2012-09-17

Högt tonläge gör inte att Saweståhl har rätt - utebliven debatt bevis på det...

Saweståhl höjer tonläget på Tyresömoderaternas hemsida. Han hävdar att S försöker lura väljarna. Det är ju lite märkligt att han då inte vill möta oss i debatt - då han ju skulle få en chans att visa att han hade rätt och vi hade fel. Det är ju lite märkligt att han då inte vill svara på våra frågor om ett konkret fall i Tyresös fullmäktige i torsdags. Det hade ju varit ett utmärkt tillfälle och visa att vi hade fel. Men då hade han inte hunnit med och när jag erbjöd en möjlighet att ajounera mötet för att han skulle kunna ta fram fakta vägrade han.

Jag har idag erbjudit Fredrik en möjlighet att reda ut oklarheter genom att vid vilken tid han själv vill ha en gemensam och offentlig redovisning av uträkningar på de områden han ifrågasätter våra påståenden. Naturligtvis bör en sådan övning också inkludera de områden där vi hävdar att kommunen redovisat fel.

För att underlätta denna övning redovisar jag kort här vår faktagrund:

  1. Förbehållsbeloppet är inte jämförbart med försörjningsstödet, säger Saweståhl. Låt oss titta på fakta. Vid en ytlig betraktelse så skiljer de sig åt. Förbehållsbeloppet är 4967 kronor per månad (för ensamstående) medan försörjningsstödet är 3710 kronor per månad. Problemet är att de inte rymmer samma sak. Medan man som försörjningsstödstagare får extra pengar för exempelvis sjukvård, tandvård, hemförsäkring, resor och läkemedel så förväntas det ingå i förbehållsbeloppet. Om man enkelt räknar på vad det kostar så får du en annan bild. SL-kort för pensionärer = 490 kronor, högkostnadsskydd för sjukvård 91 kronor, högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel 167 kronor, högkostnaddskydd för läkemedel 183 kronor, högkostnadsskydd för sjukresor 117 kronor, hemförsäkring 40 kronor. Alla uppgifter per månad. Om vi räknar dessa, vanliga och rimliga, utgifter för äldre uppgår kostnaderna som förbehållsbeloppet ska räcka till - till 1088 kronor. Totalt är då det beloppet som ska jämföras med förbehållsbeloppet 4798. En jämförbar kostnad med försörjningsstödet. Lägger man därtill de kostnader som kan drabba äldre i form av tandvård ser det än mer dystert ut. Då får den enskilde betala alla kostnader upp till 3000 kronor per år. Mellan 3000 och 15000 betalar den enskilde 50% och därefter 15% av kostnaderna. Med andra ord är det väldigt lätt att se att man som pensionär även givet förbehållsbeloppet kan hamna under försörjningsstödsnivån. Den som vill läsa mer kan se socialstyrelsens hemsida för information.
  2. Tyresö har inte länets högsta avgifter, hävdar Saweståhl sedan. Som illustration hävdar han att fler kommuner använder sig av den av riksdagen beslutade maxtaxan (därav flera s-styrda). Problemet är att innan man slår i taket och får betala maxtaxan skiljer sig avgifterna åt. Saweståhl tycks förutsätta att alla betalar maxtaxa - och med de avgifter som han föreslagit är det väl i och för sig rimligt att tro. Men i flertalet andra kommuner har man lägre avgifter för trygghetslarm, städning, omsorg med mera. Tillsammans visar den kartläggning som vi gjort att Tyresö ligger i topp när det gäller avgifter. Det enklaste är att jämföra de kommuner som har enhetstaxa. I Haninge exempelvis kostar insatsen städning 400 kronor - i Tyresö är samma avgift nästan 700 kronor. I Stockholm kostar trygghetslarmet drygt 100-lappen - i Tyresö 250 kronor. Det är inte helt enkelt att jämföra olika kommuner eftersom man har olika taxesystem. Så tror man inte våran uträkning får man titta på Sverige Kommuners och Landstings sammanställning över avgifter i omsorgen. Den visar att Tyresö innan höjningen hade högre avgifter än genomsnittet i Stockholms län (för den som vill titta söker man statistiken på kolada.se). Nu är den i topp i länet - det ser den som undersöker frågan och inte bara enkelt avfärdar det med maxtaxan - det finns avgifter innan man slår i det taket.
  3. Höjningen av avgifterna drabbar först och främst de som har höga inkomster - inte de med låga pensioner, avslutar Saweståhl sedan. Det är detta vi ville fråga Saweståhl om i samband med fullmäktiges sammanträde - och som han inte ville svara på. Låt oss ta kommunens eget exempel - Nils - som har en pension på 10 086 kronor, hyra på 4884, maximalt bostadstillägg och ingen förmögenhet samt serviceinsatserna städning, tvätt och inköp. Han kommer få en avgift på drygt 1650 kronor i månaden. Höjningen för honom är minst 660 kronor i månaden jämfört med gamla systemet. (Att man kommer till andra siffror i kommunens uträkning beror på att Nils har en förmögenhet och därför får lägre bostadstillägg - vilket inte anges i exemplet - kanske vill inte Saweståhl visa att man får lägre avgift med en stor förmögenhet). Frågan kvarstår för Saweståhl att besvara - är en pensionär med 10000 kronor i pension (före skatt) en höginkomsttagare?
Därmed var Saweståhls samtliga påstående bemötta. Det finns inget som är felaktigt i det gilla trygghet hävdat. Däremot är kommunens (alliansens) information genom utelämnande av uppgifter djupt tendensiösa. Att detta sedan upprepas i kommunens, skattefinansierade, valsedelsutskick är direkt demokratiskt upprörande. 

Sedan är det väl att kasta inte bara en, utan flera, stenar i glashus när man säger att S ljuger när man själv försöker lura väljare med falska kampanjhemsidor...

Men som sagt jag är beredd att möta Saweståhl på öppen redovisning/diskussion av fakta - närsomhelst (men gärna före 23/9). Han väljer tid och plats...
  

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker