2010-03-25

sista rapporten...

Nu tar batteriet slut. Marita Bertilsson har just hållt ett engagerat och initierat inlägg om bra villkor för alla barn i alla skolor oavsett huvudman för skola och förskola. 
Frågan återremitteras nu. Kommer med andra ord tillbaka. Dålig lagstiftning ställer till det...

Följ Martin direkt i din mobiltelefon

Ska vi minska lokalkostnader?

Diskussion om kommunens lokalkostnader. Vi har föreslagit att kommunstyrelsen ska vidta åtgärder för att minska våra väldigt dyra lokalhyror för de centrala förvaltningslokalerna. Majoriteten besvarar motionen och tycker de gör så mycket.

Mats Larsson fp väcker stor debatt genom att grotta i historien. Jag försöker få dem att blicka framåt - men lyckas nog istället trigga igång än mer historik...

Följ Martin direkt i din mobiltelefon

Statssocialisten

Diskussion om klimatkampanj. Moderaterna säger nej till motion om detta. Och föreslår i stället en klimatkampanj. Enda skillnaden att moderaterna vill exkludera föreningslivet. Kommunen ska sköta det själv. Statssocialism 2010.

Följ Martin direkt i din mobiltelefon

Miljöredovisning

Nu debatterar vi miljöredovisning. Utförlig genomgång av alla insatser som gjorts. Dessvärre också ett synliggörande av det som inte gjorts. Avfallshantering, bilpool, ekologisk mat, krav på energieffektivitet vid nybyggnation och upphandling. Men ett bra underlag för kommande diskussioner om klimatstrategi.

Dessförinnan debatt om flis- och masshantering i Hanviken. Diskussion om vilket underlag som behövs. Också diskussion om vilka krav som ska ställas. Jag tyckte det var låg ambition att nöja sig med de minimiriktlinjer som finns för buller - vi borde jobba för betydligt lägre nivåer.

Däremellan debatt om valdeltagandet. Som vanligt vill alliansen inget göra för att öka tillgängligheten till förtidsröstning.Följ Martin direkt i din mobiltelefon

Fullmäktige sammanträder

Fullmäktige sammanträder - fler rapporter kommer

Följ Martin direkt i din mobiltelefon

2010-03-24

Vad är alternativet till en socialdemokratisk skol- och jobbpolitik i Tyresö?

Idag har jag utmanat Moderaternas Fredrik Saweståhl på debatt här i Tyresö. Förslagsvis möts vi till debatt den 8/5 i centrum. Jag har föreslagit att vi debatterar jobb och skola. Två områden som är viktiga för väljarna.
Där vi socialdemokrater under mandatperioden presenterat konkreta och tydliga förslag. Där moderaterna svarat med passivitet. Kan någon säga en insats som Moderaterna i Tyresö genomfört för att minska arbetslöshet under innevarande mandatperiod? Kan någon säga vad Moderaterna gjort för att förbättra Tyresös skakiga skolpolitik?

Här är hela utmaningen:

"Låt oss visa Tyresöborna alternativen om hur fler kan få jobb och hur skolan i Tyresö kan förbättras!
Om ett halvår väljer vi Tyresöbor väg framåt.
Efter en period av ett ökande antal ungdomar i arbetslöshet och utanförskap frågar sig alltfler om det måste vara så.
Eller finns det en politik som inte passivt väntar ut arbetslösheten? Som du vet har vi olika alternativ i denna fråga. Vi socialdemokrater vill investera i utbildning, bostadsbyggande, tidigarelagda investeringar och insatser för att stödja de lokala småföretagen. Du, och moderaterna i Tyresö, har profilerat er på RUT-avdraget, men har ännu inte presenterat en jobb-politik för Tyresö.

Vid sidan om jobben är frågan om kvaliteten i skola och förskola den kanske viktigaste frågan för många Tyresöbor. Under lång tid har det debatterats om Tyresös skolpolitik ger tillräckliga förutsättningar för lärare och elever att nå vad som borde vara högt uppställda mål. Vi vill inte fastna i tidigare tillkortakommanden.
Därför arrangerade vi ett skolforum där vi tillsammans med föräldrar, elever och lärare diskuterade vad som kan göras nästa mandatperiod. Vår politik kommer att innebära bättre förutsättningar, i form av exempelvis högre lärartäthet, men också tydligare kunskapskrav och bättre uppföljning. Det är nog många som undrar vad er politik för nästa period innebär? Tänker ni fortsätta med den politik som inte lyckats tillräckligt bra eller är ni också beredda att förnya och se både skolornas problem och möjligheter.

Jag hoppas att du delar min uppfattning att det är vårt ansvar att försöka visa de olika politiska alternativ som Tyresös medborgare har att välja mellan.
Därför hoppas jag att du tycker det vore bra att följa upp de nationella debatter som våra partier haft med en lokal debatt i Tyresö Centrum den 8:e maj. Mitt förslag är att vi debatterar de frågor som väljarna sätter högst på sin dagordning – jobb och kvalitet i skolan.

Men det och formen för debatten är jag naturligtvis beredd att diskutera närmare med dig.
Med vänlig hälsning

Martin Nilsson
Oppositionsråd(S)"

2010-03-18

Tyresö behöver inte höja skatten för att klara satsningar på skolan

Idag börjar Dagens Nyheter en serie artiklar om kommunalskatten i Stockholmsregionen. Som en del av denna har de frågat länets socialdemokrater och moderater hur vi ser på kommunalskatten. Jag har svarat och här kommer nu även för mina läsare mitt besked till DN och alla Tyresös väljare;

Vi vill hålla så låg skatt som det är möjligt givet att vi desperat behöver förbättra kvaliteten i skolan (vi investerar 20 000 mindre på varje elevs undervisning varje år jämfört med Stockholm stad) och förskolan samt klara ett antal för kommunen viktiga investeringar.

Vår övertygelse är att dessa kvalitetsförstärkningar ska gå att göra utan att höja skatten. Därför är vår bedömning att skatten kommer vara oförändrad.

Vår ambition är naturligtvis att kunna sänka skatten - men det förutsätter dels en god tillväxt och att vi klarar att få genom vårt besparingsprogram på 30 miljoner kronor på verksamheter utanför skola, förskola och omsorg.

En god tillväxt står utanför vår makt och därför törs vi inte lova sänkt skatt idag.

Så ska du ha kombinationen av vad vi vill och vad som är realistiskt så är det - oförändrad skatt.


Till detta kan läggas att vi socialdemokrater är det enda parti som argumenterat för;
* Ett skattetak för att undvika "lättsinniga" skattehöjningar av tillfälliga majoriteter (vilket hände förra mandatperioden.
* Ett omfattande sparpaket på verksamheter som ligger utanför välfärdens kärna - skola, förskola och omsorg.

Det gör att vi bland annat kan lova tydliga kvalitetsförbättringar i Tyresös skolor.

Historiskt sett är det vi socialdemokrater som genomfört den största sänkningen av kommunalskatten i Tyresö när vi vid ett tillfälle sänkte den med en krona.

För att föregripa invändningar höjde vi sedan tillbaka den med motsvarande belopp några mandatperioder senare när det fanns stora behov av att investera välfärden. Samtidigt är det för mig en bra illustration av vår skattepolitik. Inte en skattekrona mer än vad som krävs för en kvalitativt bra verksamhet. Men inte heller en krona mindre till undervisning av eleven med särskilt behov än vad som krävs för att också han eller hon ska få en bra start i livet...

2010-03-12

När man skriver brev/inlägg som man inte vill ha svar på...

Försöker se vad som händer i Tyresö och tittar in på bland annat moderaternas hemsida och deras bloggar. Upptäcker då att det ligger "öppna brev" med frågor till mig där.

Jag trodde i min naivitet att skickar man öppet brev med frågor så skickar man det också till de som är tilltalade. För mig är det vanlig hyfs.
Nåväl jag hittar det ändå och svarar gärna på frågan här istället (moderaternas hemsida och saweståhls dito är inte öppna för dialog/kommentarer så där går det inte att göra det).

Fredrik Saweståhl och en för mig helt okänd riksdagsledamot frågar mig om jag vill sparka ut 11 000 i arbetslöshet?

Det är naturligtvis glädjande att Saweståhl börjat engagera sig i frågor om arbetslöshet. Vi har lagt följande förslag i Tyresö de senaste 2 åren;

* Uppsägningsstopp i kommunens kärnverksamhet - moderaterna röstade nej och sade upp anställda i skolan.

* Tidigarelagda investeringar för att dels öka antalet jobb, dels göra dem i lågkonjunktur när de är billigare för kommunen. Moderaterna röstade nej och sade att de redan gjorde så mycket. Sedan klarade de bara hälften av budgeten - resten skjöts till dyrtider samtidigt som arbetslösheten steg.

* Ta kontakt med byggföretag för att hålla igång byggande - föreslå att vi bygger hyresrätter tillsammans om det är svårt att sälja dem som bostadsrätter. Moderaterna röstade nej och sade att de redan gör så mycket. Till skillnad från många andra mycket mer aktiva kommuner byggdes i Tyresö inte ett enda nytt flerbostadshus under förra året. Befolkningen i Tyresö ökade minst i hela Stockholmsregionen.

* Underlätta småföretagens verksamhet genom att tidigarelägga betalningar. Det är inte rimligt att småföretag ska vara banker åt kommunen. Moderaterna röstade nej.

* Öka investeringarna i utbildning så att de som behöver utbildning för att stå bättre rustade när konjunkturen vänder kan få det. Moderaterna röstade nej efter att ha börjat mandatperioden med att kraftigt reducera vuxenutbildningen.

Listan kan göras längre. Det är bara ett urval av insatser som vi hade kunnat göra, och som vi föreslagit, i Tyresö för att minska arbetslöshet och kostnader för arbetslöshet. Det har inte gjorts och nu ökar kostnaderna för socialbidrag mest i hela Stockholmsregionen.

Så det är välkommet att Saweståhl nu börjar bry sig. Lite mer oroad är jag då över att han inte diskuterar något han själv kan påverka. Istället vill han prata avdrag för hushållsnära tjänster. Det beslutas förvisso inte av Tyresö utan av riksdagen - men för all del - vill inte Saweståhl och den okände riksdagsledamoten diskutera sådant som beslutas i Tyresö så kan jag diskutera även nationella frågor.

Först bara - det är nog ingen idag, mer än de som inte brytt sig om att kolla fakta, som hävdar att avdraget inneburit 11 000 nya jobb. Bedömningarna varierar. En bedömning som lämnats av TCO´s tidigare chefsekonom Roland Spånt hävdar att avdraget givit 900 nya jobb till en kostnad av 800 000 kronor per jobb. Några andra hävdar tt det givit lite mer. Ingen seriös aktör utan egna intressen hävdar 11 000 jobb. Orsaken är egentligen rätt enkel - att hävda det skulle vara att hävda att det inte fanns några jobb i branschen innan avdraget - dvs att efterfrågan skulle vara så låg att ingen skulle använda sig av tjänsterna utan en stor skattesubvention. Så är det naturligtvis inte.

Ursprungligen hävdade Moderaterna denna siffra - men den är därför nu i partiets nationella retorik korriegerad. Men om detta är Saweståhl lyckligt ovetande (eller så försöker ha lura sina läsare...).

Ska då avdraget bevaras på detta sätt. Nej, säger jag. Jag ser gärna olika former som stödjer tjänstesektorn. Jag har exempelvis länge argumenterat för den tjänstemomssänkning som de borgerliga partierna lovade i förra valet - men sedan svikit. Jag vill öka den tid som äldre kan få hemtjänst utan biståndsprövning och låta äldre styra över dessa timmars användning (se där Saweståhl - ytterligare en fråga vi själva kan göra något åt på hemmaplan).

