2007-11-27

Ständigt denna Bodström - lyser starkast just nu...

De som följt medier den sista tiden har inte kunnat undgå Thomas Bodström. Han har bokstavligt talat funnits överallt. Ibland som advokat, ibland som kommenterande Asks hopplösa passivitet när det gäller trygghetsfrågor, ibland som författare, ibland som utomjording (hos Herngren i TV3) och ibland bara som sportande pappa (för att bara nämna några av alla de roller som han tilldelats och tar sig själv).

Man kan ha synpunkter på en del, men det mesta är bra. Tuffare tag mot organiserad brottslighet, mer pengar till polis (när borgerligheten uppenbart sviker alla sina löften på området) och mer insatser för att förebygga brottslighet är bara några sådana exempel.

Och det skadar ju inte att nå ut med frågorna på det sätt som Bodström så unikt gör.

Och det går ju inte att missa att det retar borgerligheten. De börjar gnälla på närvaron i utskottet, vilket Bodström elegant parerar i Svd-artikeln ovan (det är för övrigt inte särskilt svårt att reta upp Johan Linander (c) - jag vet det av egen erfarenhet) och socialdemokratisk politik i stället för att prata om borgerlighetens misslyckande på trygghetsområdet.

Vi ser det här i Tyresö. Narkotikabrott upp med 80% på ett år. Totala mängden brott upp med 11%. Kanske beror det på för dåliga polisresurser, kanske beror det på ökande klyftor, kanske beror det på färre fritidsgårdar.
Men det beror inte på socialdemokratisk politik. Någon gång får man lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar. Det gäller även borgerliga regeringar och kommunledningar.

Jo, alla artiklar ovan är från november 2007 - och det är ett litet urval.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

2007-11-25

Underbart om barnkalas

Med mindre än en månad färskt barnkalas hörde jag idag ett av de bättre kåserier jag hört. Sara Kadefors är bara så lysande. Tyvärr i skrivandes stund ännu inte utlagt här - men säkert när du läser. Annars får du sätta igång hela programmet och lyssna i slutet.

2007-11-19

Inte tillräckligt med kollektivtrafik - ännu

Carl Cedershiöld är i slutet på sin förhandlingsrunda om framtida trafiklösningar i Stockholmsregionen. Efter att inledningsvis ha handlat mycket om den regionala profil (som länge ensidigt talade till fördel för norra delen om staden) har diskussionen nu mer börjat handla om finansiering och miljö.

Vi från Tyresö berörs inte så mycket av de regionala frågorna. Gudöbroleden finns visserligen med men i övrigt är inga vägsträckor i Tyresö kommun med i spelet. Det innebär inte att vi är ointresserade av vad som händer. Tvärtom är framförallt Södertörnsleden mellan Haninge och Huddinge viktig för oss för att öka framkomligheten i öst-västlig riktning. På samma sätt är en förstärkning av kapaciteten på Nynäsbanan också bra för Tyresö.

När det gäller finansiering så är Cedershiölds och därmed regeringens budskap klart. Ska ni få en fungerande trafik så får ni betala mer från era respektive kommuner. Med andra ord ska skola och äldreomsorg nu finansiera mer vägar. Samtidigt går statens ekonomi bättre än någonsin - men de pengarna vill Reinfeldt och Borg använda till skattesänkningar i stället för nödvändig infrastruktur. Med andra ord - du ska få råd med en ny bil (om du tjänar bra) och du ska få spendera riktigt mycket tid i den i alla köer...

Slutligen om Miljön. Som vanligt med moderater diskuterar miljön så är det någon annan stans man ska göra insatserna. Och om miljön i någon mån påverkas av investeringar i infrastruktur så kan man ju alltid hissa en stor siffra som ska visa hur mycket man satsar på kollektivtrafik.
Men det är ju bara halva sanningen. Om satsningen på vägtrafiken är än större och om strukturen i hur folk bor och jobbar driver utvecklingen mot mer av biltrafik så måste ju en klimatmedveten politik kompensera.
Om Stockholmsregionen växer geografiskt och blir mer "utspridd" så behövs bättre busslösningar och fler infartsparkeringar. Annars fastnar bara folk i köer på nya ställen.
Om det ska bli en överenskommelse där vi socialdemokrater är med så krävs det mer miljötänk, rättvisare fördelning mellan syd och nord och ett ansvarstagande av staten för finansieringen.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

2007-11-16

Platt-tv om 10 år eller ökad kunskap nu?

Igår behandlade Tyresö fullmäktige nästa års budget.
Vi socialdemokrater tyckte att den borgerliga majoriteten missade en unik chans att, på toppen av högkonjunkturen, stärka Tyresös så eftersatta grundskola.
Dessutom röstade de nej till fler viktiga utvecklingsinsatser för Tyresö.
Allt för att en normalinkomsttagare ska kunna köpa en 19 tums platt-tv vart 10:e år.
Och moderaterna lovade jobba för skattesänkningar med 180 miljoner kronor i Tyresö utan att berätta hur det skulle betalas. Det motsvarar 400-450 tjänster i skola och omsorg.

Som de flesta nu säkert känner till så har Tyresö näst lägsta lärartäthet av alla landets kommuner. Det drabbar varje elev med 20 färre minuter lärarledd individuell undervisning varje vecka. Vi socialdemokrater har länge varit kritiska mot den majoritet som låtit skolan få så dåliga förutsättningar. Det är att inte ta tillvara Tyresös möjligheter.
Stressade av våra argument kände sig majoriteten tvungen att göra en viss satsning. Denna kommer dock bara att flytta Tyresö från plats 287 till plats 280 när det gäller lärartäthet visar en granskning som vi socialdemokrater gjort.

Därför presenterade vi en rad åtgärder för att stärka kunskapen i skolan och förskolan. Fler lärare, beslut om att öka satsningen 2009, hjälp med läxläsning, ökat stöd till barn med särskilda behov, mer pedagogiskt utbildad personal i förskolan och bättre läromedel var bara några av alla krav vi ställde.
Konsekvent röstade den borgerliga majoriteten nej och det riskerar att leda till att många funderar på hur mycket den satsning som de borgerliga nu genomdrivit egentligen är värd.

På samma sätt var det uppseendeväckande att se hur de borgerliga röstade nej till alla förslag som skulle kunna leda till ökad trygghet. En så enkel sak som att tillskriva regeringen med krav på med polisiär närvaro röstades glatt ner av den borgerliga majoriteten. Samma sak med vårt krav på mer investeringar i säkerhetshöjande åtgärder. Nej fick också önskan att Tyresö Bostäder skulle ges i uppdrag att jobba för ökad trygghet för de boende.

Det svåraste nejet verkar ändå beslutet att säga nej till att påskynda arbetet med detaljplaner för Östra Tyresö (och då speciellt Brevik) ha varit för många borgerliga politiker. Folkpartisten Kerstin Malmberg gick till ett skarpt angrepp mot Berit Assarsson för att hon, trots löften om motsatsen i alliansens valmanifest, inget gör för att utveckla kommundelen. Den ligger nu i vänteläge och många har 10-20 år utan kommunalt vatten och avlopp att se fram emot. Så borde det inte behöva vara. Vi föreslog pengar för att kunna anställa en andra lina som kunde skynda på arbetet.

Kvällens mest extrema löfte stod den lokale moderate partiordföranden, Fredrik Saweståhl, för när han lovade att moderaterna skulle verka för landets lägsta kommunalskatt. Det innebär ett tapp som gör att skolan, omsorgen och kulturen tappar drygt 400 anställda. I praktiken innebär det klasser i årskurs 1 med 40 elever, högre avgifter och sämre service i äldreomsorgen samt avvecklat föreningsstöd.
Knappast vad Tyresö-borna vill ha. Men en bra indikation vad som rör sig i moderaterna bakom den mer försiktiga Berit Assarsson.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,, , , , , ,

2007-11-15

Och nu har voteringen börjat...


Just nu om östra Tyresö och detaljplaner

Och de som håller ordning på oss


Jan larsson fp är fullmäktigeordförande och Fredrik sekreterare. Johan var tiden på oss alla. Och snart är vi färdiga - långt före planerad tid. Så nog har de lyckats.

Anna Steele Carlström fp en av få socialliberaler


Höll ett engagerat tal kring 'sina' frågor. Var särskilt glad för den uteblivna höjningen av äldretaxan. Fick också beröm av Mathias Tegner s för sitt ledarskap.

Men vem var egentligen för de höjda taxorna från första början?

Mathias Tegner s lovar sänkta taxor och värdighetsgaranti för de över 90Sara Albornoz driver fritidsgårdar


Och ställer Mats Fält till svars varför inget hänt. Ja, det kan man ju fråga om när det gäller allt, svarar Mats.

Marie åkesdotter mp argumenterar...


... För mer resurser till skolan, fritidsgårdar i varje stadsdel och mot vårdnadsbidrag.

Mats fält m levererar nyheter i talarstolen


I debatten antydde mats fält att vårdnadsbidraget ska gälla även för barn i åldern 4 och 5. Det strider mot regeringens förslag och är oklart hur det ska ske - men verkar inställda på att något ska göras.

Kvällens mest oväntade angrepp...

... Stod Kerstin Malmberg fp för när hon gick till hårt angrepp mot Berit Assarsson m för att inte göra något för att påskynda planarbete på Östra Tyresö.

Berit blev knappast glad - snarare bestört över att bli ifrågasatt från alliansen.

Men det är väl från de egna man gör sanningen?

---- 
Skickat från en Sony Ericsson mobiltelefon

Marita bertilsson s argumenteras för stöd till barn med särskilda behov...


... Och mot vårdnadsbidraget

Och kommunens tjänstemän är på plats


Kommundirektör Staffan Isling i förgrunden och Dan Näsman ekonomichef i bakgrunden.

Lilian Edberg m är a andra sidan mycket politiker...


