2011-02-03

Frågepanelen - Snöröjning och äldreomsorgen

Jag publicerar nu de frågepanelsfrågor som kommit in under 2011 - vill du se de äldre så finns de på http://tyreso.yourvoice.se/fragepanelen.asp?page=archive

Fråga:
Jag tänker på alla äldre som bor hemma och behöver använda rullator eller rullstol.
Hur har ni löst / tänker lösa deras problem med att ta sig ut i samhället? Speciellt nu i dessa snötider, med katastrofalt dålig snöröjning. De behöver kunna gå till dagligvaruaffärer mm några gånger per vecka. Samt att de även behöver sin dagliga motion.
Många äldre har ingen hemtjänst. Får de nu speciell hemtjänst under den bristande snöröjningen? För ni tycker väl inte att de skall vara utan mat tills snön smälter i vår?

Svar:
Nej - jag tror ingen av oss vill att någon ska behöva bli utan mat på grund av väglaget. Ambitionen måste naturligtvis vara att gatorna och gångbanorna är sådana att alla kan ta sig fram.

I tider av så ymnigt snöfall som nu ska vi ju inte låtsas som om att alla gator/gångbanor är framkomliga. Det kommer vi nog inte heller alltid kunna garantera (snön packas ju ihop av gående och övriga trafikanter även om skottningen sker kontinuerligt).

I ett sådant läge måste naturligtvis hemtjänst och andra sociala stödinsatser ha en beredskap för att ge ökat stöd. Hemtjänsten är ju behovsprövad och om yttre omständigheter ökar behoven måste förstås stödet också kunna ökas (om än tillfälligt).

Sådant är regelverket och så är jag säker på att det tillämpas.

Med det sagt kan det förstås finnas stora problem ändå. Exempelvis i äldre som inte brukar behöva stöd, inte vill ligga till last och därför inte begär det man har rätt till. Denna grupp är inte alltid så lätt att finna för den kommunala organisationen. Därför är det nog också en uppgift vi alla får bidra med - att stödja äldre och behövande bekanta i att hävda sin rätt.

Därutöver ska vi, i kommunen, göra vårt bästa för att skotta och ge stöd.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker