2009-08-18

Berit Assarsson avgår

Berit Assarsson har meddelat sin avgång. Det är ännu oklart när - men kommer ske under hösten. Som vid alla avgångar finns det anledning att påminna om det mycket goda som Berit gjort för Tyresö. Hon har varit starkt engagerad i samhällsbyggnadsfrågor, brottsförebyggande arbete och hon har hållit tillbaka de mest extrema idéerna inom moderaterna. Hon har lyssnat på medborgare och varit villig att ta till sig av starka opinioner.

Finns det då inget negativt att säga? Jo, det gör det naturligtvis i alla ärliga avtackningsord. Engagemanget för skolan har väl varit sådär (den har hon lagt ut på entreprenad till Mats Fält), arbetslösheten kanske inte stått överst på dagordningen och i alla fall jämfört med mitt eget sätt att se på politiken så har hon varit lite väl nöjd över sitt eget verk och därmed inte så förändringsbenägen som jag tror att en politiker måste vara.

Trots detta har hon varit starkt profilerad. I en opinionsundersökning jag fick ta del av en gång kände 70% av Tyresö-borna till Assarsson. En siffra som många av hennes kollegor bara drömmer om och som kommer bli nästintill omöjlig för den okände efterträdaren att nå upp till.

Och det är nog bara en svårighet som efterträdaren kommer få. För inte så länge sedan fick Assarsson gå upp och avfärda när den moderata kommunföreningsordföranden ville sänka skatten till lägsta nivån i länet. Assarsson som insåg att det skulle innebära åtskilliga 100-tals färre tjänster i skolan, förskolan och äldreomsorgen fick gå upp och dementera att det var moderat politik.
Men vad händer när Assarsson inte är där och bromsar de mer extrema moderaterna i Tyresö vars agenda inskränker sig till skattesänkningar och ideologiskt betingade privatiseringar?

Och det är kanske det jag mest kommer sakna när Berit lämnar kommunalpolitiken - att hon försökte etablera moderaterna i den politiska mitten i Tyresö och att det som ett resultat av det blev ett ganska bra samtalsklimat i kommunen.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , ,

2 comments:

. said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Martin Nilsson said...

Jag har tagit bort ett inlägg som en anonym person skrivit om en annan person (som inte på något sätt hade med artikeln jag skrivit att göra). Eftersom jag inte alls känner till omständigheterna som togs upp i kommentaren valde jag att ta bort den. Martin

Politik
eXTReMe Tracker