2012-02-20

Absurt hyressystem för Tyresös skolor och förskolor

Tyresö kommun är på väg att införa ett marknadsbaserat hyressystem för skolor och förskolor. Det innebär att kommunen nu lämnar självkostnadsprincipen för en istället påhittad hyresnivå som ska vara marknadsbaserad (men inte för mycket) och sedan får varje enhet en hyrespeng per elev. Det är ett väldigt dumt förslag. Låt mig i korthet förklara varför:
* Det ger skolor ökade incitament att spara på lokaler även när dessa behövs för pedagogisk verksamhet.
* Det innebär att skolor som är relativt nybyggda förlorar ekonomiskt just för att de är nybyggda. Kanske är det moderat rättvisa att elever som går i fina och nya skollokaler ska få sämre resurser för pedagogisk verksamhet? Det är i alla fall inte min definition av varken rättvisa eller att investera i kunskap.
* Det omfördelar från de skolor som har störst behov till de skolor som redan idag har bäst resultat.

Jag trodde inte att resultatet skulle vara så tydligt som det är - men när jag sett utfallet har jag häpnat.

Först en reservation. Jag har sedan oktober bett att få en redovisning av förvaltningen om hur detta kommer falla ut enhet för enhet. Det har de inte kunnat redovisa för mig. Därför har jag utifrån de hyresnivåer som är föreslagna (och som jag fått från fastighetsenheten) och de hyresintäkter som jag inte fått från förvaltningen (utan fått räkna ut utifrån hyreskostnaden delat med antalet elever för senast tillgängliga siffror) räknat ut utfallet skola per skola.

Resultatet visar då följande:
Skolor som tjänar på systemet
Kumla +3,1 miljoner kronor
Hanviken +1,9 miljoner kronor
Fårdala +1,7 miljoner kronor
Fornudden +1,4 miljoner kronor
Dalskolan +1,4 miljoner kronor

Skolor som förlorar på systemet:
Nyboda skola -3,7 miljoner kronor
Stimmets skola -1,9 miljoner kronor
Strandskolan -1,5 miljoner kronor
Njupkärrs skola -1,5 miljoner kronor
Bergfotens skola -1,1 miljoner kronor
Brevik skola -0,7 miljoner kronor

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker