2007-11-16

Platt-tv om 10 år eller ökad kunskap nu?

Igår behandlade Tyresö fullmäktige nästa års budget.
Vi socialdemokrater tyckte att den borgerliga majoriteten missade en unik chans att, på toppen av högkonjunkturen, stärka Tyresös så eftersatta grundskola.
Dessutom röstade de nej till fler viktiga utvecklingsinsatser för Tyresö.
Allt för att en normalinkomsttagare ska kunna köpa en 19 tums platt-tv vart 10:e år.
Och moderaterna lovade jobba för skattesänkningar med 180 miljoner kronor i Tyresö utan att berätta hur det skulle betalas. Det motsvarar 400-450 tjänster i skola och omsorg.

Som de flesta nu säkert känner till så har Tyresö näst lägsta lärartäthet av alla landets kommuner. Det drabbar varje elev med 20 färre minuter lärarledd individuell undervisning varje vecka. Vi socialdemokrater har länge varit kritiska mot den majoritet som låtit skolan få så dåliga förutsättningar. Det är att inte ta tillvara Tyresös möjligheter.
Stressade av våra argument kände sig majoriteten tvungen att göra en viss satsning. Denna kommer dock bara att flytta Tyresö från plats 287 till plats 280 när det gäller lärartäthet visar en granskning som vi socialdemokrater gjort.

Därför presenterade vi en rad åtgärder för att stärka kunskapen i skolan och förskolan. Fler lärare, beslut om att öka satsningen 2009, hjälp med läxläsning, ökat stöd till barn med särskilda behov, mer pedagogiskt utbildad personal i förskolan och bättre läromedel var bara några av alla krav vi ställde.
Konsekvent röstade den borgerliga majoriteten nej och det riskerar att leda till att många funderar på hur mycket den satsning som de borgerliga nu genomdrivit egentligen är värd.

På samma sätt var det uppseendeväckande att se hur de borgerliga röstade nej till alla förslag som skulle kunna leda till ökad trygghet. En så enkel sak som att tillskriva regeringen med krav på med polisiär närvaro röstades glatt ner av den borgerliga majoriteten. Samma sak med vårt krav på mer investeringar i säkerhetshöjande åtgärder. Nej fick också önskan att Tyresö Bostäder skulle ges i uppdrag att jobba för ökad trygghet för de boende.

Det svåraste nejet verkar ändå beslutet att säga nej till att påskynda arbetet med detaljplaner för Östra Tyresö (och då speciellt Brevik) ha varit för många borgerliga politiker. Folkpartisten Kerstin Malmberg gick till ett skarpt angrepp mot Berit Assarsson för att hon, trots löften om motsatsen i alliansens valmanifest, inget gör för att utveckla kommundelen. Den ligger nu i vänteläge och många har 10-20 år utan kommunalt vatten och avlopp att se fram emot. Så borde det inte behöva vara. Vi föreslog pengar för att kunna anställa en andra lina som kunde skynda på arbetet.

Kvällens mest extrema löfte stod den lokale moderate partiordföranden, Fredrik Saweståhl, för när han lovade att moderaterna skulle verka för landets lägsta kommunalskatt. Det innebär ett tapp som gör att skolan, omsorgen och kulturen tappar drygt 400 anställda. I praktiken innebär det klasser i årskurs 1 med 40 elever, högre avgifter och sämre service i äldreomsorgen samt avvecklat föreningsstöd.
Knappast vad Tyresö-borna vill ha. Men en bra indikation vad som rör sig i moderaterna bakom den mer försiktiga Berit Assarsson.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,, , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker