2011-04-06

Tyresö 2030

Tyresös ledande kommunpolitiker (majoritet och opposition) är just nu på överläggning för att planera de kommande årens verksamhet.
Först ut var att fundera på hur vi vill att Tyresö ska se ut 2030. Den vision som vi socialdemokrater (och till största delen också Miljöpartiet) såg framför oss såg ut så här:

Tyresö – den lilla staden med den stora medborgarandan

Tyresö är en kommun där man vill bo och leva i. Närhet till storstad, natur och arbetsmarknad lockar.

Mer än annat är Tyresö en kommun för barn och ungdomar. Kunskapsambitionerna präglar arbetet från förskola till högre utbildning. Genom ett individualiserat stöd klarar alla elever grundskolans kunskapsmål och flertalet ungdomar väljer att studera vidare till högskola och universitet. Inget barn växer upp i fattigdom eller far illa. Genom fler i arbete, ett livslångt lärande och en politik för mindre klyftor håller Tyresö ihop.

De som vill bo i Tyresö har möjlighet till det genom en mångfald av boendeformer. Bostadsbyggandet tar sin utgångspunkt i höga miljökrav där närheten till naturen och friskt vatten värnas. Att resa kollektivt är enkelt. Tvärförbindelser gör pendling på Södertörn enkelt och in till stan tar det max 30 minuter. Vi är en klimatneutral Fairtrade kommun.

Tyresö är en attraktiv plats att leva i. Här möts människor i kultur, föreningar, entreprenörskap och stadsmiljö. Centrum är fritt från bilar men fullt av liv.

Kvaliteten i välfärden är hög. Tillgång till utbildning och omsorg begränsas inte av ekonomiska förutsättningar eller var man bor. Sjukvården är mitt i byn – ett exempel är närakuten. Människor i samverkan och social ekonomi, snarare än kortsiktiga ekonomiska vinstintressen, är en betydande del av välfärden.

Genom ett brett utbud av kommersiell och offentlig service samt föreningsliv är Tyresö den lilla staden med den stora medborgarandan.
© S/Mp

Vad tycker du? Vad är ett bra Tyresö i ditt perspektiv? kommentera eller maila till martin.nilsson@tyreso.se

Återkommer med fler rapporter under de närmsta dagarna...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker