2010-04-27

Smutsig kampanj från Saweståhl och Odell

Knappt har Odell hunnit slå nya rekord i lågvattenmärken i årets valdebatt innan Saweståhl och hans borgerliga kollegor i Tyresö försöker köra samma spår lokalt.

Återigen skriver han öppna brev som han inte skickar till mig - det är ju en normal hederskodex att brev man skickar "till" någon också skickas till den det berör. Nu struntar Saweståhl i det för andra gången. Antagligen i förhoppningen att slippa bli oemotsagd.
Just det - på Saweståhls hemsida kan man inte debattera eller tycka till som vanlig medborgare.

Återigen vill Saweståhl diskutera annat än den lokala Tyresöpolitik som han och de andra har ansvar för.
Nu är det förbifarten som ska diskuteras och denna gång har jag att välja mellan att "Stå på Tyresöbornas och Stockholmsregionens, folkets, sida eller sluter du upp bakom Sahlins makthunger?"

Innan jag svarar på den frågan vill jag berätta att ni inte ställde frågan om jag slutat slå min fru...

Orsaken att jag kan välja mellan dessa båda alternativ är att jag tycker att Tyresöborna och Stockholmarna ska få tycka till om vår tids största investering i Stockholmsregionen.
Man kan naturligtvis, likt de borgerliga ledarna, vara ängslig för att sina argument inte håller i en sådan omröstning - det är inte jag - jag tror att Stockholmarna kommer rösta för förbifarten. Men det är svårt att kalla det faktum att folket ska få rösta för makthunger.

Naturligtvis tycker nu inte de borgerliga partierna det. I så fall skulle de inte ha folkomröstat om trängselskatt 2006. Då var vi alla överens om att det var bra att lyssna på Tyresöborna. Nu är det makthunger att vilja göra samma sak i ett mycket större beslut.

Då säger den som orkar bry sig om och läsa Saweståhls cirkulärartikel att man kan väl inte ställa kollektivtrafik mot förbifart. Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår ju nya kollektivtrafikprojekt som inte finns i regeringens plan - ska de få plats i budgeten måste annat lyftas ut. Eller tänker Saweståhl hävda att de har råd med allt - utan finansiering? Känns sådär ansvarsfullt...

Tyvärr är brevet från Saweståhl med stödtrupper egentligen ett uttryck för negative campaigning. Mona Sahlin ska utmålas som makthungrig. Därmed är Saweståhl nästan lika duktig som Odell i smutskastningen.

Men som sagt - jag vägrar dyngan. Det är säkert skönt att få bli av med lite aggressioner - men jag vägrar göra er sällskap.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker