2012-09-22

Idag hoppas jag många röstar nej...

Jag hoppas att Tyresöborna tar chansen i morgon att rösta nej till de höjda avgifterna i äldreomsorgen. En chans de aldrig fick valåret 2010 eftersom de partierna som sedan ville höja avgifterna då inte vågade stå för det.

Det finns de som säger att den här typen av frågor ska man inte folkomrösta om. Jag tycker precis tvärtom.

Först det uppenbara - den styrande majoriteten har inte fått ett mandat för att höja avgifterna. För att få det krävs att man öppet redovisar sin politik. Om man i valet säger att man inte tänker höja avgifterna och sedan gör det har man per definition inte fått mandat för det. De som nu är surast är egentligen de som borde vara gladast. De får nu en chans att få legitimitet för sin politik. Blir det ja till höjda taxor har de fått sitt mandat.

För det andra - och det viktigaste. Detta är ingen liten budgetfråga som är perifer - detta är den svenska modellens kärna. Hur ska välfärd finansieras? Via skatt och fördelas efter behov? Eller via avgifter och fördelas efter betalningsförmåga?

För det tredje - när har du någonsin hört så mycket offentlig debatt (ja, jag vet att moderaterna inte har velat delta i den - men det finns ju andra...) om äldreomsorgen? Folkomröstningen har fått många att prata om, tycka om och engagera sig i en allt viktigare fråga.

Sedan är det naturligtvis så att det är tragikomiskt hur kommunen och den politiska majoriteten gjort allt för att undvika denna debatt. Men just nu hoppas jag att väljarna är beredda att förlåta det och trots allt ge alliansen besked om de har ett mandat i denna fråga eller ej.

Själv hoppas jag på ett Tyresö som gillar och har råd med trygghet. Och som röstar tydligt NEJ.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker