2011-02-26

Frågepanelen - Ska Strandpärlan läggas ner?

Fråga:
Hej,

Det ryktas om att Strandpärlans förskola ska läggas ned alternativt delar av den ska användas till skolan? Finns det någon sanning i detta?

Undrar, orolig förälder

Svar:
Jag hoppas att Fredrik Saweståhls (M) svar ska tolkas som att inga barn nu ska flyttas från Strandpärlan. Det är i så fall ett bra besked.
Precis som du har jag hört många rykten - men också diskussioner här i kommunhuset - om att det finns gott om platser på flera andra förskolor i Östra samtidigt som det finns brist på skolplatser. Vilket skulle - enligt de diskussioner jag hört lösas genom att flytta in skolverksamhet i Strandpärlan.

Det är naturligtvis bra att göra skol- och förskolelokaler så flexibla som möjligt så att det med mindre ingrepp går att rymma olika verksamheter - beroende på skiftande behov.
Samtidigt som jag säger detta vill jag dock säga att vi Socialdemokrater jobbat hårt för mindre barngrupper i förskolan - och ska det bli verklighet är det bara i undantagsfall det kan bli aktuellt att avveckla förskolelokaler.

Och innan man gör stora förändringar i lokaler så borde man rätta till de organisatoriska barriärer som just nu gör att det finns tomma platser på Brevik skola samtidigt som det är brist på platser i övriga skolor. Vi har föreslagit det men hittills har det inte gett någon respons från majoriteten.

Och löser man inte ut det problemet finns det en risk att man tvingas flytta barn från bra fungerande förskoleverksamhet och samtidigt dra på kommunen höga investeringar. Det är inte en bra lösning.

Men som sagt - jag hoppas att Saweståhls svar ska tolkas som att barn som trivs och känner sig trygga på sin förskola inte ska flyttas till andra utan att skolans behov i så fall får tillgodoses allteftersom det blir tomma lokaler...

Vi kommer följa upp frågan och agera om det inte blir så. Hör du något som du tror kan vara intresse för oss - som att ni får besked/indikationer om att något är på väg att hända så får ni gärna maila mig på martin.nilsson@tyreso.se eller ringa på 08-57829263.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker