2007-01-26

Sahlin - äntligen

Och äntligen syftar inte på mona - även om det också är relevant - utan att jag kommenterar valberedningens förslag (egocentriskt eller hur...)
Tror att Mona blir ett bra namn. Rätt mix av erfarenhet, bra ledarskap (alla som sitter i partistyrelsen och bevittnat ledarskap a la sahlin - när GP varit borta - kan intyga skillnaden), lysande retoriker, förmåga till förnyelse och stark position.
De två senare kanske förtjänar en kommentar.
Hennes första kommentarer på europapolitiken (att låta Margot Wallström spela en stor roll) antyder att överideologin om mellanstatlighet som inrättades av Persson nu kan vara över. Nu kommer politiken mer handla om hur man använder EU som ett verktyg för att uppnå viktiga politiska mål. Ungefär så som vi lovade i folkomröstningen 1994.

Det andra exemplet är att hon börjar försöka ändra den andra överideologi som spridit sig i röran de senaste åren, dvs att alla stimulanser för att öka jobben i tjänstesektorn (med undantag av det av någon anledning accepterade ROT-avdraget) är att betrakta som borgerlighet. Det absurda var ju att socialdemokratin med en lysande sysselsättningsutveckling och en betydligt mer progressiv utbildningspolitik kunde förlora arbetslöshetsfrågan i 2006 års val. Delvis berodde det på ett ideologiskt betingad motstånd mot jobb i tjänstesektorn. Ska man vinna valet 2010 måste man ändra det. Och då handlar det inte bara om pseudofrågan avdrag för hushållsnära tjänster. Betydligt viktigare blir hur partiet reagerar på regeringens ambitioner att sänka beskattningen på tjänstesektorn i stort. Det vore dumt, ointellektuellt och ostrategiskt att säga nej utan att ha ett bra eget svar på hur jobben ska växa. Go Mona, go!

Kommer hon då bli en stark ledare. Det ifrågasätts på sina håll nu eftersom det finns människor i röran som uttalat sig emot henne. Min gissning är den rakt motsatta. Jag är helt övertygad att partiet sluter upp och ger stort utrymme för den nya ledaren. Jag hoppas och är övertygad om att Mona, och andra, förstår att det finns utrymme att vara drivande och lyssnande samtidigt.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker