2007-11-19

Inte tillräckligt med kollektivtrafik - ännu

Carl Cedershiöld är i slutet på sin förhandlingsrunda om framtida trafiklösningar i Stockholmsregionen. Efter att inledningsvis ha handlat mycket om den regionala profil (som länge ensidigt talade till fördel för norra delen om staden) har diskussionen nu mer börjat handla om finansiering och miljö.

Vi från Tyresö berörs inte så mycket av de regionala frågorna. Gudöbroleden finns visserligen med men i övrigt är inga vägsträckor i Tyresö kommun med i spelet. Det innebär inte att vi är ointresserade av vad som händer. Tvärtom är framförallt Södertörnsleden mellan Haninge och Huddinge viktig för oss för att öka framkomligheten i öst-västlig riktning. På samma sätt är en förstärkning av kapaciteten på Nynäsbanan också bra för Tyresö.

När det gäller finansiering så är Cedershiölds och därmed regeringens budskap klart. Ska ni få en fungerande trafik så får ni betala mer från era respektive kommuner. Med andra ord ska skola och äldreomsorg nu finansiera mer vägar. Samtidigt går statens ekonomi bättre än någonsin - men de pengarna vill Reinfeldt och Borg använda till skattesänkningar i stället för nödvändig infrastruktur. Med andra ord - du ska få råd med en ny bil (om du tjänar bra) och du ska få spendera riktigt mycket tid i den i alla köer...

Slutligen om Miljön. Som vanligt med moderater diskuterar miljön så är det någon annan stans man ska göra insatserna. Och om miljön i någon mån påverkas av investeringar i infrastruktur så kan man ju alltid hissa en stor siffra som ska visa hur mycket man satsar på kollektivtrafik.
Men det är ju bara halva sanningen. Om satsningen på vägtrafiken är än större och om strukturen i hur folk bor och jobbar driver utvecklingen mot mer av biltrafik så måste ju en klimatmedveten politik kompensera.
Om Stockholmsregionen växer geografiskt och blir mer "utspridd" så behövs bättre busslösningar och fler infartsparkeringar. Annars fastnar bara folk i köer på nya ställen.
Om det ska bli en överenskommelse där vi socialdemokrater är med så krävs det mer miljötänk, rättvisare fördelning mellan syd och nord och ett ansvarstagande av staten för finansieringen.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker