2010-03-24

Vad är alternativet till en socialdemokratisk skol- och jobbpolitik i Tyresö?

Idag har jag utmanat Moderaternas Fredrik Saweståhl på debatt här i Tyresö. Förslagsvis möts vi till debatt den 8/5 i centrum. Jag har föreslagit att vi debatterar jobb och skola. Två områden som är viktiga för väljarna.
Där vi socialdemokrater under mandatperioden presenterat konkreta och tydliga förslag. Där moderaterna svarat med passivitet. Kan någon säga en insats som Moderaterna i Tyresö genomfört för att minska arbetslöshet under innevarande mandatperiod? Kan någon säga vad Moderaterna gjort för att förbättra Tyresös skakiga skolpolitik?

Här är hela utmaningen:

"Låt oss visa Tyresöborna alternativen om hur fler kan få jobb och hur skolan i Tyresö kan förbättras!
Om ett halvår väljer vi Tyresöbor väg framåt.
Efter en period av ett ökande antal ungdomar i arbetslöshet och utanförskap frågar sig alltfler om det måste vara så.
Eller finns det en politik som inte passivt väntar ut arbetslösheten? Som du vet har vi olika alternativ i denna fråga. Vi socialdemokrater vill investera i utbildning, bostadsbyggande, tidigarelagda investeringar och insatser för att stödja de lokala småföretagen. Du, och moderaterna i Tyresö, har profilerat er på RUT-avdraget, men har ännu inte presenterat en jobb-politik för Tyresö.

Vid sidan om jobben är frågan om kvaliteten i skola och förskola den kanske viktigaste frågan för många Tyresöbor. Under lång tid har det debatterats om Tyresös skolpolitik ger tillräckliga förutsättningar för lärare och elever att nå vad som borde vara högt uppställda mål. Vi vill inte fastna i tidigare tillkortakommanden.
Därför arrangerade vi ett skolforum där vi tillsammans med föräldrar, elever och lärare diskuterade vad som kan göras nästa mandatperiod. Vår politik kommer att innebära bättre förutsättningar, i form av exempelvis högre lärartäthet, men också tydligare kunskapskrav och bättre uppföljning. Det är nog många som undrar vad er politik för nästa period innebär? Tänker ni fortsätta med den politik som inte lyckats tillräckligt bra eller är ni också beredda att förnya och se både skolornas problem och möjligheter.

Jag hoppas att du delar min uppfattning att det är vårt ansvar att försöka visa de olika politiska alternativ som Tyresös medborgare har att välja mellan.
Därför hoppas jag att du tycker det vore bra att följa upp de nationella debatter som våra partier haft med en lokal debatt i Tyresö Centrum den 8:e maj. Mitt förslag är att vi debatterar de frågor som väljarna sätter högst på sin dagordning – jobb och kvalitet i skolan.

Men det och formen för debatten är jag naturligtvis beredd att diskutera närmare med dig.
Med vänlig hälsning

Martin Nilsson
Oppositionsråd(S)"

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker