2010-11-10

Frågepanelen - Kommunal barnombudsman

Hur ser ditt parti på behovet av en kommunal barnombudsman? (hela frågan här)

Svar:
Vi har tidigare motionerat om och budgeterat för en barnombudsman - delvis enligt den modell som man har i Botkyrka.

Vi ser det som en möjlighet att utveckla både elev-/ungdomsinflytandet och som ett sätt att få en second opinion när barn och ungdomar riskerar att råka illa ut. Det kan handla om att analysera förslag ur ett barnperspektiv. Det kan handla om en instans dit elever och föräldrar ska kunna vända sig när de upplever att skolor inte tillräckligt tar tag i frågor om mobbing. Det kan också handla om vissa tillsynsärenden kopplade till barns vardag.
Bara för att nämna några exempel.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker