2010-03-25

Miljöredovisning

Nu debatterar vi miljöredovisning. Utförlig genomgång av alla insatser som gjorts. Dessvärre också ett synliggörande av det som inte gjorts. Avfallshantering, bilpool, ekologisk mat, krav på energieffektivitet vid nybyggnation och upphandling. Men ett bra underlag för kommande diskussioner om klimatstrategi.

Dessförinnan debatt om flis- och masshantering i Hanviken. Diskussion om vilket underlag som behövs. Också diskussion om vilka krav som ska ställas. Jag tyckte det var låg ambition att nöja sig med de minimiriktlinjer som finns för buller - vi borde jobba för betydligt lägre nivåer.

Däremellan debatt om valdeltagandet. Som vanligt vill alliansen inget göra för att öka tillgängligheten till förtidsröstning.Följ Martin direkt i din mobiltelefon

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker