2010-11-10

Frågepanelen - Skolmål i åk 9

Fråga: Vad vill ditt parti göra för att alla elever i åk 9 uppnår målen?
Idag är det c 20 % av en åk som ej uppnår målen i ett eller flera ämnen.

Behörighet till gymnasiet uppnås endast av c 90 %, vad tycker du om det?

Svar:
Hej Gösta

Det är naturligtvis mycket illa att så många elever tillåts lämna Tyresös skolor utan tillräckliga resultat.

Vi har därför lämnat en mängd förslag under de senaste åren för att höja kvaliteten i Tyresös skolor. Jag bifogar en hel del av dem här i länklistan. I korthet kan man säga att det har handlat om att ge skolan tillräckliga förutsättningar/resurser, att visa tydliga förväntningar samt följa upp dessa och att vara beredd att ompröva verksamheter som uppenbarligen inte fungerat.

I normalfallet har dessa avslagits av kommunens borgerliga majoritet. Vissa förslag har senare i en urvattnad version dykt upp som borgerliga förslag.

Sammanfattningsvis är skolans alltför dåliga resultat mycket ett resultat av en nöjdhetskultur som odlats från högst politiska nivå i kommunen under lång tid.

Om du vill se de förslag på åtgärder (sammanfattat) som vi ville göra för att stärka skolan så bifogar jag först länken till vårt valprogram - där du kan se våra konkreta förslag.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker