2007-11-15

Kennerberg beredd ge upp tid


Kd lovade att inte använda sin tid. Verkar som de håller sig till principen. Efter att de pläderat för vårdnadsbidrag har de dragit sig tillbaka från debatten!

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker