2011-02-07

Moderat maktfullkomlighet - råskäller ut sina alliansvänner när dessa tänker fritt

I ett blogginlägg kallar Maria Hagbom (politisk sekreterare för Moderaterna i Tyresö) Socialdemokrater, Folkpartister, Miljöpartister och Vänsterpartister för maktkåta och ansvarslösa. Detta eftersom vi har velat att kommunen ska garantera medborgarna såväl tillgång till ett stycke av Tyresös vackraste natur som en varsam exploatering.
I mitt fall antyds det också att jag är lögnare (eftersom Hagbom benämner sitt inlägg "hur det egentligen är").

Sina alliansvänner i Folkpartiet ger hon dock den hårdaste skopan. Eftersom de röstat efter sin övertygelse och inte efter den moderata partipiskan blir de utpekade som fulla av nepotism (kopplingen är väl inte helt glasklar).

Utöver det mindre trevliga tonläget - vilket man kanske skulle hoppats att slippa i Tyresös kommunalpolitik - så finns det en del annat att säga i frågan där Hagboms inlägg i bästa fall bara är ett uttryck för att hon är dåligt informerad:

1. Maria Hagbom (nedan kallad Moderaterna - eftersom det är på deras uppdrag som hon jobbar och är informerad i frågan) säger att man inte kan veta tomtens kulturhistoriska värde eller beståndet av ädelträn förrän detaljplanen antas 2012. Till saken hör att det är moderaterna som skjutit upp detaljplanen - men länsstyrelsen har redan nu tydligt markerat (vilket kommunstyrelsen fick en föredragning om) den kartläggning de anser ska göras - det gör de knappast om de inte tycker det finns värden. Om Maria Hagbom och Moderaterna inte tycker det finns något särskilt värde i det området för allmänheten bör de naturligtvis säga det till medborgarna.

2. Moderaterna säger att Socialdemokraterna i Tyresö har en styrelseledamot i den säljande föreningen varför Socialdemokraterna borde vetat om detta innan. Detta är direkt fel. Rätt är att en av våra fullmäktige-ledamöter, Kjell Andersson, är medlem i föreningen. Han sitter dock inte i den säljande föreningens styrelse som har haft ansvaret för själva försäljningen och eventuella kontakter med kommunen.
Intressant är dock att Moderaterna på fullaste allvar tycks anse att det faktum att vi känner någon i en annan juridisk person ska frita kommunstyrelsens ordförande från ansvaret att till övriga kommunstyrelsen informera om viktiga frågor som kommer in till kommunen.

3. Moderaterna tycker att vi spräcker budgeten om vi köper denna fastighet. Det skulle vara oansvarigt. Detta sagt av de Moderater som lät nybyggnationen av Nyboda skola stiga från 130 till 240 miljoner kronor. Sant är att fullmäktige hade behövt ta ett nytt beslut om investeringsprogram för att köpa fastigheten. Sådana beslut tar fullmäktige minst två gånger om året. De senaste åren har inget investeringsprogram varit i närheten att överskridas. Det kommer inte ske 2011 heller (trots Moderaternas dåliga kostnadskontroll på Nyboda skola) - med eller utan köp av Hällberga.

4. Moderaterna tycker att Folkpartiet sviker alliansens väljare (hur det blir nepotism av att vilja köpa en fastighet till kommunen förstår nog bara moderaterna) eftersom de inte röstar som moderaterna vill. Att Moderaterna inte har fått mer än 50% av väljarnas röster bortser de frankt ifrån. Det är moderaternas vilja som ska gälla annars blir man på det personliga planet anklagad av moderaterna för att svika väljarna. De som läser alliansens valplattform ser raskt att alliansen inte hade någon synpunkt ifråga om köp av Hällberga eller inte. I själva verket fick de partier som nu i en fråga röstade ner moderaterna (och kristdemokraterna) i kommunstyrelsen fler röster än de partier som var emot förslaget.

Det enda som är klart efter detta moderata inlägg är att det stora partiet vill skrämma de små till lydnad och att Moderaternas övergripande intresse är att konservera blockpolitiken.

Det första har inte jag så mycket att göra med - det är en fråga om (avsaknaden av ett bra) samarbete i alliansen.
Den andra frågan är desto mer viktig för oss alla i Tyresö. Fredrik Saweståhl har vid ett flertal tillfällen sagt att han vill ha mer samarbete över blockgränserna - men uppenbarligen gäller det bara om moderaterna får som de själva vill. Det är i så fall en dålig signal för Tyresös del. Det är inte maktfullkomlighet Tyresö behöver - det är konstruktivt samarbete.

Avslutningsvis - sannolikt förlorade kommunen budgivningen om Hällberga. Jag hoppas att den privata nya ägaren inte stänger igen - utan öppnar för allmänheten. Om han gör det så är det inte tack vare - utan trots Saweståhls mörkande...

1 comment:

Anonymous said...

Han varken stänger eller öppnar... River och bygger nya hus att sälja.

Politik
eXTReMe Tracker