2012-02-20

Absurt hyressystem för Tyresös skolor och förskolor

Tyresö kommun är på väg att införa ett marknadsbaserat hyressystem för skolor och förskolor. Det innebär att kommunen nu lämnar självkostnadsprincipen för en istället påhittad hyresnivå som ska vara marknadsbaserad (men inte för mycket) och sedan får varje enhet en hyrespeng per elev. Det är ett väldigt dumt förslag. Låt mig i korthet förklara varför:
* Det ger skolor ökade incitament att spara på lokaler även när dessa behövs för pedagogisk verksamhet.
* Det innebär att skolor som är relativt nybyggda förlorar ekonomiskt just för att de är nybyggda. Kanske är det moderat rättvisa att elever som går i fina och nya skollokaler ska få sämre resurser för pedagogisk verksamhet? Det är i alla fall inte min definition av varken rättvisa eller att investera i kunskap.
* Det omfördelar från de skolor som har störst behov till de skolor som redan idag har bäst resultat.

Jag trodde inte att resultatet skulle vara så tydligt som det är - men när jag sett utfallet har jag häpnat.

Först en reservation. Jag har sedan oktober bett att få en redovisning av förvaltningen om hur detta kommer falla ut enhet för enhet. Det har de inte kunnat redovisa för mig. Därför har jag utifrån de hyresnivåer som är föreslagna (och som jag fått från fastighetsenheten) och de hyresintäkter som jag inte fått från förvaltningen (utan fått räkna ut utifrån hyreskostnaden delat med antalet elever för senast tillgängliga siffror) räknat ut utfallet skola per skola.

Resultatet visar då följande:
Skolor som tjänar på systemet
Kumla +3,1 miljoner kronor
Hanviken +1,9 miljoner kronor
Fårdala +1,7 miljoner kronor
Fornudden +1,4 miljoner kronor
Dalskolan +1,4 miljoner kronor

Skolor som förlorar på systemet:
Nyboda skola -3,7 miljoner kronor
Stimmets skola -1,9 miljoner kronor
Strandskolan -1,5 miljoner kronor
Njupkärrs skola -1,5 miljoner kronor
Bergfotens skola -1,1 miljoner kronor
Brevik skola -0,7 miljoner kronor

Nytt uppdrag - ny aktivitet

Som ni sett har aktiviteten på min blogg varit obefintlig det senaste halvåret. Det beror på att jag lämnat mitt uppdrag som oppositionsråd i Tyresö och inträtt som kanslichef för Socialdemokraterna i Stockholms stadshus.

När jag lämnade skrev jag på Facebook att -

Häromdagen meddelade jag Tyresö Arbetarekommuns styrelse att jag slutar som oppositionsråd. Jag har tackat ja till att bli kanslichef för Socialdemokraterna i Stockholms stadshus.

Därmed är också 20-årsjubileet för mig som heltidsförtroendevald som kanske några av er hade sett fram emot i december inställt :-). Däri ligger naturligtvis en stor del av förklaringen.

Hur mycket jag än har känt ett starkt stöd från medlemmarna i Tyresös socialdemokrater och av de dryga 7000 väljare som röstade på oss i förra valet så känner jag inte den glöd och det engagemang för att åter ta mig an uppdraget att försöka ändra Tyresös politik som de har anledning att förvänta sig av oppositionsrådet. Därför är det nu rätt läge att i god tid innan nästa val lämna över till någon ny kraft som kan ta sig an uppgiften med full energi.

Efter nära 20 år som förtroendevald på heltid känner jag också starkt för att ta ett steg tillbaka och inte vara en så offentlig person (men jag tänker behålla min plats i fullmäktige - och där tänker jag sluta vara så snäll mot Moderaterna).

Samtidigt känner jag en stark lust att fortsätta jobba politiskt och att försöka genom ett strategiskt arbete förändra opinionen och det politiska klimatet. Möjligheten att göra det och förmånen att få jobba ihop i ett lag av engagerade medarbetare på s-kansliet i Stockholms stadshus lockar mig och jag ser fram emot det även om jag inser att det också finns stora utmaningar och svårigheter i ett sådant jobb.

Jag vill tacka alla de som jag jobbat med i Tyresö (låter som ett fånigt avsked när man just sagt att man ska sitta kvar i fullmäktige - men i en roll är det ett slags avsked) - framförallt Marita och Kristjan som jag jobbat närmast med. Också tack till ni som alltid varit där och backat upp när man varit lite trött eller oengagerad (och ibland bromsat när man varit lite för engagerad) - ni vet själva vilka ni är. Jag vill också tacka mina kloka kollegor runt om i länet - för inspiration och feedback. Ni är bättre än era nuvarande positioner indikerar (gäller mest er som är oppositionsråd - ni andra 5 är på rätt plats).

Martin

Nu kommer jag som jag skrev ovan att fortsätta i fullmäktige och också i Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö.

Fram till nu har jag haft fullt upp med att hantera nya jobbet. Nu känner jag mig mer hemtam och tänker då försiktigt börja ta upp bloggandet kring saker i Tyresö. För er som har följt mig på twitter så kan jag säga att jag tänker där mest kommentera saker som rör mitt jobb i Stockholmspolitiken. Här blir det mest lokala Tyresö-frågor.

Politik
eXTReMe Tracker