2012-06-06

Musikklassernas (och Nybodas) framtid

Jag har tidigare skrivit om hur upprörande jag tycker behandlingen av den kvalitativa undervisning vid (och det kulturarv som utgörs av) Tyresö Musikklasser.

Nu har jag begärt att frågan ska behandlas av Barn- och utbildningsnämnden vid nästa sammanträde. Och det ska inte vara i slutna rum. Jag anser att det här är en fråga som tjänar på offentlighet - oavsett om det är som den politiska majoriteten hitills hävdat att allt bara är ett stort missförstånd eller om det är som föräldrar och elever tycker att det pågår ett försök att riva ner en framgångsrik utbildning.
Nedan ser du mitt mail till Barn- och utbildningsnämndens ordförande.


Till Ann-Christin Svensson (Birgitta Wigren för kännedom)

Mot bakgrund av den senaste tidens diskussion om situationen på nya Nyboda skola förutsätter jag att nämnden på nästa sammanträde får en ordentlig möjlighet att diskutera situationen vid skolan.

Eftersom det finns väldigt många ouppklarade trådar i den offentliga debatten (nybyggnationen, musikklasserna, personalfrågan med mera) och ett stort engagemang i frågan anser jag att det bästa vore om nämnden kunde göra en offentlig hearing i frågan i samband med nämndens sammanträde den 13/6. Öppenhet är generellt en bra metod att reda ut eventuella missförstånd och skapa en dialog mellan medborgare och valda (och som jag förstår det verkar man från skolan och delar av kommunen anse att det föreligger missförstånd).

Jag är självklart beredd att diskutera datum för en alternativ dag om det fungerar bättre. Jag är också beredd att konstruktivt diskutera formen för en sådan utfrågning.

Vänliga hälsningar


Martin Nilsson
2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Politik
eXTReMe Tracker