nej, det är på sin höjd ljudlöst som gäller.

Men det är i den övertydliga elitismen och den så 1900-talsaktiga disciplinpolitiken som en folklig reaktion kommer vakna. Folk tänker nämligen själva och följer inte bara Björklunds och Näslunds utropade regler....

men på de socialdemokratiska partidistrikten har inget hänt...

I vissa fall kanske det är en markering av att det inte är favoritkandidaten som föreslagits av valberedningen. Men för de flesta är det nog bara en helt enkelt uselt fungerande verksamhet. Fortfarande är det massor av hemsidor från partidistrikten som inte uppmärksammat förslaget om Sahlin. Obegripligt - men säger något om aktiviteten....

Sahlin - äntligen

Och äntligen syftar inte på mona - även om det också är relevant - utan att jag kommenterar valberedningens förslag (egocentriskt eller hur...)
Tror att Mona blir ett bra namn. Rätt mix av erfarenhet, bra ledarskap (alla som sitter i partistyrelsen och bevittnat ledarskap a la sahlin - när GP varit borta - kan intyga skillnaden), lysande retoriker, förmåga till förnyelse och stark position.
De två senare kanske förtjänar en kommentar.
Hennes första kommentarer på europapolitiken (att låta Margot Wallström spela en stor roll) antyder att överideologin om mellanstatlighet som inrättades av Persson nu kan vara över. Nu kommer politiken mer handla om hur man använder EU som ett verktyg för att uppnå viktiga politiska mål. Ungefär så som vi lovade i folkomröstningen 1994.

Det andra exemplet är att hon börjar försöka ändra den andra överideologi som spridit sig i röran de senaste åren, dvs att alla stimulanser för att öka jobben i tjänstesektorn (med undantag av det av någon anledning accepterade ROT-avdraget) är att betrakta som borgerlighet. Det absurda var ju att socialdemokratin med en lysande sysselsättningsutveckling och en betydligt mer progressiv utbildningspolitik kunde förlora arbetslöshetsfrågan i 2006 års val. Delvis berodde det på ett ideologiskt betingad motstånd mot jobb i tjänstesektorn. Ska man vinna valet 2010 måste man ändra det. Och då handlar det inte bara om pseudofrågan avdrag för hushållsnära tjänster. Betydligt viktigare blir hur partiet reagerar på regeringens ambitioner att sänka beskattningen på tjänstesektorn i stort. Det vore dumt, ointellektuellt och ostrategiskt att säga nej utan att ha ett bra eget svar på hur jobben ska växa. Go Mona, go!

Kommer hon då bli en stark ledare. Det ifrågasätts på sina håll nu eftersom det finns människor i röran som uttalat sig emot henne. Min gissning är den rakt motsatta. Jag är helt övertygad att partiet sluter upp och ger stort utrymme för den nya ledaren. Jag hoppas och är övertygad om att Mona, och andra, förstår att det finns utrymme att vara drivande och lyssnande samtidigt.

2007-01-24

Och nu får de inte sjunga...

Ok det kanske inte är helt omdömesfullt att sjunga att alla i Landskrona hatar polisen. Men hur omdömesfullt är det att tro att yttrandefriheten är underordnad att vara snäll mot poliskåren. Hur kan man göra en rättssak av det?
Obegripligt!

2007-01-23

Äntligen vinter


Och nu lämnar jag JMK o mediastudierna. Uppsatsen är klar (ska "bara" revideras lite) och jag är nöjd. Som vanligt kanske jag blev aningen för ambitiös. Handledaren och jag kostaterade att min kvantitativa innehållsanalys med 1065 granskade artiklar hamnade mellan Jesper Strömbäcks avhandling och Lars Nords studie i samma ämne som redovisades på DN debatt förra veckan. Sedan är jag den första att medge att det kan finnas en kvalitativ skillnad. Jag återkommer i veckan med slutsatserna från uppsatsen. Med detta sagt vill jag ändå passa på att säga hejdå till JMK o tacka för denna tid. Mysigt, intimt o kul kompisar. Jag kommer sakna er så kanske kommer jag förbi under någon rast på c-kursen. Nu bär det av mot lärarhögskolan och några kurser som ska komplettera uppsatsen i statskunskap. Återkommer med rapporter om det

2007-01-16

Tillbaka...

Som Nathalie helt rätt påpekat så har jag varit borta lite väl länge. Jul, nyår och uppsats är nog skälet. Och med uppsatsen upptäckte man att man inte längre är i de 20. Satt (hela) natten till måndagen uppe och gjorde färdigt min uppsats. Och det ångrar jag bittert nu...

Som vanligt i mina studier infaller två mönster.
Det ena är att 5-veckorskursen som ska köras på, just det, 5 veckor - men i min värld ska den göras på 2 veckor.
Och det andra mönstret är ju att det inte ska bli dåligt eller ointressant. Så efter att ha gjort en kvantitativ innehållsanalys och där matat in 76 680 värden i en dator (tar sisådär 50 effektiva arbetstimmar) så vet jag nu det mesta om medias valbevakning i Gävleborg, Kronoberg och Borås. Då återstår ju bara att göra den bra - och definitivt bättre än andras. Därav hela nattens arbete.

Och en natt utan sömn ska väl en man (eller kvinna för den delen) i sina bästa år tåla?
Svaret på det är - Nej.

Min tilltänkta studiedag har förbytts i sjukdom...

Men för att återvända till min frånvaro så lovar jag att den nu definitivt är över. Från fredag så kommer dagliga(?) inlägg. Varför fredag undrar någon? Jo det är då tentan som jag nu ska läsa in på 2 dagar infaller...

Politik
eXTReMe Tracker