2010-08-15

Talar Mats Fält för tyresömoderaterna om polisen?

Jag har idag skickat följande öppna brev till Fredrik Saweståhl, moderat kommunalråd i Tyresö;

Ett inlägg i den lokala debatten som lite fallit i sommarglömska är Mats Fälts inlägg om polisiär närvaro i Tyresö. Rimligt var ordet han använde för att beskriva att Tyresös polisstation är öppen två timmar per vecka.

Mats Fält ät nu inte vem som helst. Förutom att sitta i polisnämnden så är han också Tyresömoderaternas riksdagskandidat och högt placerad på kommunfullmäktigelistan.

Därför måste jag nu fråga Fredrik Saweståhl, som är kommunstyrelsens ordförande, om han delar beskrivningen att det är rimligt med en polisstation som är öppen två timmar per vecka.

För mig är det självklart att det inte är så. Dels för att tiden som stationen är öppen visar hur tillgänglig polisen är när medborgarna behöver deras tjänster. Varför ska Tyresöborna behöva åka till Nacka för enklare anmälningar eller andra för att få andra tjänster utförda?
Dels ger en öppen station en grundbemanning som kan verka i yttre tjänst. Under stora delar av denna mandatperiod har Tyresö haft helt otillräcklig bemanning. Nu inför valet har regeringen förstärkt något litet (vilket väl får Fält att tycka att det är rimligt) - men alla som granskar kan se att bemanningen är otillräcklig.

Polisen är en riksdagsfråga. Och till riksdagen vill nu Moderaterna i Tyresö skicka den Mats Fält som tycker två timmars bemanning är rimlig. Men kommunerna kan tycka till och visa sin uppfattning. Bland annat genom polisnämnden - och där har moderaterna i Tyresö placerat den Mats Fält som tycker det är rimligt...

Så min fråga blir - tycker Moderaterna i Tyresö att det är en rimlig polisiär närvaro i Tyresö? Tycker Moderaterna i Tyresö att det är rimligt med två timmars öppethållande per vecka?
Om man inte tycker det varför utser man då representanter som uppenbarligen driver den linjen? Och vad tänker ni göra för att Tyresö ska få mer polistid?

Vi socialdemokrater har som du väl känner till flera gånger krävt att vi gemensamt ska driva på för fler poliser till Tyresö. Vi vill gärna fortsätta det arbetet - men det kärver att vi är överens om att Tyresö behöver en öppen station - fler timmar i veckan.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker