2007-11-15

Och de som håller ordning på oss


Jan larsson fp är fullmäktigeordförande och Fredrik sekreterare. Johan var tiden på oss alla. Och snart är vi färdiga - långt före planerad tid. Så nog har de lyckats.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker