2007-01-28

Regionala media och valrörelsen

I början på veckan lämnade jag in min uppsats om hur regionala media bevakade valrörelsen. För läsare av bloggen tänkte jag ge en kort sammanfattning.
För den som inte orkar läsa mer kan jag sammanfatta resultaten så här;
1. Män dominerar helt den politiska scenen i alla undersökta tidningar (se nedan för mer info). Även om det finns lika många kandidater av de båda könen. Även om man tittar på olika partier. Även om man går på kommuner/landsting där de ledande råden är kvinnor så är bilden entydig. Det är män som får medial uppmärksamhet i valrörelsen!
2. Det finns en partipolitisk tendens i bevakningen. Arbetarbladet gynnade (s), DN, Smp och BT gynnade alliansen och GD gynnade Fp.
3. Socialdemokratin når mycket av sin uppmärksamhet lokalt tack vare sina uppdrag (som kommunalråd, nämndsordförande osv). Något som borde oroa (s) inför kommande val då dessa är betydligt mer jämnt fördelade mellan blocken än inför 2006 års val.
4. Borgerligheten är betydligt bättre på att få ut sin problemformulering i tidningarna än vänstersidan. Kanske beroende på en mer dold partipolitisering, kanske beroende på att de varit i opposition? Ändå oroande för vänstersidan!

Så något mer om undersökningen. Jag har undersökt 1065 artiklar i Arbetarbladet och Gefle Dagblad (båda mellan 21/8 och 17/9 2006) samt DN, Smålandsposten och Borås Tidning (mellan 21/8 och 26/8) med en så kallad kvantitativ innehållsanalys. Det innebär att artiklarna kodats enligt 36 olika variabler (ja, ni som kan räkna har räknat rätt - det blir 38340 variabelvärden som dessutom var tvunget att matas in två gånger i datorsystemen dvs 76 680 inmatningar - vill ni räkna ytterligare kan ni räkna tidsåtgången - räkna med ungefär två sekunder per variabelvärde i själva instansningen - första rundan där kodningen bestämdes tog naturligtvis mycket längre tid) exmepelvis kön, parti, typ av artikel, sakfråga som belysts, eventuell vinkling med´mera.

Resultaten mer med siffror;
Män är huvudaktörer i 72% av de artiklar där kön går att bestämma på huvudaktörer och kvinnor således i 28%. Bland de 10 sakfrågor som debatteras mest är det bara inom vård och omsorg (jämnt) och familjepolitik (kvinnlig dominans) som männen inte dominerar.

Socialdemokratins mediarepresentation i urvalet varierar mellan 21% (DN) till 50% (Arbetarbladet). Alliansen (dvs bara alliansen - inte partierna som ingår i densamma) varierar mellan 25% (DN) och 5% (Gefle Dagblad).
Allmänt sett missgynnas (m) - som dock utgör en stor del av alliansens genomslag och kompenseras därigenom - samt (v) och (mp). Gynnas av mediarapporteringen gör framförallt (c). Vilket delvis - men bara delvis kan förklaras av deras starkare roll lokalt och regionalt.

Föga förvånande så handlar 68% av artiklarna som berör borgerligt samarbete om enighet medan 69% av artiklarna om samarbetspartierna handlar om splittring och oenighet.

Medan 40 av de undersökta artiklarna (och då har jag tillämpat en mycket restriktiv tolkning) har en problemformulering som gynnar borgerligheten så är motsvarande siffra för vänstersidan 16. Det är framförallt inom sysselsättnings- och skolpolitiken borgerligheten lyckas placera sin dagordning på nyhetsplats medan vänstern har ett visst litet övertag i ekonomisk politik.

Sakfrågornas 5 i topp ser ut som följer Sysselsättning och Näringspolitik 9.2%, Vård och omsorg
7.3%, Skolpolitik 5.7%, Skattepolitik 4.6%, Kulturpolitik och Socialpolitik 4.5% vardera
Utifrån det kan man naturligtvis fundera över vem det är som lyckades föra in sina frågor. Ta ett exempel - den reform som många ville lyfta i valrörelsen - tandvården - är här inkluderad i socialpolitik - men sedd som enskild fråga når den nästan inget genomslag alls.

Min undersökning instämmer vidare med Lars Nords debattartikel på DN debatt nyligen om att den lokala granskningen är betydligt mer sakfrågeinriktad och mindre spelinriktad. Om det betyder snällare som Nord ville göra gällande kan man diskutera vidare.

För den som vill ta del av hela undersökningen (med massor av spännande tabeller utöver det jag här kunnat/velat redovisa) så är det bara att höra av sig med mailadressen (antingen via kommentarer eller till martinnilsson10@bredband.net)

1 comment:

Björn Fridén said...

Hej Martin,

Jag skulle vilja ta del av materialet i dess helthet om det är möjligt.

Vänligen,

Björn Fridén

bcf201@ex.ac.uk

Politik
eXTReMe Tracker