2010-11-04

Nedröstade om skolan...

Mandatperiodens första fullmäktige är till ända. Det blev mycket debatt om skolan - eftersom fullmäktige behandlade 3 socialdemokratiska motioner om detta;
* Pröva möjligheten att införa en rätt till individuell undervisning för de elever som riskerar att inte klara kunskapsmålen.
* Utarbeta en strategi för att öka andelen behöriga lärare.
* Åtgärder för att dels säkra profilklassernas verksamhet dels klara ekonomin för enheter som hastigt tappar många elever.

Alla motionerna blev i varierande grad avslagna (ibland kallas det besvarade - men i praktiken är det ett avslag). Ibland är det på gränsen till komiskt. I svar på vår motion om en strategi för att öka andelen behöriga lärare så svarar förvaltningen (och därmed majoriteten) att man inte ska bifalla det eftersom förvaltningen ska utarbeta en strategi...

Det finns en dålig tradition i den nuvarande majoriteten att inte kunna ge cred till bra förslag från oppositionen. Jag vädjade idag till de nya borgerliga ledamöterna att försöka bryta den utvecklingen. Jag tror också att kommunstyrelsens nya ordförande Fredrik Saweståhl är ärlig när han säger att han vill bryta den politiska kultur som finns. Ikväll syntes det dock inte så tydligt - utan alliansen och Sverigedemokraterna avslog alla våra konstruktiva förslag på skolans område. Men jag är optimist och tror det blir bättre.

Sedan kommer och ska denna nya anda som både majoritet och opposition önskar inte dölja det faktum att det finns tydliga skillnader - inte minst i arbetet att höja ambitionerna på kunskapsområdet. Vi är inte nöjda med att 50 elever i Tyresö varje år lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Jag tror kanske inte heller att majoriteten är det - men de har ännu inte visat sig beredda att ompröva den politik som år efter år levererar samma (alltför dåliga) resultat.

Vi tänker fortsätta lansera initiativ inom skolområdet. Vi drivs av en genuin vilja att se varje barns behov och vi ger oss inte i detta. Om man inte levererar kommer vi vara jobbiga. Anstränger man sig och är beredd att pröva ökade ansträngningar så kommer vi vara konstruktiva och samarbetsvilliga. Vi har exempelvis enats i Barn- och utbildningsnämnden om mål för 2011 - även om vi inte är eniga om vägen dit.

I övrigt ville majoriteten besluta om att höja avgiften till fritidsklubbarna med 1000% från 50 kronor till 500 kronor. Många föräldrar kommer naturligtvis att klara denna höjning utan några stora problem. För andra som redan har knappa marginaler blir det tyngre. För dem kan det bli fråga om att avstå från jobb eller att söka socialbidrag för att kunna ha råd att jobba eller att låta barnen bli nyckelbarn.
Utöver att jag tror att fritidsklubbarna har ett stort värde för dessa barn så är jag kategorisk motståndare till att höja avgifter som gör det dyrare att arbeta. För mig är arbetslinjen att underlätta arbete.
Genom att alltid leda från passiv arbetslöshet till aktivitet och utbildning.
Genom att erbjuda barnomsorg när det behövs till de som vill kunna jobba (dvs även på obekväm arbetstid).
Genom att aldrig göra det dyrare genom att höja avgifter på barnomsorg och därmed öka marginaleffekterna...
Vi lyckades återremittera frågan för att få en barnkonsekvensanalys. Hoppas det kommer få majoriteten att tänka om...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker