2010-08-30

Vad säger Moderaterna i Tyresö idag till justitieministern?

Idag besöker justitieminister Beatrice Ask Tyresö. Varmt välkommen hit. Det är bra att ministrar ser verkligheten sådan den är. Och det är bra att lokala partimedlemmar får chansen att påverka den nationella politiken genom att ge sin syn på tillvaron.

Idag har exempelvis kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl, chansen att säga till sin partivän Ask att det är otillständigt med en station som är öppen två och stängd hundrasextiosex timmar per vecka.

Kommer han göra det - eller kommer han stå fast vid den linje som innebär att man inte får kritisera regeringen. Kommer han att stödja Mats Fälts linje att det är rimligt med två timmar i veckan.
Kanske får vi svar på hans hemsida där han brukar rapportera om vad han gjort. Hittills har Saweståhl vägrat svara på frågor om polisen i Tyresö - han kan knappast vägra att göra det efter att som kommunens högste förtroendevalda ha träffat justitieministern.

nu är det dags att träda fram - står han på Tyresöbornas sida eller på sitt partis sida...

2010-08-25

Essunga kunde lyfta sina skolor från botten av kommunrankningen till toppen - Tyresö kan också - om bara viljan finns

Såg just ett väldigt inspirerande inslag på fyrans Nyheterna om den lilla kommunen Essunga som lyckats lyfta sina skolor.

Ett viktigt förhållningssätt var att se varje barn - att ha järnkoll och att alltid ta ansvar för varje barn. Det är inte någon annans ansvar skolan måste alltid självkritiskt se om de gjort tillräckligt.

En annan viktig insats var att ge läxläsningshjälp för att ingen skulle halka efter.

Vilken kontrast mot Tyresö. Här sjunker resultaten. Här vägrar den borgerliga majoriteten jobba genomtänkt med lästester. Här har vi en av landets sämsta lärartäthetsgrader. Här avvisas alla förslag om läxläsningshjälp.

Och så ligger Tyresö också långt efter.

Men Essunga är inspirerande. Det visar att det går om man investerar i kunskap och jobbar konsekvent med uppföljning och tydliga förväntningar.

2010-08-24

Saweståhl har egna öppettider på polisstationen - när ska det bli öppet för allmänheten?

Jag har som jag tidigare skrivit om på bloggen beklagat att Tyresös polisstation bara är öppen två timmar per vecka (måndagar 16-18). Jag har lika mycket tyckt att det är ett problem att Tyresömoderaterna tycks vara så nöjda med det. Deras toppkandidat till riksdagen, Mats Fält, tyckte det var rimligt i en tidningsartikel.

Jag har sedan frågat den moderata kommunstyrelseordföranden Fredrik Saweståhl om han och Tyresömoderaterna delar Fälts uppfattning. Jag har ännu inte fått svar från Fredrik men Mats Fält har svarat på tyresömoderaternas hemsida att han håller fast vid sin synpunkt - om han talar för Tyresömoderaterna framgår inte riktigt.

Nu visar det sig dock att Fredrik Saweståhl inte behöver bekymra sig så mycket om öppettiderna. I torsdag lunch gjorde han nämligen ett eget besök på polisstationen.
Frågan är nu om stationen ska vara öppen för alla eller bara för Fredrik S?
Vore bra med ett svar...

2010-08-23

Tystnad råder om polisen från Tyresömoderaterna

Flera läsare har hört av sig och undrat om jag fått något svar på mitt öppna brev om polisen. Till skillnad från vad Moderaterna brukar göra har jag skickat det direkt till deras ledning så att de inte ska kunna missa det.

Däremot har jag inte fått något svar - varken här på min blogg, via e-post eller på deras hemsidor.

Därför får vi väl tills vidare utgå från att Tyresömoderaterna delar Fälts uppfattning. De tycker det är rimligt med två timmars öppet på polisstationen...
Eller?

Nu är det val, och då...

... kan man vara -

* mot pensionärsskatt - trots att (m)an infört samma pensionärsskatt

* för satsningar på skolan - trots att (m)an minskat lärartätheten i Tyresös skolor under 2009.

* för anslag till ungdomars drogförebyggande arbete och studiförbund - trots att man från Kd´s sida röstat emot det under mandatperioden

* för massivt byggande av hyresrätter - trots att det inte byggdes en enda ny lägenhet under 2009 och att man motsatt sig alla initiativ för fler hyresrätter tidigare under mandatperioden.

* Och det är bara några exempel...

20:e september är det efter valet då återgår den moderata politiken till det normala.
De största skattesänkningarna kommer gå till de med högst inkomster. Lärartäthet och resurser till skolan blir inte längre viktigt. Anslagen till föreningsliv måste sparas in. Och efter området Kattfoten kommer det visa sig svårt att få ekonomi i nya hyresrätter - däremot kommer det att säljas ut några...

Kanske är jag konspiratorisk när jag misstänker att de borgerliga partierna tror sig ha större chans att vinna val på socialdemokratisk politik än på sin egen. Men jag noterar att de nu i sina valprogram föreslår en hel rad åtgärder som de tidigare röstat emot...

2010-08-15

Talar Mats Fält för tyresömoderaterna om polisen?

Jag har idag skickat följande öppna brev till Fredrik Saweståhl, moderat kommunalråd i Tyresö;

Ett inlägg i den lokala debatten som lite fallit i sommarglömska är Mats Fälts inlägg om polisiär närvaro i Tyresö. Rimligt var ordet han använde för att beskriva att Tyresös polisstation är öppen två timmar per vecka.

Mats Fält ät nu inte vem som helst. Förutom att sitta i polisnämnden så är han också Tyresömoderaternas riksdagskandidat och högt placerad på kommunfullmäktigelistan.

Därför måste jag nu fråga Fredrik Saweståhl, som är kommunstyrelsens ordförande, om han delar beskrivningen att det är rimligt med en polisstation som är öppen två timmar per vecka.

För mig är det självklart att det inte är så. Dels för att tiden som stationen är öppen visar hur tillgänglig polisen är när medborgarna behöver deras tjänster. Varför ska Tyresöborna behöva åka till Nacka för enklare anmälningar eller andra för att få andra tjänster utförda?
Dels ger en öppen station en grundbemanning som kan verka i yttre tjänst. Under stora delar av denna mandatperiod har Tyresö haft helt otillräcklig bemanning. Nu inför valet har regeringen förstärkt något litet (vilket väl får Fält att tycka att det är rimligt) - men alla som granskar kan se att bemanningen är otillräcklig.

Polisen är en riksdagsfråga. Och till riksdagen vill nu Moderaterna i Tyresö skicka den Mats Fält som tycker två timmars bemanning är rimlig. Men kommunerna kan tycka till och visa sin uppfattning. Bland annat genom polisnämnden - och där har moderaterna i Tyresö placerat den Mats Fält som tycker det är rimligt...

Så min fråga blir - tycker Moderaterna i Tyresö att det är en rimlig polisiär närvaro i Tyresö? Tycker Moderaterna i Tyresö att det är rimligt med två timmars öppethållande per vecka?
Om man inte tycker det varför utser man då representanter som uppenbarligen driver den linjen? Och vad tänker ni göra för att Tyresö ska få mer polistid?

Vi socialdemokrater har som du väl känner till flera gånger krävt att vi gemensamt ska driva på för fler poliser till Tyresö. Vi vill gärna fortsätta det arbetet - men det kärver att vi är överens om att Tyresö behöver en öppen station - fler timmar i veckan.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

Politik
eXTReMe Tracker