Slänger vilt. Kul men inte alltid så sakligt. Kanske den mäktigaste borgerliga nämnds ordförande som får igenom alla sina önskemål om nya fritidslokaler. Men ack så dyr för kommunen

Susann slåss för en kulturpengJohan rydén mp - kanske yngst hittills?Hans Lindberg m


Hans Lindberg är i sanning en politisk gentleman. En av de nya moderater som var nya moderater innan begreppet fanns. Men ibland lite lite politiker och lite mycket förvaltare - om man får tycka något själv...

Fredrik Saweståhl m är glad över sänkt skatt


Och lovade att fortsätta kampen för ännu lägre skatt. Och eftersom han är ordförande för moderaterna i Tyresö får vi väl ta hans löfte om att tävla med andra moderatstyrda kommuner om att ha landets lägsta kommunskatt.

Jag återkommer i morgon om vad det innebär för skolan och välfärden i kommunen. Men det är mycket pengar!

Kristjan Vaigur s om...


...vad man kan göra för att göra Tyresö gymnasium mer attraktivt

Lennart jönsson s som...


Just pläderat för snabbare detaljplanearbete på Östra Tyresö

Makarna Linder och Martin Huusman i kö för matChristina och Mikael hugger in på buffenKennerberg beredd ge upp tid


Kd lovade att inte använda sin tid. Verkar som de håller sig till principen. Efter att de pläderat för vårdnadsbidrag har de dragit sig tillbaka från debatten!

Bengt c i oppositionens talarstolMats larsson fp brinner för friluftslivet


Mycket om tyresta och buss till Skälsätra. Men det finns det nog egentligen inte pengar till (min synpunkt). Också glad över 30 i fler bostadsområden. En bra grej tycker jag också

Och så här såg HELA underlaget utAnders


34 budgetar har Anders linder (s) berättar om det usla underlag som legat till grund för budgetunderlag i Kultur och fritid haft.

Replikskifte med Berit


Har nu haft replikskifte med Berit. Hon ville ifrågasätta vår finansiering. Tror nog att jag hade ett bra svar. Hon var a andra sidan inte nöjd med min fråga om hon var nöjd med att Tyresö även efter majoritetens förslag hamnar på plats 280 i lärartäthet. Hon krävde att få slippa svara. Eftersom det skulle tas under skolområdet. Det får bli Fält som får ta det

Jenny (c) också speciellt glada för satsning på skolan


Men också över oförändrad hemtjänsttaxa

Anna (fp) mer till skolan


Folkpartiet berättade om sitt arbete för mer resurser till skolan.

40 öre!


Nu kom svaret. Bra att de inte stöd fast tid sin ursprungliga skattesats. Det underlättar ett röd-grönt samarbete.

Inger (v) - hur blir det med skatten?


En av få okända faktorer i budgetdebatten är hur v ska göra med skatten. Ursprungligen ville de höja skatten med 40 öre. Med 15 nya miljoner vet jag ännu inte om dessa används för ytterligare ökade ambitioner eller om de vill följa avståndet till majoriteten

Marie (mp) med ansvar för miljö och ekonomi


Mp i Tyresö prioriterar utöver miljö också ekonomin. De har lagt ett ansvarstagande budgetförslag med högre överskott. Bra för ett kommande röd-grönt samarbete i Tyresö!

Mitt inlägg klart


Utbildning, utbildning, utbildning. Så kan mitt inlägg sammanfattas. Med vissa tillägg om trygghet, äldre och utveckling av östra tyresö

Berit Assarsson i talarstolen


Det var inte avsikten att det skulle bli så suddigt. Och det är ingen antydan om innehållet i talet. Tvärtom - berit håller sig till budgeten.

Mer pengar till skolunderhåll, men hur?


15 miljoner till skolunderhåll föreslås av majoriteten. Vi i s är tveksamma eftersom det tvingar skolorna att vara kortsiktiga och att föräldrarna inte får vara med och bestämma. Det verkar viktigast att majoriteten får leka jultomte. Vi ville istället föra över pengarna till 2008 och låta skolorna själva bestämma. Nu går vi över till budgeten.

Nu börjar budgetfullmäktige2007-11-14

Scanna din själ...


...på ica i Tyresö. Undrar vad man hittar.

I morgon tänkte jag rapportera från budgetfullmäktige. I korthet kommer nog debatten att handla om man ska sänka skatten så att man kan köpa en 19 tums platt-tv vart 10:e år eller om man på allvar ska göra något för att öka lärartätheten i den kommun som idag har landets näst lägsta. Men mer om det i morgon! Tills dess får ni scanna på.

2007-11-06

Paus - men tillbaka på måndag

Ibland känns det som om man säger det självklara. Ni som tittar in här då och då har sett den i realiteten existerande pausen som varit ett tag. Och inte blir det bättre de närmaste dagarna. Nu ska jag till Vitryssland och till helgen är det framtidsdagar (kanske kan det bli någon rapport då).

Men nästa vecka ska det definitivt igång igen. Då ska det hårda arbetet och sjukdomarna som varit de senaste veckorna definitivt vara över.
Och för de som tittar in nästa vecka på torsdag så tänker jag skicka en del direktrapporter från Tyresös budgetfullmäktige.

Politik
eXTReMe Tracker