2011-02-03

Frågepanelen - snöröjningsprioritering

Fråga:
Är det önskvärt tycker du, att förvaltningarna är mer transparenta, eller tom fullständigt genomskinliga, kring sina interna rutiner i de frågor som invånarna inte sällan ifrågasätter prioriteringen för?
Ett exempel kan vara i vilken ordning gator prioriteras för snöröjning.

Svar:
Det borde naturligtvis vara möjligt att publicera den prioritering du nämner.
Utan att vara expert på området tycker jag dels att det är rimligt att medborgarna kan se grunderna för prioriteringen och också värdera den faktiska avvägningen mellan olika gator/områden. Det är först då det finns möjlighet att i praktiken föra en öppen och demokratisk debatt om prioriteringen.

Sedan misstänker jag att den rangordning/prioritering som är den normala ibland förbigås därför att omständigheterna inte är normala. En sådan flexibilitet måste ju finnas i ett system och kan naturligtvis inte alltid publiceras.

I vårt valprogram (se länk nedan) skrev vi följande när det gäller snöröjning - och mer allmänt om de fall där medborgarna förlorar tid på kommunala tillkortakommanden:

Det finns saker som bara ska fungera. Med rätta tycker vi att soporna ska hämtas, snön röjas, vaccinationerna i skolan ges vid behov och bussen gå på tid. För det mesta fungerar det. Men det finns ingen anledning att slå sig på bröstet. Varje gång kommunen misslyckas drabbar det dig som medborgare. Oavsett om det handlar om vaccinationer som bara lämnas med 4-timmarsköer, snöskottning som stänger inne dig när du är på väg till jobbet eller något annat så är det din tid och dina tillgångar som drabbas.

Alltför ofta har kommunen under den gångna mandatperioden valt det som är enklast för den egna apparaten. Men kommunen finns inte till för dess egen organisation. Kommunen finns till för att ge medborgarna en bra service.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker