2007-11-15

Inger (v) - hur blir det med skatten?


En av få okända faktorer i budgetdebatten är hur v ska göra med skatten. Ursprungligen ville de höja skatten med 40 öre. Med 15 nya miljoner vet jag ännu inte om dessa används för ytterligare ökade ambitioner eller om de vill följa avståndet till majoriteten

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker