2011-02-28

Att höja äldreomsorgsavgifter när man inte behöver det

Just nu planerar de borgerliga partierna i Tyresö att höja avgifterna för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Förslaget innebär att ett antal (okänt hur många) pensionärer som jobbat genom hela livet nu ska klara sig på eller under socialbidragsnormen.

Det tragikomiska är att besparingen inte behövs nu. Kommunen kommer följa upp förra årets rekordresultat med ett resultat för 2011 som enligt de senaste prognoserna kommer överstiga kommunens eget mål (prognosen visar nu på ett resultat om 45 miljoner i stället för de cirka 40 miljoner som är målet - avgiftshöjningen ger 1,5 miljoner kronor).

För 2012 behövs besparingar/avgiftshöjningar eftersom regeringens politik innebär fler utförsäkrade (vilket ger ökade försörjningsstöd/socialbidrag) och realt mindre statsbidrag.

Även om man hade kunnat önska sig en regeringspolitik som någon gång prioriterade kvalitet i skola och omsorg måste vi förstås se till att hushålla klokt 2012 och 2013. Därför har vi idag bjudit in till samtal om alternativ till de höjda äldreomsorgsavgifterna för dessa år. Vi har öppnat för en ökad avgiftsfinansiering inom exempelvis trafik-, tillsyns- och bygglovsverksamheten.

Men det förutsätter att man nu stoppar brandskattningen av Tyresös pensionärer. Det är inte att värna kvalitet i välfärdens kärna om man inför avgifter som gör att de som välfärden finns till för väljer bort den.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker