2012-09-04

Föraktet för föräldrar - Tyresö UPA

Jag har varit på träff med Lärarförbundet i Tyresö idag. Det var andra övningen då aktiva lärare, förskollärare och fritidspedagoger får en chans att berätta om sin vardag för oss politiker.

Det är ett viktigt arrangemang och jag hörde rätt många synpunkter på hur storleken på klasser ser ut, hur stödet till barn med rättigheter (eller särskilda behov som det ibland kallas) fungerar, hur löneläget i Tyresö är i förhållande till andra kommuner och vad som behövs för att yrket ska bli attraktivt samt hur kvaliteten ska upprätthållas vid frånvaro. För att bara nämna några exempel. Flera av de punkter som kom upp var sådana som jag tänker ta initiativ om senare (se nedan).

Mötet avslutades med att alla närvarande politiker fick berätta vad de tog med sig från mötet. Jag nämnde - behovet av mindre gruppstorlek, förbättrad kontinuitet när vikarier kallas in och att hyressättningssystemet inte ska göra att skolor ska säga upp lokaler som behövs för att ge barn med särskilda behov en bra undervisning.

Med detta sagt kan jag ändå inte låta bli att referera vad företrädarna för de borgerliga partierna pekade ut som det de tog med sig från dagens diskussion. Jag väljer att publicera delar av deras svar(inte alls subjektivt urvalt - detta var de bärande delarna i deras svar) eftersom de säger ganska mycket om hur de ser på skolan och förskolan i Tyresö och sin egen roll:

Fredrik Saweståhl (M) - kommunstyrelsens ordförande - "Dagens föräldrar verkar vara mer och mer besvärliga"

Leif Lanke (FP) - vice ordförande Barn och Utbildningsnämnden - "Om bara barnen kom någorlunda utvilade skulle fler uppnå sina mål"

Anki Svensson (M) - ordförande i Barn- och utbildningsnämnden - "problemen med barn som lämnas upp till 55 timmar i veckan - men det kanske vi kan göra något åt genom att ha tuffare riktlinjer"

Leif Kennerberg (kd) - "Varför skaffar man barn - varför är barn inte en gåva som man ska ta hand om?" "Föräldrarna måste sätta gränser så att barnen förstår att livet inte är så enkelt"

Andreas Jonsson (m) - socialnämndens ordförande - "aha var förskolan och frågan om varför föräldrarna lämnar barnen på förskolan och varför de lämnar dem när de lämnar dem och varför de hämtar dem när de hämtar dem".

Med andra ord. Problemet är föräldrarnas och elevernas. Det är de som missköter sig eller har fräckheten att efterfråga barnomsorg under tiden de jobbar. Jag kan inte låta bli att dels tycka att det är föraktfullt mot föräldrar som sliter för att få vardagen att gå ihop, som hjälper sina barn med läxor och som oftast mer än någonsin bryr sig om skolans kvalitet (förlåt då var de ju besvärliga...).

Men dels och nu blir det allvarligt på riktigt. Det intressanta är att alla förklaringsmodeller handlar om något annat än det som de borgerliga politikerna i Tyresö är satta att sköta. Det är aldrig en av landets sämsta lärartätheter och stora grupper som kan vara fel. Det är inte ett nytt hyressättningssystem som gör att skolorna säger upp grupplokaler som gör det svårare för barn med särskilda behov som är problematiskt och det kan aldrig vara Tyresös sjunkande löneläge (relativt andra kommuner) som leder till lägre andel behöriga lärare.

Det är i stället föräldrarnas fel!

Tyresö har blivit en kommun som drivs UPA (utan personligt ansvar). Mitt fel? Nej då. Vårt fel? Nej då. Det är deras fel.

På en punkt är jag dock efter denna dag beredd att delvis hålla med Fp.
När man ser hur skolan sköts i vissa kommuner är det nog på allvar dags att fundera på om skolan inte sköts bäst av någon som kan ta ansvar för att se brister och försöka korrigera dem. Staten kan i alla fall inte vara sämre på det än Tyresös styrande skolpolitiker...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker