2010-08-30

Vad säger Moderaterna i Tyresö idag till justitieministern?

Idag besöker justitieminister Beatrice Ask Tyresö. Varmt välkommen hit. Det är bra att ministrar ser verkligheten sådan den är. Och det är bra att lokala partimedlemmar får chansen att påverka den nationella politiken genom att ge sin syn på tillvaron.

Idag har exempelvis kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl, chansen att säga till sin partivän Ask att det är otillständigt med en station som är öppen två och stängd hundrasextiosex timmar per vecka.

Kommer han göra det - eller kommer han stå fast vid den linje som innebär att man inte får kritisera regeringen. Kommer han att stödja Mats Fälts linje att det är rimligt med två timmar i veckan.
Kanske får vi svar på hans hemsida där han brukar rapportera om vad han gjort. Hittills har Saweståhl vägrat svara på frågor om polisen i Tyresö - han kan knappast vägra att göra det efter att som kommunens högste förtroendevalda ha träffat justitieministern.

nu är det dags att träda fram - står han på Tyresöbornas sida eller på sitt partis sida...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker