2012-08-18

Avgiften som blev en förlustaffär för kommunen

I höst ska Tyresö-borna få rösta om avgiftschocken i äldreomsorgen. Det är en avgiftshöjning som är orättvis, odemokratisk och onödig. Det innebär en avgift som gör att fler äldre tvingas leva på socialbidragsnivån samtidigt som den i bästa fall förstärker kommunens intäkter med 0,06% (ja, ni läste rätt...).

Jag skriver i bästa fall för nu visar det sig att vissa delar av avgiftshöjningen sannolikt är en förlustaffär för kommunen. Jag och Anita Mattsson har granskat avgiftshöjningen när det gäller klientombuden för personer med psykiska funktionshinder.

Denna grupp har tidigare varit avgiftsbefriade - det har bedömts vara viktigt att de får det stöd de behöver oavsett ekonomisk förmåga. Nu ändras det och de som har råd ska betala en avgift. Eftersom flertalet i denna grupp dock har mycket låga inkomster - så har det flesta inte råd att betala avgiften.

Därför visar det sig under juli månad 2012 att bara 5 av 62 personer som har klientombud kunde betala någon avgift. De betalade in totalt 1956 kronor. Multiplicerar man det med årets tolv månader får man en intäktsökning på 23 472 kronor.

Samtidigt ska allas inkomster, hyror och eventuellt övriga bidrag nu kontrolleras och administreras av den kommunala byråkratin. Om man räknar försiktigt med en initial tid om 30 minuter per person och sedan i genomsnitt 15 minuter per biståndsberättigad och månad innebär det en arbetstid om cirka 200 årstimmar i den kommunala byråkratin. Då har vi inte räknat med eventuella faktureringskostnader osv utan bara det vi bedömmer som rimligt kring själva avgiftsadministrationen och kontrollen. Det utgör drygt en månadslön. Om vi räknar lågt att den ligger kring 20 000 och 27 600 inklusive sociala avgifter så innebär alltså avgiftshöjningen i denna del en kommunal förlust om drygt 4000 kronor.

Och då har vi inte räknat med faktureringskostnader, arbetstid för handläggare i kommunens servicecenter samt arbetstid för klientombuden. Sannolikt kostar denna avgiftshöjning skattebetalarna flera 10 000-tals kronor om man tittar på helheten.

Så varför gör man den?

Vi har inget svar mer än att det är ytterligare ett skäl att rösta nej den 23/9. Avgiftshöjningen verkar inte bara vara orättvis, onödig och odemokratisk. Den verkar i vissa delar vara rätt ointelligent också...

Politik
eXTReMe Tracker