2010-11-10

Frågepanelen - infartsparkeringar till Trollbäcken

Fråga (kort - se hela här) - skall skälsätraborna åka till Tyresö skola för att parkera?DET FINNS PARKERINGAR blir alltid svaret när jag ställer
frågan till er politiker,SKRUBBA . 2200krkostar det för oss i trollbäcken att infartsparkera/år

Svar
Hej Christer

Det kommer ta flera år att få till stånd bussar till Skälsätra så visst måste vi lösa problemen med infartsparkering.
Även om det tillkommit en del platser vid Alléplan är det ju uppenbart att det fortfarande är en brist på platser i Trollbäcken som bara löses med hjälp av Skrubba.

Jag är inte säker på att det bästa sättet att klara problemet är fler parkeringar "inne i Trollbäcken". Snarare skulle jag vilja se att vi tryckte på Stockholms stad (Skrubba ligger ju på deras mark - därav avgiften) för att i första hand bli av med avgiften (eller straffbeskattningen av Trollbäckenbor). Visar det sig vara utan framgång borde kommunen överlägga med Stockholm om möjligheten att överta driften av parkeringsplatsen för att själv styra över eventuella avgifter.

Som Trollbäckenbo själv kan jag hålla med dig om att förutsättningarna för skolor och barnomsorg är alltför dålig. Men jag tror tyvärr att det gäller hela kommunen och inte bara Trollbäcken.

Vet inte om det duger som förklaring och om du tycker "brallerna är nere och fingrarna i kakburken" men det är i alla fall så jag tycker...

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker