2010-04-23

Jag vägrar en sådan valrörelse...

...de senaste veckorna har Fredrik Saweståhl och Hans Lindberg (M) hävdat att vi socialdemokrater ljugit när vi sagt att musikklasserna i Tyresö är hotade. Detta efter att majoriteten beslutat att ställa in intagningsproven.
Det är naturligtvis svårt att ljuga om en sak som bevisligen är diarieförd som utgående post från kommunen (se bild) och dessutom nått 22 intresserade barn och föräldrar till dessa.
Så då försöker de allt mindre ansvarskännande moderaterna att säga att det är våra lögner (oklart vilka) som gjort att elever inte söker till musikklasserna. Vårt enda (offentligt) kritiska uttalande som gjorts sker nästan två veckor (16/2) efter det att moderaterna bestämt sig för att ställa in antagningsproven.
... i veckan skrev tidigare kommunalrådet Berit Assarsson (sid 2 - obs att denna länk bara är aktuell denna vecka) att hon aldrig stött på någon så ohederlig politiker som jag. Detta eftersom jag haft ofinheten att säga att det inte är bra att socialbidragen ökat mest (se sid 38)i Tyresö kommun (av alla länets kommuner) och att detta till stor del beror på ökande arbetslöshet. Och att den ökande arbetslösheten delvis beror på att Tyresö halverade sin planerade investeringsvolym 2009 (se sidan 7) (när andra kommuner ökade för att klara jobben) samt på grund av de uppsägningar som gjordes i skola, förskola och omsorg. Den ursprungligt planerade investeringsvolymen hittar du inte i bokslutet utan får du hitta här istället (under §109).

Den andra orsaken till att jag skulle vara ohederlig är att jag påpekat det som står i kommunens bokslut. Det vill säga att investeringarna i kunskap i kommunens skolor inte ökat så som moderaterna säger utan istället minskat(sid 9 - kostnad per elev). Och att lärartätheten nu åter är i botten (plats 286 av 290 kommuner).

Jag vet att det ofta är ett enkelt försvarsknep när man är trängd och siffrorna visar besvärande fakta - att beskylla budbäraren för lögn och ohederlighet.

Men jag tror inte att politiken tjänar på det. Jag tror att våra väljare vill ha ett seriöst samtal om de möjligheter och de problem (förutsätter dock att man vågar medge sådana) som finns och som de möter i sin vardag.
Jag tänker försöka bedriva en sådan valrörelse.

Så sorry Berit, Fredrik och Hans ni får inte ut mig på banan. Jag vet punkter där ni kanske inte alltid varit de mest noggranna med faktakontrollen och som jag säkert kunnat göra något saftigt av.

Men jag tänker envisas med att prata om vad vi kan göra för att förbättra skolans och förskolans kvalitet. Jag tänker fortsätta arbeta för minskande klyftor och fler i jobb. Där hoppas jag att vi möts i en seriös debatt.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker