2011-01-24

Om den totala oförmågan att se brister i välfärden - Moderaterna i Tyresö är (tyvärr) en parodi på sig själva...

Efter valet signalerade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) att politiken i Tyresö borde präglas mer av samförstånd och öppenhet. Bra, tyckte vi Socialdemokrater. I vårt valmanifest tyckte vi att Tyresö var för stort för en infekterad politisk konflikt.

Därför har vi deltagit (än mer) konstruktivt i arbetet efter valet. Vi har lämnat förslag och tipsat om uppenbara problem - utan att offentligt kritisera det.
Vi har deltagit i workshops om framtidens Tyresö centrum (bra) och budgetprocessen i kommunen (kan bli bra).

Men ett sådant arbete och ett sådant förhållningssätt kräver också att den politiska majoriteten anstränger sig med att arbeta med frågor som är viktiga för medborgarna (och oss i oppositionen).

Innan valet kritiserade vi Moderaterna för att i allt vara nöjda med hur Tyresö ser ut - även när det finns uppenbara kvalitetsbrister i välfärden. De blundade helt enkelt för viktiga förbättringsområden. I någon mån hade jag kunnat förstå det inför ett val. Det är inte kul att efter 12 år vid makten ha det resultat Tyresö har på skolans område.

Men precis efter ett val och med signalen att man nu söker samförstånd i för Tyresöborna viktiga frågor så hade jag förväntat mig lite mer öppenhet för att se och förbättra kvaliteten i välfärden. I torsdags var jag och Saweståhl på en konferens om kommunens kvalitet i korthet. Saweståhls sammanfattning av konferensen och rapporten hittar du här.

Återigen landar de lokala moderaterna i en retorik som säger att allt är bra. LÄser man Saweståhls rapport anar man sig till en oförmåga att se brister. Med en sådan oförmåga följer också en oförmåga att åtgärda bristerna.

Vad är då en sann bild av rapporten?
Läs den här om du vill se själv.

Min bild av rapporten är:
* Bra medborgarservice/bemötande - tabell 1-3, 5 och 14-16
* Kris när det gäller att ge förskoleplats till de barn som behöver det i tid - tabell 6
* Dålig bemanning i förskolan - tabell 12
* Bra Äldreomsorg - när man väl får plats - men med begränsat utbud i hemtjänsten- tabell 8, 11, 23, 25, 26 och 28
* Bra gymnasieresultat och bra effektivitet i grundskolan (även om det sistnämnda är ett riktigt pinsamt begrepp - det placerar Tyresö högt upp eftersom vi investerar lite i kunskap)- men med mycket kvar att göra om man inte tycker det är ok med 10% utan tillräckliga kunskaper - tabell 20 och 21
* Hög sysselsättningsgrad, bra nyföretagande men många förlorade jobb det senaste året - tabell 29-31
* I mitten när det gäller miljöambitioner - men bland de sämsta när det gäller att återvinna hushållsavfall - tabell 35-37.

Sammantaget tror jag att det ger en hyfsat riktig bild av Tyresö. En i grunden bra kommun - men med mycket kvar att göra för en bättre miljö, en bättre skola/förskola och minskade klyftor.

Men av det kommer vi aldrig få se något i Moderaternas verklighetsbeskrivning.
Någonstans hade man väl tyckt det varit ok om de inte väl medge brister - bara de hade gjort något åt problemen....

Men för första gången tror jag att de på riktigt har en oförmåga att se brister. Om man inte kan medge brister/förbättringsområden 4 månader efter ett val då man har rektordstort väljarstöd - när kommer man då kunna se det?

För egen del tar vi nu itu med arbetet att föreslå förbättringar både på de områden där det uppenabrt behövs - men också på de områden där Tyresö kan bli än bättre. Jag kommer återkomma till det här.
Vi är inte nöjda.

Politik
eXTReMe Tracker