2010-06-10

Bättre personaltäthet samtidigt som gruppernas storlek ökade? Jag utlyser tävling - hjälp mig hitta avdelningen där personaltätheten blivit bättre!

Tidigare i våras kom uppgifter från kommunen om att personaltätheten i förskolan försämrats drastiskt från 5,7 barn per anställd till 6,3 barn per anställd.
Kommunens borgerliga majoritet gillade inte dessa uppgifter så de bad förvaltningen att räkna en gång till.

Förvaltningen kom tillbaka - med beskedet att det "bidde" inte en försämring - det "bidde" en fantastisk förbättring. Personaltätheten hade tvärtom ökat till 5,2 barn per anställd.

Problemet är att jag inte hittat denna stärkta personaltäthet någonstans. Och jag har pratat med föräldrar, personal och chefer. Så nu vill jag ha din hjälp att hitta den avdelning där personaltätheten förstärkts mellan 2009 och 2008.
Tipsa genom att kommentera nedan eller skicka ett mail till martin.nilsson@tyreso.se. Har du den omvända erfarenheten så är du naturligtvis också välkommen att berätta den.

Man kan för att gå in på bakgrunden med rätta ifrågasätta den försämring som först uppgavs. Moderaternas Fredrik Saweståhl gör det i sin senaste partitidning - "den sa att vi skulle ha sparat 15 miljoner och gjort oss av med 35 anställda på mindre än ett halvår - helt uppåt väggarna".
Förvisso är det inte helt omöjligt eftersom kommunens bokslut visade att förskolan hade kostat 11 miljoner kronor mindre än budgeterat under 2009. Men kanske var det en väl stor försämring som redovisades.

Däremot har inte Saweståhl något emot att hävda att det i stället skett en personalförstärkning med motsvarande siffra 15 miljoner - utan att någon upptäckt den.

Problemet för Saweståhl är att ingenstans finns belägg för denna stärkta personaltäthet.
Läser man kommunens bokslut så framgår det att de antal kronor som använts för förskoleverksamhet 2009 är identisk med de som gällde 2008. Räknar man bort löneökningar och inflation innebär det 2% besparingskrav och eftersom man inte minskat lokalkostnaderna vad jag känner till så återstår personal.
Läser man samma bokslut ser man att det är så gott som lika många barn 2009 som 2008 (något fler 2009).
Lägg till ovan nämnda besparing på 11 miljoner jämfört med budget.

Därtill ska man lägga de allt större barngrupper som kommunen redovisar.

Med detta sagt frågar jag mig samma sak som Annika, som jobbar i förskolan, som på kommunens frågepanel ifrågasätter siffrorna;
"Min undran är hur ni fått till det att i Tyresös kommunala förskolor är genomsnitt 5,2 barn/pedagog?"

Hon fortsätter med att berätta om sin förskola;
"Idag har de förskolor som jag pratat med ett genomsnitt på 6,2 - 6,5 barn/pedagog. 2,75-3,0 personal/avdelning och barngrupper med 16-17 barn/småbarnsavdelning och 22-23 barn/ storbarnsavdelning. Där jag arbetar idag har vi ett genomsnitt på c:a 6,5 barn/pedagog och jag kan säga att jag tycker att Tyresö kommun ligger efter numera när det gäller förskolans kvalitetsarbete."

När jag pratade med en av förskolans chefer om detta nyligen så skakade hon bara på huvudet när frågan kom upp.

Jag tror nu inte att förvaltningen skulle låta sig användas av moderaterna - men det är väl uppenbart att den nuvarande ledningen inte har koll på läget och siffrorna.

Det borde också vara uppenbart för alla som följer förskolan på nära håll att grupperna är för stora och personaltätheten för låg.
Men för all del - det kan vara jag, förskolechefen, de föräldrar jag pratat med och Annika som har fel.

Så därför börjar tävlingen nu. Skicka in ditt tips om den avdelning där personaltätheten har förbättrats. Bland de som skickar in uppgifter som kan verifieras utlovar jag ett ex av tyresöbon Jeanette Anderssons nya kokbok för förskolan. Tävlingen är öppen för alla och pågår fram till sista juli.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker