2010-03-18

Tyresö behöver inte höja skatten för att klara satsningar på skolan

Idag börjar Dagens Nyheter en serie artiklar om kommunalskatten i Stockholmsregionen. Som en del av denna har de frågat länets socialdemokrater och moderater hur vi ser på kommunalskatten. Jag har svarat och här kommer nu även för mina läsare mitt besked till DN och alla Tyresös väljare;

Vi vill hålla så låg skatt som det är möjligt givet att vi desperat behöver förbättra kvaliteten i skolan (vi investerar 20 000 mindre på varje elevs undervisning varje år jämfört med Stockholm stad) och förskolan samt klara ett antal för kommunen viktiga investeringar.

Vår övertygelse är att dessa kvalitetsförstärkningar ska gå att göra utan att höja skatten. Därför är vår bedömning att skatten kommer vara oförändrad.

Vår ambition är naturligtvis att kunna sänka skatten - men det förutsätter dels en god tillväxt och att vi klarar att få genom vårt besparingsprogram på 30 miljoner kronor på verksamheter utanför skola, förskola och omsorg.

En god tillväxt står utanför vår makt och därför törs vi inte lova sänkt skatt idag.

Så ska du ha kombinationen av vad vi vill och vad som är realistiskt så är det - oförändrad skatt.


Till detta kan läggas att vi socialdemokrater är det enda parti som argumenterat för;
* Ett skattetak för att undvika "lättsinniga" skattehöjningar av tillfälliga majoriteter (vilket hände förra mandatperioden.
* Ett omfattande sparpaket på verksamheter som ligger utanför välfärdens kärna - skola, förskola och omsorg.

Det gör att vi bland annat kan lova tydliga kvalitetsförbättringar i Tyresös skolor.

Historiskt sett är det vi socialdemokrater som genomfört den största sänkningen av kommunalskatten i Tyresö när vi vid ett tillfälle sänkte den med en krona.

För att föregripa invändningar höjde vi sedan tillbaka den med motsvarande belopp några mandatperioder senare när det fanns stora behov av att investera välfärden. Samtidigt är det för mig en bra illustration av vår skattepolitik. Inte en skattekrona mer än vad som krävs för en kvalitativt bra verksamhet. Men inte heller en krona mindre till undervisning av eleven med särskilt behov än vad som krävs för att också han eller hon ska få en bra start i livet...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker