2007-11-15

Hans Lindberg m


Hans Lindberg är i sanning en politisk gentleman. En av de nya moderater som var nya moderater innan begreppet fanns. Men ibland lite lite politiker och lite mycket förvaltare - om man får tycka något själv...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker