2008-11-10

Jag ska inte vara sur, jag ska inte vara sur, jag ska inte...

Har spenderat eftermiddagen på brottsförebyggande rådet i Tyresö. Tanken är att finna ett ställe där det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och föras framåt. Åtminstone trodde jag det. Börjar dock misströsta.

Dock låt mig först säga det som gör att det kunde vara ett bra ställe att mötas och tillsammans föra politiken framåt. Här diskuteras politiken i andra former än i andra kommunala organ. Här finns inga gruppmöten innan och politiker och tjänstemän deltar på lika, nåja någorlunda lika, villkor. Frågorna är av en sådan karaktär att de borde vara relativt lite partipolitiskt åtskiljande.

Trodde jag.

Nu är det tredje eller fjärde gången jag är på möten då de borgerliga politiker som är medlemmar av rådet ägnar kraft åt att stoppa diskussioner som de verkar tycka är jobbiga. Idag var det en diskussion om prioritering av arbetet inför 2009. Låter ju som en punkt där en relativt fri diskussion skulle kunna föras.
Jag framförde då i extremt milda ordalag att vi kanske skulle titta mer på vad vi kan göra ytterligare för att minska den brottslighet som inte syns på gator och torg. Och hur man kan förebygga och upptäcka den typen av brott.

Kanske inte en helt konstig fråga med tanke på att vi just fått en redovisning av att anmälningar om våld mot barn i nära relationer ökat dramatiskt (+56%) det senaste året. Eller att våld mot kvinnor är de största brotten i flera kommundelar.
Inte heller helt irrelevant eftersom så gott som allt arbete i rådet tidigare har handlat om alkohol, våld och ungdomar i offentlig miljö.

När jag säger detta går en av nämndens borgerliga medlemmar igång och tycker att det är att förminska värdet av det arbete som redan görs och att det finns inte så mycket mer anledning att diskutera frågan. Det sociala och skolan gör redan allt som behövs göras.

Till detta ska jag då säga att jag var hovsam. Jag sade inget om vad nedlagda fritidsgårdar innebär för risken att ungdomar i farozonen inte får chansen att bekräftas och synas. Hur för få vuxna i skolan gör att tysta elever och deras problem inte synliggörs. Eller om hur alternativ, som exempelvis Team Smart, alltid får kämpa för sin överlevnad på grund av en snålt tilltagen borgerlig bidragsnivå.

Ibland funderar jag på om det är viktigare att vara nöjd och säga att allt är bra eller om man självkritiskt vill granska sin egen verksamhet och fundera på hur man utvecklar verksamheten.

Ibland funderar jag också på om jag ska ödsla tid på informationsorgan som inte ens verkar försöka göra anspråk på att utveckla verksamheten.

Det är synd för Tyresö borde kunna vara tryggare.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , ,

1 comment:

Marie said...

Hej Martin!
Jag känner samma frustration som du. Det här börjar bli parodiskt. Vad är det för vits med ge kommuninvånarna en falsk verklighetsbeskrivning? Den borgerliga majoriteten borde vara stolt över sin poltik och på ett rakt och öppet sätt förmedla den och sina prioriteringar.

Vi kan inte låta oss tystas i olika sammanhang, med argument som att vi inte ska bli partipolitiska. Hur ska vi då kunna ha ett ärligt samtal? Vad är det som är så farligt? Är den borgerliga majoriteten rädda för att bli synade i sömmarna? Är de rädda för att kommuninvånarna ska ställa dem till svars?

Vi ska inte vara så snälla i fortsättningen. Det handlar inte om att plocka partipolitiska poäng, utan klargöra. Hur ser "verkligheten" ut? Vilka prioriteringar gör vi olika partier? Vilka frågor driver vi? Jag önskar att fler kommuninvånare tog sig en titt på de olika partierna lokalt ... allt är nog inte som man förväntat sig.

ha det gott, vi ses om några timmar
Marie Åkesdotter, mp i Tyresö

Politik
eXTReMe Tracker