2010-08-23

Nu är det val, och då...

... kan man vara -

* mot pensionärsskatt - trots att (m)an infört samma pensionärsskatt

* för satsningar på skolan - trots att (m)an minskat lärartätheten i Tyresös skolor under 2009.

* för anslag till ungdomars drogförebyggande arbete och studiförbund - trots att man från Kd´s sida röstat emot det under mandatperioden

* för massivt byggande av hyresrätter - trots att det inte byggdes en enda ny lägenhet under 2009 och att man motsatt sig alla initiativ för fler hyresrätter tidigare under mandatperioden.

* Och det är bara några exempel...

20:e september är det efter valet då återgår den moderata politiken till det normala.
De största skattesänkningarna kommer gå till de med högst inkomster. Lärartäthet och resurser till skolan blir inte längre viktigt. Anslagen till föreningsliv måste sparas in. Och efter området Kattfoten kommer det visa sig svårt att få ekonomi i nya hyresrätter - däremot kommer det att säljas ut några...

Kanske är jag konspiratorisk när jag misstänker att de borgerliga partierna tror sig ha större chans att vinna val på socialdemokratisk politik än på sin egen. Men jag noterar att de nu i sina valprogram föreslår en hel rad åtgärder som de tidigare röstat emot...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker