2007-11-15

Och kommunens tjänstemän är på plats


Kommundirektör Staffan Isling i förgrunden och Dan Näsman ekonomichef i bakgrunden.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker