2011-02-03

Frågepanelen - utomhusaktiviteter i Strand

Fråga:
Hej
Vi bor i en fantastisk kommun med underbar natur och närhet till vatten. Jag önskar dock att kommunen även hängde med och utvecklades i den takt som ex Tyresö Strand följer. Tyresö Strand har gått från ett sommarhusboende till ett villaområde på bara några år. Det bor väldigt mycket barnfamiljer här ute och det är extremt många som har sina barn i antingen dagis eller skola i Tyresö. Trots detta ser jag väldigt lite möjligheter för aktivering för de barn som bor i detta område. Jag saknar:
-Isbana (Skulle vara perfekt att anlägga varje vinter för både fritidsbruk men även för skolorna Tyresö Skola och Strandskolan)
-Asfaltsbanor Tennis
-Friidrottsmöjligheter vid ngn av skolorna, enklare löparbana och ex längdhoppningsgrop
-Skateboardsramp
-Cykelhopp som idag finns byggt på egen hand bakom Strandskolan

Svar:
Jag håller med dig om mycket. Jag tror det är värdefullt med utomhusaktiviteter med ökad rörelse för barn/ungdomar (och vuxna) och att hur mycket av sådant det blir till viss del beror på hur mycket utbud av möjliga aktiviteter det finns.

Jag delar också uppfattningen att det behövs utrymme för spontanidrott i de olika kommundelarna.

Jag ska därför se till att våra ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden får dina förslag så att de kan jobba vidare med dem.
Det kommer naturligtvis att vara delvis en ekonomisk fråga - konkurrensen om pengar till investeringar är stor.

Spontant tycker jag dock att man borde kunna titta på isbanefrågan när det ska anläggas fotbollsplaner i Strandområdet (mellan Strand och TYresö skola). Idag används Bollmoravallens c-plan (den lilla) som skridskobana vintertid - en sådan lösning borde inte vara omöjlig i Strand.

På samma sätt borde det vara möjligt - och jag tror också skolorna uttryckt önskemål om det - att när man rustar området också underlätta friidrottsmöjligheterna.
Dessa två åtgärder borde vara fullt möjliga i närtid.

De andra åtgärderna kanske kräver mer av både plats, planering och pengar. Men någonstans måste man ju börja.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker