2010-04-27

Smutsig kampanj från Saweståhl och Odell

Knappt har Odell hunnit slå nya rekord i lågvattenmärken i årets valdebatt innan Saweståhl och hans borgerliga kollegor i Tyresö försöker köra samma spår lokalt.

Återigen skriver han öppna brev som han inte skickar till mig - det är ju en normal hederskodex att brev man skickar "till" någon också skickas till den det berör. Nu struntar Saweståhl i det för andra gången. Antagligen i förhoppningen att slippa bli oemotsagd.
Just det - på Saweståhls hemsida kan man inte debattera eller tycka till som vanlig medborgare.

Återigen vill Saweståhl diskutera annat än den lokala Tyresöpolitik som han och de andra har ansvar för.
Nu är det förbifarten som ska diskuteras och denna gång har jag att välja mellan att "Stå på Tyresöbornas och Stockholmsregionens, folkets, sida eller sluter du upp bakom Sahlins makthunger?"

Innan jag svarar på den frågan vill jag berätta att ni inte ställde frågan om jag slutat slå min fru...

Orsaken att jag kan välja mellan dessa båda alternativ är att jag tycker att Tyresöborna och Stockholmarna ska få tycka till om vår tids största investering i Stockholmsregionen.
Man kan naturligtvis, likt de borgerliga ledarna, vara ängslig för att sina argument inte håller i en sådan omröstning - det är inte jag - jag tror att Stockholmarna kommer rösta för förbifarten. Men det är svårt att kalla det faktum att folket ska få rösta för makthunger.

Naturligtvis tycker nu inte de borgerliga partierna det. I så fall skulle de inte ha folkomröstat om trängselskatt 2006. Då var vi alla överens om att det var bra att lyssna på Tyresöborna. Nu är det makthunger att vilja göra samma sak i ett mycket större beslut.

Då säger den som orkar bry sig om och läsa Saweståhls cirkulärartikel att man kan väl inte ställa kollektivtrafik mot förbifart. Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår ju nya kollektivtrafikprojekt som inte finns i regeringens plan - ska de få plats i budgeten måste annat lyftas ut. Eller tänker Saweståhl hävda att de har råd med allt - utan finansiering? Känns sådär ansvarsfullt...

Tyvärr är brevet från Saweståhl med stödtrupper egentligen ett uttryck för negative campaigning. Mona Sahlin ska utmålas som makthungrig. Därmed är Saweståhl nästan lika duktig som Odell i smutskastningen.

Men som sagt - jag vägrar dyngan. Det är säkert skönt att få bli av med lite aggressioner - men jag vägrar göra er sällskap.

2010-04-23

Jag vägrar en sådan valrörelse...

...de senaste veckorna har Fredrik Saweståhl och Hans Lindberg (M) hävdat att vi socialdemokrater ljugit när vi sagt att musikklasserna i Tyresö är hotade. Detta efter att majoriteten beslutat att ställa in intagningsproven.
Det är naturligtvis svårt att ljuga om en sak som bevisligen är diarieförd som utgående post från kommunen (se bild) och dessutom nått 22 intresserade barn och föräldrar till dessa.
Så då försöker de allt mindre ansvarskännande moderaterna att säga att det är våra lögner (oklart vilka) som gjort att elever inte söker till musikklasserna. Vårt enda (offentligt) kritiska uttalande som gjorts sker nästan två veckor (16/2) efter det att moderaterna bestämt sig för att ställa in antagningsproven.
... i veckan skrev tidigare kommunalrådet Berit Assarsson (sid 2 - obs att denna länk bara är aktuell denna vecka) att hon aldrig stött på någon så ohederlig politiker som jag. Detta eftersom jag haft ofinheten att säga att det inte är bra att socialbidragen ökat mest (se sid 38)i Tyresö kommun (av alla länets kommuner) och att detta till stor del beror på ökande arbetslöshet. Och att den ökande arbetslösheten delvis beror på att Tyresö halverade sin planerade investeringsvolym 2009 (se sidan 7) (när andra kommuner ökade för att klara jobben) samt på grund av de uppsägningar som gjordes i skola, förskola och omsorg. Den ursprungligt planerade investeringsvolymen hittar du inte i bokslutet utan får du hitta här istället (under §109).

Den andra orsaken till att jag skulle vara ohederlig är att jag påpekat det som står i kommunens bokslut. Det vill säga att investeringarna i kunskap i kommunens skolor inte ökat så som moderaterna säger utan istället minskat(sid 9 - kostnad per elev). Och att lärartätheten nu åter är i botten (plats 286 av 290 kommuner).

Jag vet att det ofta är ett enkelt försvarsknep när man är trängd och siffrorna visar besvärande fakta - att beskylla budbäraren för lögn och ohederlighet.

Men jag tror inte att politiken tjänar på det. Jag tror att våra väljare vill ha ett seriöst samtal om de möjligheter och de problem (förutsätter dock att man vågar medge sådana) som finns och som de möter i sin vardag.
Jag tänker försöka bedriva en sådan valrörelse.

Så sorry Berit, Fredrik och Hans ni får inte ut mig på banan. Jag vet punkter där ni kanske inte alltid varit de mest noggranna med faktakontrollen och som jag säkert kunnat göra något saftigt av.

Men jag tänker envisas med att prata om vad vi kan göra för att förbättra skolans och förskolans kvalitet. Jag tänker fortsätta arbeta för minskande klyftor och fler i jobb. Där hoppas jag att vi möts i en seriös debatt.

2010-04-19

"Det är inga problem" - Moderaternas svar på rekordlåg bemaning i förskolan

Förra veckan kom Skolverkets statistik om bemanningen i skolan och förskolan. För Tyresös del är det ingen munter läsning. Vi faller i allt som går att mäta. Lärartäthet, rektorer per lärare, yrkesvägledare eller andel behöriga lärare. Mät vad du vill och siffrorna för Tyresös del pekar åt fel håll. Förutsättningar för skolan som nu också börjar synas i sjunkande resultat.

Värst av allt är ändå bemanningen i förskolan. På två år har varje anställd fått ett barn extra att ta hand om. 2007 gick det 5,4 barn per vuxen. 2009 är det 6,3 barn.
Och samtidigt blir grupperna allt större i förskolan. Moderaterna bryter här sina vallöften på löpande band. Men viktigare än löftesbrotten är förstås att barnen får allt sämre förutsättningar för lärande och trygghet.

Det är dock ett problem som de lokala Moderaterna inte ser. Hans Lindberg (m), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger till TV4 att "det är inget problem" för det viktiga är inte kvantiteten utan kvaliteten.

Som om man kan skilja pedagogisk kvalitet från hur mycket personal som finns till förfogande. Tycker Lindberg att man ska ha storklassföreläsningar med förskolebarn?

Det blir alltmer uppenbart att Moderaterna aldrig tänkt sig att förstärka skolans och förskolans kvalitet. Istället vill de spara pengar för att kunna sänka skatten. Det är det allt annat överordnade målet. Och just nu drabbar det kvaliteten i skolan och förskolan.

Politik
eXTReMe Tracker