Däremot gillar jag inte ett avdrag som ger skattesubvention av tvätt i hemmet men inte på en kemtvätt (hur många jobb har kemtvättarna förlorat förresten?).

Jag gillar inte ett avdrag som så ensidigt gynnar de med högsta inkomster. Det är säkert inget problem för dig Fredrik att klyftorna ökar - för mig är det ett problem. Och du - var ifrån får su uppgiften att "låginkomsttagare använder också avdraget i nästan lika stor utsträckning som höginkomsttagare"? Det finns nog ingen annan än du och den okände riksdagsledamoten som hävdar det...

Jag gillar inte ett avdrag som drar pengar från skola, vård och omsorg. Varför är det så självklart för dig att det är bra med skattesubventioner av nya jobb i förmögna hem samtidigt som vi i Tyresö varje år under denna mandatperiod sagt upp personal inom skolan?

Och vet du vad Fredrik - om vi ändå ska vara rikspolitiker en stund - hur många jobb tror du försvunnit för att landets pensionärer får sänkt köpkraft genom pensionärsskatten kombinerat med sänkta pensioner?

Därför vill jag veta om du är beredd att protestera mot detta och därmed bidra till att skapa och behålla jobb eller om du vill vara en lydig vasall till Fredrik Reinfeldts idétorka? Tyresös väljare har rätt att veta var Saweståhls prioriteringar ligger. (PS det sista var ett traversi på en riktigt pinsam avslutning på Saweståhls brev...)

Hoppas du nu fått svar på det brev du inte ville skicka direkt till mig.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , ,

2010-03-03

Dick Bengtsson (m) vill skippa ny hall till innebandy - eller?

I veckans upplaga av Mitt i Tyresö försöker Dick Bengtsson (M) göra en stor sak av att han som ordförande i Kultur- och fritidsnämnden inte ger pengar till vuxenidrott eller andra fritidsintressen som vuxna har. Detta efter att han drastiskt tagit bort anslagen till studieförbunden.
Att dessa också bedriver en massa verksamhet som också går direkt mot barn- och ungdomar bortser han ifrån. Ett sådant exempel är föreningen Ung Musik vars verksamhet med ungdomar nu riskerar att gå om intet.

Till detta påstådda motstånd mot att subventionera vuxnas aktiviteter lägger han nu på sin blogg sitt motstånd mot att ordna någon lokal för kommunens boulespelare. De är ju vuxna och kan betala för sig själva är resonemanget.

Men detta Bengtssonska resonemang gäller bara ibland. När Tyresös damfotbollslag går upp i allsvenskan och det behövs nytt konstgräs för 7-8 miljoner då betalar Bengtsson gärna - trots att subventionen bara handlar om att ge förutsättningar för vuxenidrott.

På samma sätt med innebandylagets behov av en hall med större publikkapacitet. Då är Bengtsson gärna där och betalar - eller? Fram till nu har han tyckt att kommunen ska bygga - men nu måste han ha ändrat sig - läktarbehovet beror ju bara på innebandyförbundets krav för matcher i superligan (dvs vuxenidrottens behov).

För tydlighets skull - jag och socialdemokraterna tycker att vi ska ge goda förutsättningar både för elit och bredd. Vi tror att det kan vara värdefullt att stödja både folkhälsa bland äldre och utbildning av vuxna. Vi kommer med ansvar om kommunens ekonomi att kritiskt granska varje begäran - så som vi gjort under denna mandatperiod. Men vi kommer inte sätta upp principer som vi inte ens klarar att hålla när de ställs upp. Där finns en skillnad mellan oss och Moderaterna i Tyresö.

Dick Bengtsson väljer att stödja en vuxenidrott men inte en annan. Sanningen är att Moderaterna uttryckligen lovade kommunens boulespelare lokaler inför förra valet. Sedan gömmer han sig bakom kärnverksamheternas krav. Där är ju sanningen att Tyresös moderater satsar 20 000 kronor mindre på varje barns utbildning i Tyresö - och det utan att satsa en krona på boulehall. De försöker gömma sitt eget misslyckande...

Politik
eXTReMe Tracker